Localizador de recursos electrónicos
Perfil de autor/a en Google Académico (Google Scholar)


Última actualización: maio 2023
Que é Google Académico?
Google Académico (Google Scholar) é o buscador de Google especializado en documentación científica e académica. Recupera os resultados desde editoriais, páxinas de universidades e outras institucións científicas, repositorios, bases de datos, etc.

Que ofrece Google Académico?
 • Inclúe resultados en moitos idiomas, de ámbitos xeográficos diferentes e de todos os ámbitos temáticos.
 • Inclúe moitas tipoloxías documentais: non só artigos científicos senón tamén, comunicacións, informes, teses, patentes, etc.
 • Facilita o acceso ao texto completo dos documentos e podemos configuralo para que localice os documentos nos recursos da Biblioteca da Universidade de Vigo.
 • Inclúe para cada resultado outros traballos que o citaron.
 • Permite crear perfís de autor/a que agrupan os traballos de cada persoa coas citas recibidas e indicadores bibliométricos.
Pero...
 • Cómpre peneirar os resultados: podes atopar artigos publicados nas revistas científicas máis prestixiosas ao carón de programas de materias universitarias, traballos académicos de escaso valor, etc.
 • Non existe un control de calidade das fontes polo que é posible que haxa erros nos resultados.
 • A súa cobertura é imprecisa: Google non dá a coñecer as súas fontes.
 • O sistema de busca é moi básico e ofrece poucas posibilidades de filtrado.
O perfil de autor/a en Google Académico
Google Académico ofrece aos autores e ás autoras unha ferramenta para controlar as súas publicacións, as citas que estas reciben e algúns indicadores bibliométricos. Se o perfil é público, outras persoas poden acceder a ese perfil desde os resultados de busca en Google Académico. Tamén aparece como primeiro resultado cando realizamos unha busca por nome persoal:Google Académico permite facer un seguimento das publicacións propias ou de outras persoas. A opción “Seguir” activa un sistema de avisos no correo electrónico cando:
 • Google Académico incorpora novas publicacións dese/a autor/a.
 • Google Académico incorpora novas citas ás publicacións dese/a autor/a.
 • Google Académico incorpora artigos relacionados coas publicacións deste/a autor/a.
Crear un perfil en Google Académico
Para ter un perfil propio en Google Académico cómpre crealo: basta con iniciar sesión cunha conta de Google e desde a páxina principal de Google Académico escoller a opción My profile. A continuación aparecerá un formulario para agregar información:
 
 • Nome: normalizado, tal como aparece nas publicacións.
 • Filiación: nome oficial da Universidade de Vigo; pode engadir tamén o centro de investigación, departamento, grupo...
 • Correo electrónico de verificación: é o correo institucional; utilice preferiblemente a extensión .gal (que se identifica coa mesma conta .es; por exemplo: bibliometria@uvigo.gal); isto garantirá que Google Académico identifique correctamente todos os autores e autoras da Universidade de Vigo.
 • Áreas de interese: palabras clave que definen o campo de investigación; pode engadilas en varios idiomas.
 • Páxina principal: pode engadir a páxina persoal, a do grupo de investigación, a da Universidade de Vigo; tamén pode engadir aquí a ligazón ao perfil persoal en ORCID (por exemplo, https://orcid.org/0000-0002-9396-468X).

Despois de introducir os datos no formulario, no paso seguinte Google Académico localiza as publicacións de autores/as cuxo nome coincide co do perfil. Cómpre seleccionalas para engadilas ao perfil, en grupo ou unha a unha.

Por último, cómpre configurar o perfil:É preferible que o perfil sexa público e que Google Académico non poida engadir publicacións de xeito automático. Así será máis fácil manter un perfil sen erros e con indicadores bibliométricos correctos.
Que é o Google Scholar ID?
Cada perfil de Google Académico está identificado cun código, que se coñece como Google Scholar ID.

Para localizar o identificador, na URL do perfil seleccione os caracteres que se atopan entre os signos = e &.

Por exemplo: 
https://scholar.google.es/citations?user=cOwtGUsAAAAJ&hl=es&oi=ao
Neste caso, o Google Scholar ID é cOwtGUsAAAAJ
As publicacións no perfil de autor/a
Cando creamos un perfil, as primeiras publicacións que aparecen nel son as que seleccionamos de entre aquelas que Google Académico nos suxeriu.
A partir dese momento:
 • Se na configuración escollemos a opción “Aplicar actualizaciones automaticamente”, Google Académico engadirá de xeito automatico aquelas publicacións nas que coincida o nome dun dos autores/as co nome do noso perfil. Isto pode facer que se incorporen publicacións incorrectamente, polo que debemos revisar o perfil para eliminar aquelas que non son nosas.
 • Se na configuración escollemos a opción “Envíame actualizaciones por correo electrónico para que las revise”, Google Académico só engadirá aquelas publicacións que nós confirmemos desde o correo electrónico que recibimos.
 • Podemos engadir publicacións manualmente, mesmo as que non están indexadas en Google Académico.
 • Podemos eliminar publicacións.
 • Podemos editar a información de cada publicación.
As citas e os indicadores bibliométricos en Google Académico
O perfil de Google Académico inclúe para cada publicación o número de traballos que o citaron. Cando prememos nese número podemos ver cales son eses traballos citantes.
Ademais, no perfil de autor/a aparecen os indicadores bibliométricos calculados a partir das publicacións incluídas no perfil:
 • Número de citas total e dos últimos anos e o gráfico correspondente.
 • Índice h: indica o número h de artigos que recibiron cando menos ese mesmo número de citas; consulte a nosa guía sobre o índice h.
 • Índice i10: número de publicacións que foron citadas como mínimo 10 veces, en total e nos últimos anos.
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158