Localizador de recursos electrónicos
Axudas á publicación en acceso aberto. Preguntas frecuentes
      Imaxe: logos Acceso Aberto                                     
Última actualización: marzo de 2024
Que son os acordos transformativos?
Son contratos entre institucións e editoriais que teñen como finalidade transformar o modelo de negocio sobre o que se sustenta a edición académica, pasando dun modelo de subscrición a outro no que as editoriais reciben un prezo polos servizos de edición en acceso aberto. A principal característica dos acordos  transformativos é que se pasa de pagar por acceder aos contidos (a lectura) a pagar por publicar en acceso aberto (a publicación).

Características destes acordos:
  • Permite aos autores e autoras reter a propiedade intelectual das súas publicacións.
  • Son transitorios: reñen por finalidade chegar a acordos onde se paga só por publicar en acceso aberto.
  • Os termos e acordos dos contratos son públicos.
  • Tratan de evitar o doble pago ou “double dipping”, é dicir, pagar por subscrición e pagar por publicar en acceso aberto.
Con que editores ten acordos transformativos a Universidade de Vigo?
Nestes momentos, a Universidade de Vigo ten acordos con: Ademais, existe un acordo para obter descontos por publicar na editorial MDPI.
Que é unha APC?

Unha APC (Article Processing Charges), tamén coñecida como “taxa de publicación”, é un cargo polo procesamento de artigos que se cobra aos autores e ás autoras por publicar nunha revista de acceso aberto ou nunha revista híbrida. Esta tarifa pode ser pagada polo/a autor/a, pola institución ou polo organismo financiador da investigación.

Que requirimentos hai que cumprir para beneficiarse do financiamento da APC?
  • Ter un artigo aceptado para a súa publicación con algunha das editorias coas que a Universidade de Vigo ten acordo, durante a duración do dito acordo.
  • O autor ou a autora de correspondencia (corresponding  author) do artigo obxecto de financiamento debe ser membro da Universidade de Vigo e empregar o correo institucional da universidade coas extensións uvigo.gal ou uvigo.es.
  • Facer constar no artigo a filiación normalizada segundo o Protocolo para a normalización da sinatura científica da Universidade de Vigo.
  • As publicacións levarán un texto de agradecemento mencionando a universidade e/ou CISUG ou CRUE-CISUG, segundo corresponda.
Quen é o/a autor/a de correspondencia?

É a persoa que supervisa o manuscrito e a correspondencia durante o proceso de publicación, dende correccións de manuscritos e corrección de probas, ata o tratamento das revisións e remisión dos manuscritos revisados ​​ata a súa aceptación.
 

  • Ten a autoridade para actuar en nome de todos os coautores e coautoras en todos os asuntos relacionados coa publicación do manuscrito, incluído o material complementario.
  • É responsable de informar do estado do manuscrito durante o proceso de envío, revisión e publicación e, ademais, actúa como punto de contacto para calquera consulta despois da publicación do traballo.
Que compromisos adquiren as persoas beneficiarias?
As/os autoras/es comprométense a depositar unha copia da versión publicada no repositorio institucional Investigo para incrementar a súa visibilidade e garantir a súa preservación a longo prazo.
Que son as licenzas Creative Commons?
Na publicación en acceso aberto o/a autor/a mantén o control sobre o seu traballo mediante licenzas  Creative Commons, que indican en que condicións se pode utilizar.

As licenzas creative commons son licenzas públicas, libres e gratuítas, que permiten conservar os dereitos de autor/a e comunicar dunha forma xeral e clara as condicións de uso e reutilización das súas obras.