Localizador de recursos electrónicos
Publicar en acceso aberto en Springer
(Última actualización, febreiro 2023)
Características do acordo

As tres universidades galegas, a través do CISUG, asinaron un contrato coa editorial Springer Nature que se estenderá ata o ano 2024 que permite a lectura da colección de revistas incluídas en Springer Nature, ademais da publicación en acceso aberto nas revistas híbridas do catálogo de Springer-Adis. Quedan excluídos do acordo as publicacións de Nature Journals, Academic Journals e Palgrave.
 

 • Tipoloxía documental: Artigos de Investigación (Original Paper)
 • Tipoloxía de fonte: 2.006 Revistas híbridas (Hybrid OA) de Springer&ADIS. Listaxe de títulos elixibles.
 • Cobertura temporal:  Data de aceptación do artigo: ata o 31/12/2024
 • Cobertura do custo do APC: 100% do custo do APC
 • Cobertura de número de artigos: 41 APCs en 2023
 • Tipos de licenza: Creative Commons CC-BY, CC-BY-NC
Requisitos de financiamento
 • Ser o autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
 • Non se establece un límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • Ó existir un número limitado de pagos dos APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata esgotar os fondos dispoñibles.
Instruccións para os autores/as
Envío do manuscrito á editorial.

a) Unha vez que o seu traballo foi aceptado, se o corresponding author está correctamente identificado, recibirá un correo-e de SpringerNature con instrucións para completar o acordo de publicación.

b) Unha vez identificado o autor, debe buscar e seleccionar a Universidade de Vigo dentro do despregable para que a identificación funcione. Aparecerá unha xanela emerxente con información sobre o acordo transformativo, tipo de artigo elixible e tipos de licenza.

c) A biblioteca procederá a autorización ou denegación do pago da APC, en caso de non cumprir con algún dos requisitos, o que se lle comunicará por correo-e.

d) Unha vez aceptado o pago da APC, o autor debe elixir o tipo de publicación: OA ou baixo subscrición. Debe elixir tamén o acordo de publicación correcto e seleccionar e firmar a licenza.
 
Outras ligazóns de interese