Localizador de recursos electrónicos
Publicar en acceso aberto en Association for Computing Machinery (ACM)


(última actualización, outubro de 2023)
Características do acordo
A Biblioteca da Universidade de Vigo asinou un acordo con ACM para 2023-2025 que permite a lectura da colección de revistas de ACM, ademais da publicación en acceso aberto nas revistas híbridas e nas revistas Gold OA da editorial.
 • Tipoloxía documental: artigo de investigación, artigo curto, artigo de revisión, artículo de enquisa, nota técnica, titorial, entrevista, nota
 • Tipoloxía de fonte: catálogo de revistas de ACM híbridas e Gold OA. Listaxe de títulos elixibles.
 • Cobertura temporal: a data de aceptación do artigo debe estar comprendida entre o 1/1/2023 e o 31/12/2025
 • Cobertura do custo do APC: 100% do custo do APC
 • Cobertura de número de artigos: Ilimitada
 • Tipos de licenza: Creative Commons CC-BY 4.0 ou CC-BY-NC-ND
Requisitos de financiamento
 • Ser o/a autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliada/o á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
Non se establece ningún límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
Instrucións para os/as autores/as
 • Unha vez que o seu traballo foi aceptado, se o corresponding author está correctamente identificado co correo-e da Universidade de Vigo, recibirá una mensaxe de ACM cun enlace ao formulario de eRights (plataforma para autores/as de ACM).
 • O/a autor/a debe comprobar o formulario para confirmar que os datos de edición do artigo son os correctos. Deber premer en Verificar e Continuar.
 • A continuación, accederá ao formulario de Dereitos, onde por defecto aparecerán os dereitos de acceso aberto cubertos polo acordo coa institución e a licenza CC-BY4.0. A licenza pódese cambiar pola CC-BY-NC-ND4.0. Premer en Continuar.
 • Aparecerá unha pantalla-resumo cos detalles dos permisos de publicación. Prema en Submit e recibirá unha mensaxe de confirmación por parte de ACM.
Instrucións para autoras/es
Outras ligazóns de interese