Localizador de recursos electrónicos
WEB OF SCIENCE RESEARCHERID
  Última actualización: marzo de 2023
Que é WOS ResearcherID?
ResearcherID é un identificador de autores vinculado á Web of Science que permite agrupar  as variantes do nome para localizar todas as publicación da mesma persoa de xeito unificado. A Web of Science foi a primeira en crear un identificador para os autores con ResearcherID.
A xestión do Web of Science Researcher Profile é tarefa de cada autor/a, mantendo un perfil actualizado terá as publicacións correctamente identificadas en WOS, fará un seguimento do reconto de citas e poderá calcular o seu índice h.
 
Como acceder ou rexistrarse na Web of Science
. Se ten conta na Web of Science ou nalgún dos produtos de Clarivate (WOS, Endnote, Esci, InCites), debe empregala para Iniciar sesión.
 

. Se non ten conta en ningún dos produtos de Clarivate acceda a e faga clic en Registrarse coa conta de correo da Universidade de Vigo.
 
Como completar ao seu perfil e afiliación
O perfil de autor permite xestionar o nome normalizado e as variantes do nome, introducir unha foto, completar a filiación institucional e o historial da organización.
A normalización do nome da institución e do nome nas publicacións favorece a fiabilidade dos indicadores de avaliación e mellora a visibilidade da producción científica como se indica no Protocolo para a normalización da sinatura científica da Universidade de Vigo.
Titorial para completar o perfil de autor.
Como vincular WOS Researcher Profile con ORCID e conceder permisos para enviar publicacións
A vinculación do perfil da Web of Science con ORCID servirá para exportar ou importar a información (publicacións, revisións etc.) entre os dous sistemas e manter os perfís actualizados empregando menos tempo.
Para asociar o perfil de Web of Science con ORCID existen dúas posibilidades:
-Vincular ambas contas.
-Outorgar permisos para enviar publicacións de WOS Researcher ID a ORCID.
Como vincular WOS Researcher Profile con ORCID
Como engadir publicacións ó seu perfil na Web of Science
A Web of Science permite engadir as publicacións indo o menú en “Perfil-Mis registros-Publicaciones-Añadir”.
 

Existes catro vías distintas para adxuntar as publicacións dos autores:
-Identificando as publicacións suxeridas en WOS.
-Engadindo publicacións por identificador (DOI, Web of Science accession number, PubMed ID, ArXiv ID, Title).
-Incorporando publicacións contidas nun arquivo RIS, BibTex ou CSV.
-Sincronizando con ORCID.
Outra maneira de importar publicacións e mediante a opción de Reclamar mi registro. Buscamos por variantes de nome do investigador/a e cando localizamos o registro duplicado procedemos a facer e reclamación e comprobar as publicacións asociadas.
As actualización das publicacións na Web of Science son importantes porque SUXI envía unha busca diaria de novas publicacións usando os números ORCID e Researcher ID que están introducidos na aplicación.
Vexa a nosa guía de Actualización automática de SUXI desde WOS
Como adxuntar publicacións no perfil de WOS
Como unificar e corrixir rexistros de autor na Web of Science
A Web of Science xera rexistros de autor, a partir dun algoritmo, que crea conxuntos de documentos asignados a un nome persoal. É moi frecuente que os rexistros de autor estean duplicados porque o algoritmo é moi esixente. Polo tanto, cando se teñen publicación indexadas e WOS habería que comprobar se hai máis dun rexistro de autor/a e realizar as correcións oportunas.
 
 
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Máis información