Localizador de recursos electrónicos
Publicar en aberto en Royal Society of Chemistry (RSC)
Royal Society of Chemistry logo
(Última actualización, xuño 2023)
Características do acordo

As tres Universidade galegas, a través da CRUE/CISUG asinaron un acordo con RSC para 2023-2025 que permite a lectura da colección de revistas de RSC, ademáis da publicación en acceso aberto nas revistas Híbridas e en 4 revistas Gold OA da editorial.

 • Tipoloxía documental:   Artigos de Investigación (article, reviews, etc).
 • Tipoloxía de fonte: Catálogo de revistas de RSC Híbridas e unha selección de Gold OA (RSC Chemical Biology, Materials Advances, Nanoscale Advances e RSC Advances). Listaxe de títulos elixibles
 • Cobertura temporal:  Data de aceptación do artigo: 1/1/2023 ata o 31/12/2025
 • Cobertura do custo do APC: 100% de desconto do custo do APC e 15% de desconto cando remate o fondo 
 • Cobertura de número de artigos: 12 APCs en 2023. Financiarase o 100% do importe da APC en revistas híbridas e nas revistas Gold OA. Ao esgotar os fondos adxudicados á Universidade de Vigo (12 APCs) aplicarase un 15% de desconto.
 • Tipos de licenza: Creative Commons CC-BY ou CC-BY-NC.
Requisitos de financiamento
 • Ser o autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
 • Non se establece un límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • Ó existir un número limitado de pagos dos APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata esgotar os fondos dispoñibles.
Instruccións para os autores/as

Unha vez aceptado o artigo, recibirá un correo-e cun enlace.

1. Deberá comprobar que os datos do seu artigo son correctos.

2. Se está correctamente identificado co correo-e institucional, o sistema ofrécelle a posibilidade de escoller entre publicar en OA ou baixo subscrición.

3. Se escolle publicar en OA, debe seleccionar a licenza: CC-BY ou CC-BY-NC.

4. Revisar os datos e confirmar.
 

Outras ligazóns de interese