Localizador de recursos electrónicos
Préstamo Interbibliotecario e Acceso ao Documento
    
                               (Última actualización, xullo 2021)                               
Que é o servizo de préstamo interbibliotecario?
O servizo proporciona documentos que non se atopan en ningunha das bibliotecas da Universidade de Vigo e que son necesarios para a investigación e o estudo. Ademáis, subministramos documentos existentes nos nosos fondos a aquelas bibliotecas ou centros alleos que nolo soliciten.

Podemos conseguir prestados toda clase de documentos orixinais de bibliotecas universitarias, públicas e de investigación de España e do estranxeiro: monografías, teses doutorais, actas de congresos, etc. ou reproducións destes.
A quen vai dirixido?
 • Ás persoas usuarias da Biblioteca da UVigo (PDI, alumnos, PAS e usuarios externos).
 • Ás bibliotecas externas que soliciten préstamos de orixinais e reproducións de documentos que teña a Biblioteca da Universidade de Vigo.
Como utilizar o servizo
1. Busca o documento na biblioteca
 
Se é un artigo, comproba que a revista e o ano en que foi publicado non está entre os subscritos pola Universidade de Vigo. Neste caso debes dirixirte aos mostradores de préstamo.

2. Date de alta no formulario
 
 • Para acceder ao servizo, tes que ser usuario da Biblioteca Universitaria e ter a tarxeta TUI ou o carné da Biblioteca.
 • Se é a primeira vez que utilizas este servizo, previamente debes solicitar a alta a través do formulario de alta.
 • Cando o servizo te dea de alta no programa, recibirás un correo-e de confirmación cunha ligazón, un identificador e un contrasinal para acceder ao formulario de solicitudes. Atención: si cambias algún dos teus datos (correo-e, departamento, etc.), tes que comunicarllo a o servizo para que poidamos actualizar a nosa base de datos.
 • Se esqueces o contrasinal, podes cambiala na páxina de solicitudes introducindo o correo electrónico e clicando " Lembrar contrasinal"

3. Solicita o documento
 
 • Accede ao formulario de petición co código e o  contrasinal e introduce os datos do documento solicitado (se solicitas varios artigos dunha revista debes facer unha petición por cada artigo).
 • Indica no campo “Notas” onde desexas consultar os documentos orixinais: na Biblioteca Central da universidade (campus Lagoas-Marcosende), na biblioteca de Torrecedeira ou nas bibliotecas centrais dos campus de Pontevedra e Ourense.
 • Cando esteas dado de alta, dende o “Menú de usuario”, poderás realizar novas peticións, consultar as solicitadas ou cambiar o teu contrasinal.
 • En caso de coñecer o DOI ou o nº de identificación de Medline ( PMID), é suficiente con introducir un deles no campo correspondente e non será necesario introducir os demais datos bibliográficos.
Tempo de recepción e consulta de documentos
Reproducións
 • As reproducións e o uso delas, farase de acordo coa lexislación vixente sobre propiedade intelectual e cos acordos internacionais.
 • Todas as persoas usuarias recibirán as reproducións por correo-e. Cando isto non sexa posible, os membros do PDI recibirán as fotocopias no seu lugar de traballo e os alumnos e usuarios externos terán que recollelas na biblioteca que indiquen.
Consulta de obras orixinais
 • A duración e o tipo de consulta dos documentos dependerá das pautas marcadas polas bibliotecas provedoras.
 • As obras en préstamo pódense consultar na Biblioteca Central (campus Lagoas-Marcosende), na biblioteca de Torrecedeira, e nas bibliotecas centrais dos campus de Pontevedra e Ourense.
 • As obras non poderán saír da biblioteca.
 • Para a consulta na sala debe identificarse coa tarxeta universitaria ou co carné da Biblioteca Universitaria.
 • O tempo de obtención dos documentos varía en función da Biblioteca á que se faga a solicitude, á forma de recepción (correo postal, correo-e, etc.) e o tipo de documento.
Custo do servizo
O servizo de préstamo interbibliotecario ten uns custos xa que a mayoría das bibliotecas cobrán polo envío dos documentos. Estes custos, fan que sexa importante axustar as solicitudes aos documentos que realmente se necesiten.
 
Tarifas nacionais Aplicaranse as tarifas REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias) ou outras que o centro provedor estableza.
Tarifas internacionais Aplicarase o coste da obtención do documento establecida polo centro proveedor.
Responsabilidade das persoas usuarias
Os materiais obtidos a través deste servizo son exclusivamente para uso docente e de investigación ou  para traballo administrativo.

 
Contacta coa Biblioteca
   Biblioteca Central do Campus de Vigo
   sod@uvigo.gal
   Tel. 986 813844
Formulario de alta
Formulario de solicitude
Buscar unha revista-e por título:
Acceder á Busca avanzada
Infografía do servizo