Localizador de recursos electrónicos
Actualización automática de SUXI desde Web of Science
Desde marzo de 2019 está operativa unha nova funcionalidade da aplicación SUXI para incluír automaticamente artigos indexados en WOS. Para que esta carga de publicacións se realice correctamente, cómpre que se cumpran algúns requisitos. Nesta guía achegamos información sobre os pasos que debe dar cando esa actualización automática non se realiza correctamente.

Consulte aquí algunhas preguntas frecuentes.
Ter un número ORCID
ORCID (Open Researcher and Contribution ID)  é unha organización internacional sen ánimo de lucro que proporciona un identificador dixital único e persistente para investigadores/as. Este identificador permite ter un perfil investigador e agrupar toda a produción científica dunha persoa.

O identificador ORCID pódese incluír na páxina web do/a investigador/a, usala como identificador cando presenta publicacións a revistas e editoriais, e engadila aos perfís persoais nas bases de datos (WOS, Scopus, Dialnet, perfil de Google Académico) para que a autoría das publicacións apareza sempre correctamente.

Consulte aquí como crear o seu perfil en ORCID.
Introducir o número ORCID en SUXI
Se xa ten un número ORCID, debe incluír este número en SUXI: entre na pestana Datos de investigación e cubra o campo ORCID ID, co seguinte formato: 0000-0000-0000-0000.

A pestana Datos de investigación atópase nos datos persoais, dentro do apartado Os meus datos:
Actualizar o número ORCID en Web of Science
Se xa ten número ORCID e este xa está metido en SUXI, cómpre agora que as súas publicacións en WOS estean asociadas a ese mesmo ORCID. Neste exemplo de WOS, a publicación está correctamente vinculada á súa autora, e ao seu número ORCID:Cada autor/a pode controlar que as súas publicacións estean en WOS correctamente asociadas ao seu ORCID. Para iso, WOS ofrece dúas posibilidades:
 
  1. Actualice o seu perfil de ORCID engadindo a el as súas publicacións; ORCID traslada a WOS as novidades introducidas nos seus perfís, e WOS revisa a súa autenticidade e incorpora os números ORCID ás publicacións que ten indexadas. Dende que se introducen publicacións en ORCID ata que WOS incorpora o número ORCID a esas publicacións transcorren arredor de 2 meses.  Consulte a nosa guía de ORCID.
  2. Cree un perfil en Publons, introduza nel o número ORCID (e o número ResearcherID se o ten) e engada as súas publicacións. As actualizacións que se introduzan en Publons tardan aproximadamente 10-14 días en estar dispoñibles en WOS. Consulte a guía de Publons o as preguntas frecuentes de Publons. Se xa ten un perfil en ResearcherID non é necesario crear outro en Publons. O 15 de abril de 2019 todos os perfís públicos de ResearcherID pasarán automaticamente a Publons.

As dúas opcións son compatibles.

Se xa conta cun perfil en Publons, e nel consta o seu número ORCID, o sistema máis fácil para “reclamar” unha publicación como autor/a é facelo dende a propia publicación en WOS:Tamén pode “reclamar” as súas publicacións dende o resultado dunha busca en WOS: 

O perfil ResearcherID vai ser substituído por Publons a partir do vindeiro 15 de abril de 2019. Se ten un perfil público en ResearcherID, este cambio vai ser automático e non terá que intervir. Se o seu perfil ResearcherID é privado, debe facelo público antes do 11 de abril para que se active ou actualice o seu perfil en Publons.

Consulte coa biblioteca
Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación
referencia@uvigo.es
986 813843
Preguntas frecuentes
Consulte aquí preguntas frecuentes sobre a actualización automática de SUXI
Máis información