Localizador de recursos electrónicos
ORCID
                      
(Última actualización maio 2019) 
Que é ORCID?

ORCID (Open Researcher and Contribution ID)  é un proxecto aberto, sen ánimo de lucro, que ofrece un sistema para crear e manter un rexistro dixital único e persistente para investigadores. Este identificador, que pretende solucionar o problema da duplicidade e ambigüidade dos nomes, permite ter un perfil investigador en ORCID e agrupar toda a produción científica dun/ha autor/a. O identificador ORCID pódese incluír na páxina web do/a investigador/a, ao presentar publicacións (comeza a ser un requisito para publicar nas editoriais máis importantes) etc.


Principais características:

 • Exprésase coma unha dirección URL única (ex. https://orcid.org/0000-0003-1407-3406). Independentemente das institucións nas que o investigador desenvolva a súa actividade científica o seu ORCID ID será o mesmo sempre.
 • É un sistema independente, sen ningunha dependencia editorial ou institucional concreta.
 • Está aceptado por organizacións e editores científicos como Nature, Elsevier, MIT, Clarivate Analytics, CrossRef, Springer, Wiley etc.
 • É un sistema de aplicación global, o que permite que se poida conectar con outros sistemas de identificación de autores como Wos ResearchID, Scopus Author Identifier etc.
 • Aspira a ser o identificador universal para os autores, tal e coma o DOI  o é para as publicacións.
 • Proporciona un espazo ao investigador para rexistrar os seus datos e traballos e compartilos se o desexan.
 
 
Como obter un identificador ORCID
Crear unha conta en ORCID é moi sinxelo, so terá que entrar na web de ORCID https//orcid.org e premer en "Regístrese ahora":




Encha os campos cos seus datos e elixa un contrasinal. ​É aconsellable empregar como correo de rexistro principal o correo da institución. 

No proceso de rexistro poderá configurar o nivel de privacidade da súa conta. Orcid ofrece 3 niveis de privacidade:



  
Acceder e completar o perfil
Para acceder á súa conta inicie sesión
 
Entrando na web de ORCID https://orcid.org  e iniciando sesión co enderezo electrónico (co que se rexistrou) e o contrasinal.
  ou
Identificándose coas claves de identificación institucionais (UVigo) (ver o apartado seguinte "Como iniciar sesión coa conta da UVigo")

É importante que unha vez creada a conta, complete o seu  perfil de investigador. Un perfil en ORCID consta dos seguintes apartados.
 
Información biográfica
Información sobre a formación académica
Información sobre a vida laboral
Información sobre as fontes de financiación
Información sobre as publicacions 
 

Consulte a "Guía como completar o perfil en ORCID" pdf

 




Pode encher todos os campos pero facer públicos só os que desexe configurando o nivel de privacidade para cada apartado.
 
Como iniciar sesión en ORCID coa conta da UVigo
Pode acceder á súa conta en ORCID coas claves de identificación institucionais. Para iso previamente debe vincular a súa conta ORCID á Universidade de Vigo seguindo os seguintes pasos:
 
 • Ó iniciar sesión seleccione "Cuenta institucional". Introduza o nome da súa organización "Universidade de Vigo" e prema no botón "Continuar". Abrirase o sistema de identificación da Universidade de Vigo, introduza o seu usuario e o contrasinal.
Vincular o ORCID coa institución paso 1
 
 • A continuación debe vincular a súa conta institucional co seu perfil en ORCID. Para facelo, introduza o seu ORCID Id ou a súa conta de corrreo-e da UVigo e o contrasinal de ORCID e prema no botón "Sign into ORCID".
Vinculación ORCID ao sistema de identificación da UVigo paso 2
 
 • Unha vez vinculadas, poderá acceder á súa conta ORCID empregando o sistema de identificación da UVigo.
Acceso a ORCID co sistema de identificación da UVigo
Como engadir os datos das publicacións a ORCID
Ademais de ter o identificador e conveniente completar o perfil curricular engadindo todos os traballos académicos. Ao igual que nos outros apartados pódese configurar o nivel de privacidade/visibilidade que se desexe.

Pode engadir as súas publicacións de varias formas:
 
      
Cando publico un novo traballo actualízase automaticamente no meu rexistro en ORCID?
ORCID colabora con algunhas organizacións como CrossRef e DataCite (que proporcionan DOIs e traballan con editores e centros de datos) co fin de facilitar as actualizacións automáticas dos rexistros en ORCID. Se vostede emprega ORCID ID durante a presentación de manuscritos, estas organizacións poden enviar mensaxes á súa "bandexa de entrada" en ORCID solicitando permiso para actualizar o seu rexistro. O permiso outórgase unha soa vez e pódese revogar en calquera momento.

                          
                                                Imaxe tomada do Orcid Blog
Introducir o número ORCID en SUXI
Se xa ten un número ORCID, debe incluír este número en SUXI: entre na pestana Datos de investigación e cubra o campo ORCID ID, co seguinte formato: 0000-0000-0000-0000.

A pestana Datos de investigación atópase nos datos persoais, dentro do apartado Os meus datos:




Vantaxes de ter un perfil en ORCID
Vantaxes para o investigador:
 
 • Correcta identificación das autorías, da súa contribución académica e produción intelectual. Para iso será necesario incluír no ORCID as distintas firmas empregadas nas publicacións.
 • A posibilidade de importar e exportar referencias dende Scopus, Publons, Dialnet etc.
 • Incorporación automática de publicacións e outras actividades de investigación.
 • Xestión do histórico de afiliacións.
 • Simplificación da tarefa de avaliación da actividade de investigación.
 
Vantaxes para a institución:
 
 • Maior facilidade na recuperación das publicacións dos membros da institución.
 • Xestión máis eficaz de informes de actividade investigadora para procesos de avaliación.
 • Maior presenza, visibilidade e posicionamento internacional.
 • Adhesión a un estándar internacional.
Se precisa asesoramento
Se precisa máis información ou asesoramento sobre este tema contacte con:
           referencia@uvigo.es / 986813843