Localizador de recursos electrónicos
Guía para o alumnado de doutoramento

(Última actualización setembro 2023)

Benvida
Benvido/a á Biblioteca Universitaria, nesta guía encontrarás información que consideramos de interese para os teus estudos de doutoramento.

Se algo non queda claro, non dubides en acudir aos mostradores de información onde estaremos encantados de atenderte!. Tamén te podes poñer en contacto con nós por teléfono ou correo electrónico. Consulta o directorio de bibliotecas.

Vídeo de presentación da Biblioteca Universitaria.
 
A web da Biblioteca
Encontrarás toda a información sobre a Biblioteca: horarios, servizos, etc. e poderás acceder ao buscador Perseo e aos recursos electrónicos 24/7.

Acceso: https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca

 
Que necesitas para acceder aos nosos servizos
1. A tarxeta Universitaria 


A tarxeta Universitaria intelixente (TUI) é a túa identificación como estudante e é válida en todas as bibliotecas da UVigo. Na biblioteca cómpre para levar documentos en préstamo, solicitar salas de traballo en grupo ou computadoras, etc.
 

 • Para obtela consulta a web A tarxeta universitaria. Durante as primeiras semanas do curso estarán operativos varios puntos de emisión da tarxeta.
 • Unha vez optida, coa App da UVigo disporás da TUI non teu móbil.
2. Conta de correo institucional

Esta conta de correo créase de forma automática. Para activala consulta estas instrucións.
Con ela poderás:
 • Acceder ás redes wifi Alumnos e Eduroam (opción recomendada se queres dispoñer dunha conexión segura e dispoñible en moitas universidades do mundo). Máis info en "Conéctate nos campus".
 • Acceder aos recursos electrónicos desde fóra da universidade. Conexión ao proxy da UVigo e conexión vía SIR.
 • Autenticarte no buscador Perseo.
Como acceder aos recursos electrónicos desde fóra da UVigo

Cando estás conectado á rede da universidade podes acceder directamente aos recursos electrónicos subscritos pola biblioteca (bases de datos, revistas e libros electrónicos etc.). Non obstante, se accedes desde fóra da universidade debes empregar un destes dous sistemas:
 

 1. Conexión vía EZproxy
 2. Conexión vía SIR (servizo de identidade da RedIRIS) 
 3. Conexión vía Proxy
 
 • Conexión vía EZproxy: permite o acceso a maioría dos recursos-e suscritos pola biblioteca identificándote coas túas credenciais da UVigo.
 • Conexión vía SIR: moitos recursos permiten o acceso a través do SIR (Servizo de Identidade de Recursos de RedIRIS). É un método de conexión sinxelo e seguro e que evita que teñas que cambiar a configuración do teu navegador. Consulta as instrucións na "Guía SIR".
 • Conexión vía proxy: precisa dun pequeno cambio na configuración do teu navegador. Consulta as instrucións na guía "Conectarse por medio dun proxy" elaborada polos Servizos informáticos.
O Buscador Perseo
Perseo é a principal ferramenta de busca de información que a Biblioteca Universitaria pon á túa disposición.

En Perseo poderás localizar documentos impresos e electrónicos: libros, revistas, artigos, capítulos de libro etc., tanto susbscritos pola UVigo como de acceso aberto. Ademais, permite recuperar o contido do repositorio institucional Investigo. 

Acceso: https://perseo.uvigo.gal/

Toda a información sobre o Perseo podes consultala na Guía de Perseo.

Para acceder a todas as funcionalidades de Perseo compre autenticarse. No seguinte vídeo explicamos como facelo:


​               

      Vídeo: "Perseo. Autenticación". Duración: 2:18 min. (Biblioteca Universitaria de Vigo)


A busca en Perseo:
1. Busca simple: nunha soa caixa de busca.
2. Busca avanzada: combinamos termos para unha busca máis precisa

Busca simple:


          Vídeo: "Perseo. Busca simple". Duración: 2:17 min. (Biblioteca Universitaria de Vigo)
Busca avanzada:

​​Vídeo: "Perseo. Busca avanzada". Duración: 4 min. (Biblioteca Universitaria de Vigo)
Recursos de información
A Biblioteca pon a túa disposición unha selección de recursos de información e materiais de apoio adaptados a túa disciplina que servirán para o desenvolvemento da túa actividade investigadora e profesional.
 
 • Colección física: dispoñible nas 11 bibliotecas distribuídas polos tres campus da UVigo. Podes solicitar en préstamo documentos en calquera delas e devolvelos na que che veña mellor. Para facer uso deste servizo debes amosar a túa Tarxeta Universitaria (TUI). Para máis información consulta "Como funciona o préstamo".
   
 • Colección dixital: tes á túa disposición unha ampla selección de recursos de información en liña: bases de datos multidisciplinares e especializadas, portais de revistas e libros electrónicos, bases de datos de normas, etc. 

A través do Localizador de recursos electrónicos poderás acceder a todas as bases de datos, portais de revistas-e, libros-e etc. que a biblioteca selecciona e pon á túa disposición. Neste vídeo explicámosche o seu funcionamento:

 
Vídeo: "Recursos electrónicos" por Biblioteca Universitaria. Universidade de Vigo, 16 de xaneiro de 2023. Duración 2:09 
Formación e asesoramento
Formación

Impartimos cursos e obradoiros para que mellores as túas competencias no acceso, avaliación, xestión e uso da información. A nosa oferta formativa inclúe o curso "Información científica, acceso, selección, avaliación e publicación" dirixido específicamente ao alumnado de doutoramento.

Tamén ofertamos sesións elaboradas polos nosos provedores de recursos de información para presentar as novidades dos seus produtos e mellorar o uso dos mesmos. Consulta o "calendario de formación" para ver as sesións programadas.

Asesoramento

Podes solicitarnos asesoramento sobre calquera cuestión relacionada coa busca e xestión da información, como por exemplo:
 • Busca de información bibliográfica especializada.
 • Uso avanzado de recursos de formación (bases de datos, buscadores científicos etc.)
 • Xestión de referencias bibliográficas e metodoloxía de citación bibliográfica.
 • Propiedade intelectual e acceso aberto.
Contacta cos Servizos de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación dos 3 campus.
Guías e titoriais
O equipo da Biblioteca elabora guías monográficas cunha selección de contidos recomendados de distintos formatos que che orientarán á hora de buscar a información que precises amais de guías e titoriais para a autoformación.

As guías están organizadas en 4 categorías:
 • Guías por materias: selección de recursos de información por ámbitos de coñecemento.
 • Apoio á investigación: guías sobre calidade das publicacións, acceso aberto, avaliación da produción científica e outros temas relacionados.
 • Citar e xestionar a bibliografía: estilos de citación, plaxio, xestores bibliográficos etc.
 • Outras guías: guías que non entran nas categorías anteriores (préstamo, buscador Perseo, plataformas de libros-e etc.).
   
Algunhas guías útiles para estudiantes de doutoramento:
Publicar en acceso aberto
A Universidade de Vigo apoia decididamente o Movemento de Acceso Aberto á literatura científica e a Ciencia Aberta a través do repositorio institucional Investigo e de acordos con varias editoriais para publicar en aberto.

Repositorio institucional InvestigoInvestigo é o repositorio institucional da Universidade de Vigo que recolle, difunde e preserva a produción científica do seu persoal investigador. Artigos, libros, capítulos ou partes de libros, contribucións a congresos e teses de doutoramento lidas na universidade, constitúen os contidos do repositorio.

Acordos para publicar en aberto 

A Biblioteca Universitaria mantén acordos con varias editoriais académicas para publicar en acceso aberto (OA) con descontos ou con financiamento nas tarifas de publicación destes artigos. Podes consultar os acordos acadados pola Universidade de Vigo nas guías da Biblioteca Universitaria.
Servizo de préstamo interbibliotecario
O Servizo de Préstamo Interbibliotecario e acceso ao documento permíte aos membros da comunidade universitaria e demais persoas autorizadas, conseguir libros e documentos que non se atopan nas nosas coleccións. Este servizo é gratuito para o alumnado de doutoramento. Pode empregalo incluso se está a facer estadías fóra da Universidade, sempre que estean matriculados/as nos programas de doutoramento da Universidade de Vigo. 
 
Área de Servizos Bibliométricos e Portal da Investigación
Área de Servizos Bibliométricos

A Área de Servizos Bibliométricos analiza a produción científica dos membros da Universidade de Vigo e elabora estudos e informes bibliométricos. Tamén asesora ao persoal investigador en materia de publicación e difusión científica.
Portal da Investigación
 

A UVigo conta cun Portal da Investigación, xestionado pola Vicerreitoría de Investigación e a Biblioteca Universitaria. O portal é o sistema de información que reúne a produción científica xerada polo persoal docente e investigador universitario. O seu obxectivo é difundir, dar visibilidade e transferir á sociedade os resultados das actividades de investigación da nosa institución. A través del poderás identificar grupos de investigación e persoal investigador do teu ámbito de coñecemento, coñecer liñas de investigación e a produción científica tanto a nivel individual como colectivo.
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
referencia@uvigo.gal
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
refbcp@uvigo.gal
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
saibco@uvigo.gal
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158