Localizador de recursos electrónicos
VISIBILIDADE DAS PUBLICACIÓNS E DA ACTIVIDADE CIENTÍFICA
Os resultados da actividade científica danse a coñecer maioritariamente en congresos e conferencias e mediante publicacións científicas

A difusión da investigación non acaba coa publicación dos seus resultados. Cómpre asegurarse de que as publicacións sexan visibles e de que nelas se identifiquen correctamente os seus autores e autoras e as súas insitucións de procedencia.

Ademais, difundir o traballo científico, mesmo antes da publicación, axuda a darlle visibilidade e forma parte do compromiso de transparencia e a responsabilidade social da Universidade de Vigo.

Ofrecemos nesta guía algúns consellos para mellorar a visibilidade das publicacións e da actividade científica.

Actualizada en maio de 2023
Asegúrate de que as bases de datos identifican ben as túas publicacións
Publicar en revistas indexadas en bases de datos axuda a aumentar a visibilidade dos artigos, pero cómpre asegurarse de que esas publicacións estean correctamente asignadas aos seus autores e autoras e ás institucións correspondentes.

Hai formas de garantir que esa identificación sexa correcta:
 • Utilizar sempre o mesmo nome persoal na sinatura científica axuda a que todas as publicacións estean correctamente identificadas nas fontes de información.
 • Incluír sempre o nome oficial da Universidade de Vigo e o nome do centro de investigación ou agrupación estratéxica cando asinamos unha publicación; consulta o Protocolo de normalización da sinatura científica da Universidade de Vigo.
 • Usar identificadores persoais para identificar todas as publicacións independentemente do nome co que teñan sido publicados; o identificador máis empregado é ORCID, pero tamén as bases de datos contan con identificadores propios: Scopus Author ID e WOS ResearcherID.
É importante que comprobes que nas bases de datos todas as túas publicacións están correctamente identificadas e poden recuperarse cando buscas polo teu ResearcherID (en WOS), Scopus Author ID (en Scopus) ou ORCID (nas dúas bases de datos).
 
Mantén actualizados os teus perfís de autor/a públicos
ORCID ofrece un perfil público onde podes amosar todas as túas publicacións ademais doutros datos do teu curriculum vitae.

WOS Researcher Profile é unha ferramenta da Web of Science que che permite identificar todas as túas publicacións correctamente en WOS mediante o teu ORCID e o teu ResearcherID. Ademais, podes completar o teu perfil público con outras publicacións que non estean indexadas en WOS.

Google Académico permite crear perfís de autor/a para amosar todas as publicacións (indexadas ou non en Google Académico) e obter indicadores bibliométricos.

BIDIo Buscador de I+D+i da Universidade de Vigo, amosa as publicacións incluídas en SUXI. Estas publicacións actualízanse automaticamente desde WOS para as persoas que teñen incluídos en SUXI os seus números ORCID e ResearcherID.  
 
Publica en acceso aberto
O acceso aberto forma parte do que se denomina Ciencia aberta (Open Science), un concepto que fai referencia á apertura das publicacións, dos datos de investigación, das metodoloxías, dos procesos de avaliación nunha contorna de investigación e innovación máis transparente de cara á cidadanía.

Publicar en revistas e editoriais en acceso aberto:
 • Facilita a lectura inmediata e gratuíta das publicacións.
 • Permite a difusión e reutilización dos artigos, respectando a súa licenza, que identifica que usos están permitidos.
 • Non diminúe a calidade dos contidos; moitas editoriais de prestixio e revistas de impacto incluídas en JCR e SJR publican en aceso aberto.
Cando publicas en acceso aberto compartes os resultados da túa investigación de xeito inmediato e axudas a romper as barreiras económicas que dificultan o acceso á información.
 
Consulta a nosa guía sobre Acceso aberto
Deposita as túas publicacións en Investigo, o repositorio institucional da Universidade de Vigo
No repositorio institucional da Universidade de Vigo, Investigo, podes depositar e facer públicos os teus traballos, tanto os publicados en revistas en acceso aberto coma os que non o son, tendo en conta as condicións de arquivo da editorial.

Depositar no repositorio o texto completo:
 • Dálle visibilidade ao teu traballo e abre á sociedade os resultados da túa actividade científica.
 • Garante a preservación do documento a longo prazo.
 • Facilita o recoñecemento dos/as autores/as.
 
Utiliza redes sociais científicas
Existen moitas redes sociais científicas útiles para difundir e dar a coñecer a investigación.

Estas redes non serven só para facer público o texto completo dos traballos, senón que tamén facilitan o contacto con investigadores/as de todo o mundo, ofrecen foros de debate especializados, ofrecen estatísticas de lectura e descarga, permiten dar a coñecer liñas de investigación e proxectos, etc. 

As redes sociais científicas máis empregadas son ResearchGate e Academia.

Algunhas recomendacións:
 • Utiliza nas redes sociais o teu nome normalizado para evitar confusións con outras fontes de información.
 • Non deixes de usar o repositorio institucional, Investigo, que é compatible co uso destas redes: o repositorio é un arquivo permanente das publicacións da Universidade de Vigo, o que garante a súa preservación e localización .
 • Completa os teus datos no perfil para dar a coñecer a túa institución, o teu grupo de investigación, as liñas de investigación, os proxectos nos que traballas...
 • Utiliza as redes tamén para coñecer que están facendo outras persoas e para contactar con posibles colaboradoras/es.
Aproveita as redes sociais xenéricas
Moitas persoas utilizan redes sociais xenéricas para dar a coñecer as súas investigacións e contactar con colegas doutras institucións.

Destaca entre elas Twitter, pero tamén se utilizan coa mesma finalidade outras como Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram....

Como no caso das redes sociais científicas, podes usar estas redes non só para difundir as publicacións, senón tamén para compartir ideas, dar a coñecer novas liñas de investigación, recoller suxestións e recomendacións doutras persoas expertas, etc.
Participa en actividades de divulgación
As actividades de divulgación científica permiten dar a coñecer os resultados da investigación, paralelamente á súa publicación. Ademais, permiten compartir os proxectos que se están a desenvolver na Universidade de Vigo.

Amosar á sociedade o traballo de investigación da universidade abre as nosas portas ao exterior e fomenta o interese da poboación pola actividade científica.

A Universidade de Vigo conta cunha Unidade de Cultura Científica que "vertebra e coordina as actividades de comunicación social da ciencia da universidade e ofrece apoio e formación ao corpo investigador tanto na difusión dos seus resultados de investigación como nas actividades de cultura científica nas que participe".
 
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158