Localizador de recursos electrónicos
Publicar en acceso aberto en Oxford University Press
Logo Oxford University Press
(Última actualización, outubro 2023)
Características do acordo
As tres universidades galegas, a través do CISUG, asinaron en decembro de 2020 un contrato coa Oxford University Press (OUP) que dá acceso á colección completa de revistas OUP e ademais ofrece a posibilidade de publicar en acceso aberto en máis de 300 revistas do seu catálogo sen ter que pagar os APC (Article Processing Charge). Trátase dun acordo do tipo Ler e Publicar (Read & Publish).
 
 • Tipoloxía documental: Artigo de investigación. Tipos: Articles, Reviews e Proceedings
 • Tipoloxía de Fonte: 478 revistas de acceso aberto dourado (Gold OA) e Híbridas (Hybrid OA) (revistas de subscrición con opción de acceso aberto) Listaxe de revistas
 • Cobertura temporal: Data de aceptación do artigo: 1/1/2023 - 31/12/2023
 • Cobertura do custo dos APCs: 100% do custo do APC
 • Cobertura de número de artigos: 12 artigos por universidade
 • Tipos de licenza Creative Commons: CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND 
Requisitos de financiamento
 • Ser o autor/a de correspondencia (corresponding author) do artigo.
 • Estar afiliado/a á Universidade de Vigo na data de aceptación do artigo.
 • Dispoñer dunha conta de correo electrónico con algún dos dominios da universidade.
Compromisos das persoas beneficiarias
Outras disposicións
 • Non se establece un límite para os APC que pode solicitar cada autor/a ou grupo de investigación.
 • Ó existir un número limitado de pagos dos APC, o criterio último de aceptación será a orde de chegada das solicitudes ata acadar os tokens de APC dispoñibles.
Instruccións para os autores/as
Envío do manuscrito á editorial

a) Unha vez que o manuscrito é aceptado, o autor recibe un e-mail con un enlace ao sistema online de licenciamento e pago de APCs.

b) Acceda ao sistema cun usuario de Oxford Academic Journal ou rexistre unha nova conta.

c) Seleccione a licenza Creative Commons axeitada e confirme o acordo de copyright e a xestión dos pagos.

d) Escolla a opción Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG) no despregable  “Open Access Prepayment Account”.
 
e) Revise a sua solicitude con detalle antes de enviala. Recibirá un correo da universidade confirmado ou rexeitando o pago da APC. En caso de denegación poderá efectuar o pago por outros medios.
 
 • OUP Open Access Acount User Guide  (Guía de uso para os autores/as)
 • Nota: a anterior plataforma de pago (Author Services) será substituída por unha nova chamada SciPris (guía de uso). Mentres dure esta transición, tras ser aceptados os manuscritos para a súa publicación os autores serán dirixidos a unha ou outra plataforma dependendo da revista elixida