Localizador de recursos electrónicos
Publicar en acceso aberto en Cambridge University Press

(Última actualización, febreiro 2023)
Características do acordo

As tres universidades galegas, a través do CISUG, asinaron en decembro de 2020 un contrato coa Cambridge University Press (CUP), chamado "CUP Read & Publish", que da acceso á colección completa de revistas CUP e ofrece a posibilidade de publicar en acceso aberto en máis de 400 revistas do seu catálogo sen ter que pagar os APC (Article Processing Charge). 
 

 • Tipoloxía documental: Artigo de investigación
 • Tipoloxía de fonte: Revistas de acceso aberto dourado (Gold OA) e Híbridas (revistas de subscrición con opción de acceso aberto). Listaxe de revistas
 • Cobertura temporal: Data de publicación do artigo: 1/1/2022-31/12/2022
 • Cobertura do custo do APC: 100% do custo do APC 
 • Cobertura de número de artigos: ilimitado
 • Tipos de licenza: Creative Commons: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND, CC-BY-NC-SA
Requisitos de financiamento
 • Ser o autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
 • Non se establece un límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • No caso de existir un número limitado de pagos dos APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata acadar os tokens de APC dispoñibles.
Instruccións para os autores/as
Envío do manuscrito á editorial

a) Unha vez que o seu traballo foi aceptado recibirá un correo con instruccións, complete e envíe o acordo de publicación en acceso aberto da revista e escolla a licenza Creative Commons.
 
b) Se o corresponding author está correctamente identificado, a plataforma de pago de Cambridge, Rightslink (1), o identificará automáticamente como beneficiario/a dos acordos.

c) A Biblioteca procederá a autorización ou denegación do pago en caso de non cumprir con algún dos requisitos.

d) Recibirá un correo de Rightslink confirmado o pago da APC.

(1) Rightslink: plataforma onde se realiza o pago das APC para a publicación en acceso aberto. A súa nova ferramenta OA Agreement Manager facilita estas transaccións nos acordos R&P.