Localizador de recursos electrónicos
LOCALIZAR AS CITAS
             
Actualizado: abril de 2021
Como localizar as citas recibidas
Un dos indicadores empregados na avaliación da actividade investigadora é o número de veces que os traballos dun/ha autor/a foron citados. Para localizar as citas recibidas podemos utilizar distintos recursos:

Bases de datos e buscadores multidisciplinares:
 Acceso restrinxido UVigo Web of Science / Acceso restrinxido UVigo Scopus / Dimensions / Google AcadémicoGoogle Scholar CitationGoogle Books / Dialnet

Bases de datos especializadas:
Acceso restrinxido UVigo SciFinderAcceso restrinxido UVigo Business Source Premier / Acceso restrinxido UVigo MathSciNet  / Acceso restrinxido UVigo PsycInfo / Acceso restrinxido UVigo LLBA /  Acceso restrinxido UVigo IEEE Xplore

Portais de revistas e outras fontes:
ScienceDirect / Wiley
Como localizar citas na Web of Science
Accedemos á Acceso restrinxido UVigo Web of Science e seleccionamos a opción de "Búsqueda de referencia citada"Introducimos os datos de:
  • Autor citado: buscando polas posibles variantes dos apelidos
  • Trabajo citado: é o título da revista ou publicación na que está incluído o documento que queremos consultar; se se trata dunha revista, é preferible empregar a opción "Ver lista de abreviaturas" para escoller a forma adecuada, senón por só o comezo dun termo representativo do título e truncar co *
  • Título citado: é o título do documento (artigo, capítulo, ponencia...)
  • Año(s) de cita: ano de publicación do traballo

   

Aparecen as diferentes referencias localizadas; seleccionamos as que correspondan ao traballo que estamos buscando e prememos en "Ver los resultados"

   

Recuperamos os documentos que citan o noso traballo  

Para máis información consultar:
  • Titorial de busca por referencia citada en inglés
Localizar o contexto da citación na Web of Science
A WOS permítenos obter tamén o contexto da citación que indica a relevancia que ten o artigo citado no artigo citante. O contexto da cita identifica de que parte dos artigos proceden as citas e está  dispoñible en "Cita de artigos por clasificación por clasificación"
Buscamos o título do artigo na WOS desde a opción de busca DocumentsNos resultados prememos sobre o título e recuperamos a información detallada do artigo.
Nun lado amosase a "Cita de artículos por clasificación" no que inclúe de que parte dos artigos proceden as citas e o seu número.Se pasamos o cursor por enriba dos apartados da clasificación con datos amosaránse os artigos citantes e os apartados exactos no que se citou (background e basis)   
Como localizar citas en Scopus
Accedemos a Scopus,introducimos o título do documento e seleccionamos a opción de buscar por "References"

  

Recuperamos os documentos que citan o noso, pero deberiamos premer no título para ver as referencias e comprobar que realmente hai unha cita ao noso traballo.

   
Contacta coa biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158