Localizador de recursos electrónicos
RESEARCHERID
                        
¿Que é ResearcherID?
ResearcherID é un servizo vinculado á Web of Science (WOS) que permite crear un perfil investigador e agrupar as variantes do nome baixo un único código persoal (ID). Ademais, permite compilar as publicacións e proporciona análises e métricas de citas dos documentos recollidos en WOS. Con ResearcherID é tamén máis doado  identificar os artigos que se teñen na Web of Science.

     
Como crear un perfil en ResearcherID
 1. Acceder a  ResearcherID  http://www.researcherid.com/Home.action
 2. Se xa se ten unha conta en Web of Science premer en  “Identify Yourself” e introducir os datos da conta.
  Se non  se ten unha conta en Web of Science premer en  “New to ResearcherID” e seguir os pasos que indican (recibirase por correo-e  un enlace para activar o perfil, e ao premer nel activarase este recibindo un código de identificación).
      
   
 3. Unha vez finalizado este proceso dende a opción  “Manage profile” completar o perfil, decidindo se se quere facer a información pública ou privada, asociar ResearcherID co identificador ORCID etc.

      

   
Como engadir publicacións a ResearcherID
 • Ir a “My Researcher Profile” e premer en "Add Publications"

 
 • As publicacións pódense engadir, seleccionando a opción correspondente, dende:  
   
  • Web of Science: para engadir publicacións que figuran na Web of Science.
  • EndNote: para engadir publicacións dende EndNote realizando, por exemplo, unha consulta ao catálogo da Biblioteca Universitaria de Vigo.
  • Ficheiro RIS: para engadir publicacións descargadas previamente a un ficheiro RIS.         
Como exportar publicacións de ResearcherID a ORCID, e de ORCID a Researcher ID
Para exportar publicacións de ResearcherID a ORCID, e dende ORCID a Researcher ID, dende a pantalla de "My Researcher Profile":

a) Vincular o noso rexistro de ResearcherID con ORCID

    
E seguir os pasos que se indican
 

 

b) Se xa temos vinculado ResearcherID con ORCID aparecerá "Exchange data with ORCID"


 
Premer e seguir os pasos que se indican
 
Como traer a ORCID as publicacións de Researcher ID
 • En ORCID, no apartado "Obras", prememos en "Importar trabajos"
 
 • Escollemos ResearcherID e posteriormente na pantalla que aparece lle damos a "Autorizar"      
 
 • Buscamos e seleccionamos o noso perfil ResearcherID, e prememos en "Send ResearcherID publicactions to my ORCID account"          
 
 • Na pantalla que amosa prememos en Autorizar          
Se precisa asesoramento
Se precisa máis información ou asesoramento sobre este tema contacte con:
           referencia@uvigo.es / 986813843
Máis información