Localizador de recursos electrónicos
Publicar en acceso aberto en Wiley
Logo Wiley
(Última actualización, marzo 2021)
Características do acordo

As tres universidades galegas, a través do CISUG, participan no acordo asinado entre a CRUE-CSIC e a editorial Wiley, que da acceso á colección completa de revistas  e ofrece a posibilidade de publicar en acceso aberto en máis de 1300 revistas híbridas do seu catálogo sen ter que pagar os APC (Article Processing Charge). 
 

 • Tipoloxía documental: Artigo de investigación (Article, reviews)
 • Tipoloxía de fonte: 1.396 revistas híbridas (Hybrid Open Access) de Wiley (revistas baixo suscrición que aceptan a publicación de artigos en OA). Listaxe de revistas elixibles. IMPORTANTE! só entran no acordo as Hybrid Open Access.
 • Cobertura temporal: Data de aceptación do artigo: 1/1/2021-31/12/2024 
 • Cobertura do custo do APC: 100% do custo do APC 
 • Cobertura de número de artigos: Financiarase o importe da APC en revistas híbridas (hybrid OA) ata esgotar os fondos adxudicados á Universidade de Vigo. 
 • Tipos de licenza: Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND Máis información
Requisitos de financiamento
 • Ser o autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
 • Non se establece un límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • Ó existir un número limitado de pagos dos APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata esgotar os fondos dispoñibles.
Instruccións para os autores/as
Envío do manuscrito á editorial

a) Vaia a "My Articles". Unha vez que o seu artigo sexa aceptado debe completar una serie de accións no "Author Services Dashboard": Faga clic en "Manage Article" e a continuación prema en "Select Open Access" (neste punto xa se lle indicará que existe a posibilidade de acollerse a un acordo de publicación coa sua institución).
 
b) Declare o financiamento de ser o caso. Se non confirmou previamente o financiamento, pediráselle que proporcione aquí esta información: nome do financiador e número da subvención.

c) Agregue a afiliación, prema en "Add affiliation" e comece a escribir o nome da súa institución no campo de texto. Seleccione a súa institución cando vexa o seu nome na lista. Prema en "Confirm" e "Continue". 

d) Confirme o acceso aberto. Verá unha pantalla de selección de acceso aberto cunha mensaxe que confirma a súa  elexibilidade para o financiamento por parte da universidade.

e) Escolla unha das licenzas Creative Commons propostas. Máis información.

f) Recibirá un correo de confirmación.  A Biblioteca procederá a autorización ou denegación do pago no caso de non cumprir con algún dos requisitos, o que se lle comunicará por correo-e. No caso de denegación, terá a opción de 1) continuar coa publicación en acceso aberto escollendo outro método de pago ou 2) cancelar o pedido e continuar publicando como un artigo de subscrición.