Localizador de recursos electrónicos
FORMACIÓN NA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

(Última actualización: setembro 2021)
O noso obxectivo

A oferta formativa da Biblioteca Universitaria está enfocada á adquisición de competencias no acceso, avaliación, xestión e uso da información (competencias informáticas e informacionais CI2) de xeito que poidas desenvolverte autonomamente no manexo dos recursos informativos necesarios para a aprendizaxe, a docencia e a investigación. Actualmente estamos a traballar para adaptalas progresivamente ao Marco europeo de competencias dixitais (DigComp). Ademáis, a Biblioteca forma parte do proxecto cooperativo UNICI2 para a formación en competencias dixitais. 

A nosa oferta formativa

Para adaptarnos ás túas necesidades ofrecemos distintos cursos e actividades formativas en modalidade presencial, virtual e semipresencial:

 
 • Sesións de acollida: dirixidas a novos estudantes, son sesións concertadas cos Centros Universitarios para que o alumnado comece a familiarizarse coas instalacións, servizos e recursos de información da Biblioteca.
   
 • Sesións a medida: sesións formativas solicitadas por calquera usuario ou polo profesorado para grupos de estudantes concretos e axustadas ás súas necesidades, tanto nos contidos como nos horarios.
   
 • Sesións programadas: cursos e talleres ofertados periodicamente pola Biblioteca para formar aos usuarios/as no uso dos recursos e servizos da Biblioteca, asi coma en temas relacionados co uso e xestión da información científica. 

 

Entre as sesións programadas, a Biblioteca ofrece en colaboración co Servizo de Teledocencia a través da plataforma MooVi unha serie de cursos en liña directamente vinculados aos estudos e titulacións e clasificados en tres niveis:

 
 
Sesións de formación de provedores
 • Finalidade: son sesións elaboradas polos nosos provedores de recursos de información para presentar as novidades dos seus produtos e mellorar o uso dos mesmos.
   
 • Calendario de sesións:
   
 
Autoformación
Consulta no localizador de recursos electrónicos as Guías e titoriais  e aprende por ti mesmo a utilizar os servizos e os recursos da Biblioteca, canda outros temas relacionados coa xestión e o uso da información.
Contacta con nós

Contacta con nós se queres ampliar a información ou solicitar unha sesión formativa.

Campus de Vigo
Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación
Biblioteca Central 
Tel. 986 813843 referencia@uvigo.es

Campus de Ourense
Biblioteca Rosalía de Castro
Tel. 988 387230 saibco@uvigo.es

Campus de Pontevedra
Biblioteca Central 
Tel. 986 802001   refbcp@uvigo.es