Localizador de recursos electrónicos
Axudas á publicación en acceso aberto. Preguntas frecuentes
      Imaxe: logos Acceso Aberto                                     
(Última actualización maio 2023)
Que son os acordos transformativos?
Son contratos entre institucións e  editoriais que teñen como finalidade transformar o modelo de negocio sobre o que se sustenta a edición académica, pasando dun modelo de subscrición a outro no que as editoriais reciben un prezo polos servizos de edición en acceso aberto. A principal característica dos acordos  transformativos é que se pasa de pagar por acceder aos contidos (a lectura) a pagar por publicar en acceso aberto (a publicación).

Características destes acordos:
 • Permite aos autores e autoras reter a propiedade intelectual das súas publicacións.
 • Son transitorios: Teñen por finalidade chegar a acordos onde se pagará só por publicar en acceso aberto.
 • Os termos e acordos dos contratos son públicos.
 • Tratan de evitar o doble pago ou “double dipping”, é dicir, pagar por subscricións a pagar por publicar en acceso aberto.
Con que editores ten acordos transformativos a Universidade de Vigo?
Que é unha APC?

Unha APC (Article Processing Charges), tamén coñecida como “tasa de publicación”, e un cargo polo procesamento de artigos que se cobra aos autores por publicar nunha revista de acceso aberto ou nunha revista híbrida. Esta tarifa pode ser pagada polo autor, pola institución ou polo financiador da investigación.

Que requirimentos hai que cumprir para beneficiarse do financiamento da APC?
 • Ser o/a autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.

 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.

 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.

Quen é o autor/a de correspondencia?

É a persoa que supervisa o manuscrito e a correspondencia durante o proceso de publicación, dende correccións de manuscritos e corrección de probas, ata o tratamento das revisións e remisión dos manuscritos revisados ​​ata a súa aceptación.
 

 • Ten a autoridade para actuar en nome de todos os coautores/as en todos os asuntos relacionados coa publicación do manuscrito, incluído o material complementario.
   

 • É responsable de informalos do estado do manuscrito durante o proceso de envío, revisión e publicación e ademais, actúa como punto de contacto para calquera consulta despois da publicación do traballo.

Que compromisos adquiren as persoas beneficiarias?
Que son as licenzas Creative Commons?
Na publicación en acceso aberto o/a autor/a mantén o control sobre o seu traballo mediante licenzas  Creative  Commons que indican en que condicións se pode utilizar.

As licenzas creative commons son licenzas públicas, libres e gratuitas que permiten conservar os  dereitos de autor e comunicar dunha forma xeral e clara as condicións de uso e reutilización das suas obras.