Localizador de recursos electrónicos
PERFIL INVESTIGADOR
                       

Última actualización: abril de 2023.

Para que serve un perfil investigador?
A creación dun perfil investigador permite unificar e xestionar a identidade profesional:
 • Evita a ambigüidade e duplicidade dos nomes
 • Facilita a recompilación da produción científica
 • Aumenta a visibilidade das publicacións

Que perfís investigadores existen?
Existen varios perfís investigadores, pero os máis coñecidos e empregados son:
 
Que é ORCID?
ORCID (Open Researcher and Contribution ID) é unha organización internacional sen ánimo de lucro que proporciona un identificador dixital único e persistente. O seu obxectivo é solucionar o problema da duplicidade e ambigüidade dos nomes dos investigadores/as, cun número de identificación persoal único e un perfil investigador onde agrupar e identificar toda a produción científica.

O identificador ORCID pódese incluír na páxina web do investigador/a, ao presentar publicacións (de feito, comeza a ser un requisito para publicar nas editoriais máis importantes) etc.
ORCID é un sistema independente de calquera editorial, polo que se pode conectar con outros sistemas de identificación de autores como ResearcherID, Scopus Auhtor Identifier, RePEc...

 

 

Consulte a nosa guía sobre ORCID
Que é Scopus Author ID?
Scopus Author ID é o sistema de identificación de autores e autoras de Scopus. Créase de xeito automático cando Scopus indexa unha publicación. En ocasións, neste proceso de indexación, Scopus duplica o perfil, cando non detecta que esa persoa xa está incluída na base de datos. Cando isto ocorre, cómpre solicitar a agrupación das distintas variantes do nome e as publicacións en Scopus baixo unha única firma.
 
 • Vantaxes:
  • Créase automaticamente ao ter publicacións en Scopus
  • Permite xerar listaxes de publicacións e métrica de citas
    
 • Limitacións:
  • As identificacións de autores non sempre son correctas
  • Non se poden importar publicacións doutras fontes 
  • Ninguén pode crear un perfil de autor/a en Scopus


Consulte a nosa a guía sobre Scopus Author ID
Que é ResearcherID?
ResearcherID é o identificador de autor/a que emprega Web of Science (WOS) para agrupar as variantes do nome baixo un único código persoal (ID). O ResearcherID aparece nos rexistros de autor/a xerados algoritmicamente ou no perfil de investigador/a de WOS cando se ten unha conta. Este identificador ofrece á comunidade de investigación global un índice de información sobre os/as investigadores/as que se pode usar para buscar e identificar aos autores/as en Web of Science, InCites y EndNote.
Co ResearcherID de Web of Science pódense:
 • Solucionar problemas de identidade de autores/as.
 • Garantizar a correcta atribución de publicacións e autores/as en WOS.
 • Engadir métricas de citas dinámicas da colección principal da Web of Science o outros metadatos.
 • Manter actualizado o seu ORCID facendo a vinculación a través de WOS Researcher Profile.

Consulte a nosas guía sobre ResearcherID
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158