Localizador de recursos electrónicos
Publicar en acceso aberto en ACS (American Chemical Society)
(Última actualización, setembro 2021)
Características do acordo

As tres universidades galegas, a través do CISUG, asinaron un contrato coa editorial ACS (American Chemical Society) que se estenderá ata o ano 2024 e que permite a lectura da colección de revistas incluídas en ACS, ademais da publicación en acceso aberto nas revistas do Catálogo de ACS, excepto a revista fully OA “ACS Omega”.
 

 • Tipoloxía documental: Artigo
 • Tipoloxía de fonte: Paquete incluido OA (revistas híbridas e dúas Fully OA, excepto “ACS Omega”). Listaxe de títulos elixibles.
 • Cobertura temporal: Data de aceptación do artigo: ata o 31/12/2024
 • Cobertura do custo do APC: 100% do custo do APC 
 • Cobertura de número de artigos: 12 APCs en 2023
 • Tipos de licenza: Creative Commons: CC-BY
Requisitos de financiamento
 • Ser o autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
 • Non se establece un límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • No caso de existir un número limitado de pagos dos APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata acadar os tokens de APC dispoñibles.
 • Non incluirá artigos que se publicaran en aberto a través do pago da APC polo autor ou por axencias financiadoras.
 • As APCs pagadas ata agora para publicar en aberto, non poderán ser reembolsadas.
 • Non se poden utilizar os créditos para publicar en eBooks.
Instruccións para os autores/as
Envío do manuscrito á editorial.

a) Unha vez que o seu artigo é aceptado, recibirá un correo electrónico de ACS preguntándolle se quere publicar en acceso aberto. Para elo, prema no enlace que lle chegará por correo-e. O enlace levarao a RightsLink, onde pode solicitar financiamento a través da súa institución. Seleccione a opción de buscar financiamento.

b) Na pantalla “Pay Author Charges”, seleccione “Next” para iniciar o proceso de 2 pasos para aceptar os Termos e condicións de ACS e logo enviar o seu pedido.

*Nota: Deberá iniciar sesión en Copyright Clearance Center (CCC) para completar o proceso. Se non está rexistrado en CCC, deberá crear unha nova conta e iniciar sesión.

O seu formulario de rexistro está precargado con metadatos de ACS.

c) Seleccione “Submit for Approval”. Recibirá un correo electrónico confirmando a súa solicitude.

d) Recibirá un correo electrónico de confirmación de CCC (no-reply@copyright.com) unha vez que se aprobe a súa solicitude. O artigo publicado indicará a licencia de uso público seleccionada para que os lectores saiban que é de acceso aberto.

(1) Rightslink: plataforma onde se realiza o pago das APC para a publicación en acceso aberto. A súa nova ferramenta OA Agreement Manager facilita estas transaccións nos acordos R&P.