Localizador de recursos electrónicos
AUTORÍA

 (Última actualización xaneiro 2017)
Autoría
ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) no documento  Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals  establece os seguintes requisitos para outorgar a autoría dun traballo, criterios xeralmente aceptados no ámbito da publicación científica:
 
  • Contribución substancial na planificación do estudo, na obtención de datos ou na análise e interpretación dos mesmos.
  • Redacción do borrador do artigo ou revisión crítica realizando importantes achegas ao contido.
  • Aprobación da versión final do traballo.
  • Estar de acordo en ser responsable de todos os aspectos do traballo para garantir a exactitude ou integridade de calquera parte.
Ademais sinala que a obtención de financiación  ou a supervisión xeral do grupo de investigación, por si mesmos, non xustifican a autoría. Polo tanto, hai que evitar tanto a autoría honoraria (firmantes que realmente non contribuíron) como a autoría fantasma (persoas con achegas importantes que non aparecen).
Coautoría e avaliación científica
Nos últimos anos aumentou o número de autores/as firmantes dunha publicación, motivado tanto polas esixencias e posibilidades da ciencia moderna como pola utilización das publicacións científicas como medida nos procesos de avaliación da actividade investigadora, o que provoca que os investigadores/as queiran aparecer no maior número de publicacións posible para facilitar a súa promoción académica e profesional. Por este motivo e co fin de evitar malas prácticas, cada vez son máis as revistas científicas que requiren especificar a responsabilidade ou a contribución real de cada un dos firmantes dun artigo.

O número de autores é un dos aspectos valorados nos procesos de avaliación da produción científica; tanto ANECA como CNEAI  fixan condicións sobre o número de autores dun traballo e a súa contribución real. En xeral indícase que para que unha aportación sexa considerada, o solicitante debeu participar activamente nos traballos que lle deron orixe, como director ou executor do traballo. Amais, en determinados campos, un número elevado de autores/as pode reducir a puntuación outorgada a unha aportación se non está xustificado pola complexidade do tema e extensión do traballo.

Para coñecer a media do número de autores nunha disciplina ou nas principais revistas da área pódese consultar:
 
  • Índice de coautoría do observatorio IUNE, que recolle datos da actividade investigadora das universidades españolas.
  • Co-author Index, ferramenta que pretende medir o índice de coautoría nos artigos publicados por autores/as españoles/as en revistas nacionais e internacionais.
    
Orde das firmas
A posición que un autor/a ocupa na relación de firmantes dunha publicación é importante por varios motivos:
 
  • As bases de datos non sempre indexan a todos os autores/as que figuran nunha referencia citada, polo que aparecer como primeiro autor garante a recuperación de todas as citas recibidas.
  • As axencias de avaliación (ANECA, CNEAI)  inciden na participación relevante do solicitante nos traballos, e nalgunhas áreas de coñecemento precisan que este debe amosar unha autoría preferente figurando como primeiro ou último firmante, ou ser autor de correspondencia.
Por todo isto, cando nun traballo participan varios autores/as, se o nivel de responsabilidade é distinto cómpre reflectir na orde das firmas o grao da contribución. Non existe un único criterio establecido para a orde de firma, pero como primeiro autor/a debe figurar quen máis contribúe ao traballo, conduce a investigación, redacta e revisa o manuscrito etc.
Se precisa asesoramento
Se precisa máis información ou asesoramento sobre este tema contacte con:
           referencia@uvigo.es / 986813843