Localizador de recursos electrónicos
CRITERIOS DE CALIDADE DOS LIBROS
Indicios de calidade dos libros
      

Para ser valorados, os libros e capítulos de libros deben cumprir unha serie de requisitos (distintos segundo as convocatorias e as disciplinas), como:
 • Prestixio da editorial, editores, colección na que se publica.
 • Pasar un rigoroso proceso de selección e avaliación.
 • Ter ISBN.
 • Recensión en revistas científicas.
 • Traducións a outros idiomas.
 • Citas recibidas.

Para localizar algúns destes indicios temos, entre outros, os seguintes recursos:
 
 • Número de citas recibidas:
          Web of Science / Scopus / Google Académico / Google Books
 
 • Recensión en revistas científicas:
           Web of Science / Scopus / Google / Dialnet / Bases de datos da especialidade
 
 • Rigoroso proceso de selección e avaliación:
    Documentación da propia editorial
     
 • Prestixio da editorial ou dos editores:
 SPI Scholarly Publishers’ Indicators: inclúe un ranking de editoriais de libros de Humanidades e  Ciencias Sociais, baseado nunha enquisa a expertos españois.

 Book Citation Index: recolle máis de 25000 libros de Ciencias, Ciencias Sociais, Arte e Humanidades. Podes consultar aquí a relación de editoriais incluídas en Book Citation Index. Ademais, temos acceso ao seu contido dende a Web of Science.

Bipublishers (Bibliometric Indicators for Publishers): o principal obxectivo deste proxecto desenvolvido  polo Grupo de Investigación EC3 da Universidad de Granada  é crear indicadores para a análise do rendemento da investigación de monografías  e editoriais académicas e científicas incluídas no Book Citation Index.
Se precisa asesoramento
A Biblioteca pode axudarlle na obtención de datos ou indicadores relativos á avaliación das publicacións científicas. Para contactar:
referencia@uvigo.es / 986813843
Máis información