Localizador de recursos electrónicos
SCOPUS AUTHOR ID
Que é Scopus Author ID
Scopus Author ID é o sistema de identificación de autores de Scopus, e créase automaticamente se se teñen publicacións recollidas nesta base de datos. Un autor/a pode solicitar a agrupación das distintas variantes do nome, e agrupar as súas publicacións en Scopus baixo unha única firma.
 
 • Vantaxes:
  • Créase automaticamente ao ter publicacións en Scopus
  • Permite xerar listaxes de publicacións e métrica de citas
    
 • Limitacións:
  • As identificacións de autores non sempre son correctas
  • Non se poden importar publicacións doutras fontes
     
Unificar a firma en Scopus para ter un único Author ID
En Scopus as publicacións dun mesmo autor/a poden aparecer baixo distintas variantes do nome. Nestes casos pódese solicitar a Scopus a agrupación de todas as variantes do nome nun único perfil (Author ID). Para isto, realízase unha busca por autor, selecciónanse as variantes que se corresponde co mesmo autor/a e prémese en "Request to merge authors".
       

Ábrese un proceso guiado para proceder á selección da firma preferida e revisión das publicacións asociadas ao autor/a.
      
Se precisa asesoramento
Se precisa máis información ou asesoramento sobre este tema contacte con:
           referencia@uvigo.es / 986813843
Máis información