Localizador de recursos electrónicos
Indicadores de citación normalizada e percentil de citación
Última actualización: decembro de 2023
Que son os indicadores de citación normalizada e o percentil de citación?
Os indicadores de citación normalizada son indicadores que proporcionan o impacto das citas tendo en conta o contexto: promedio de citas do ámbito temático, o tipo de documento e, habitualmente, ano de publicación. 
 
Os indicadores de citación normalizada son:
  • Category Normalized Citation Impact (CNCI), en InCites (WOS)
  • Field-weighted Citation Impact (FWCI), en Scopus
  • Field Citation Ratio (FCR) e Relative Citation Ratio (RCR), en Dimensions
  • Impacto, en Dialnet Métricas

O impacto normalizado preséntase como un valor decimal. A media mundial sitúase no 1. Así, un impacto normalizado de 1,2 indica que ese documento recibiu un 20% máis de citas que a media, e un indicador de 0,9 indica que recibiu un 10% menos.
 
Como alternativa a estes indicadores baseados en medias podemos usar os percentís que adoitan ser empregados para as publicacións máis recentes.
O percentil de citación indica a posición na que se atopa unha publicación nunha relación de publicacións ordenadas polo número de citas recibidas. O dato indica a porcentaxe de publicacións que obtiveron menos citas que a publicación analizada, xeralmente limitando estas a publicacións do mesmo ámbito e/ou ano de publicación.

Por exemplo, un percentil de citación de 98 indica que só o 2% das publicacións similares obtiveron máis citas que a publicación que estamos analizando.

ScopusWOS (a través de InCites) e Dialnet Métricas ofrecen este dato.
CNCI e percentil de citación en WOS/InCites
​Para localizar en InCites as publicacións e ver o CNCI e o percentil de citación aconselláse empregar o ORCID ou o WOS Researcher ID. Prema na ligazón para ver o titorial.

Se non localiza as publicacións en InCites a través do ORCID ou WOS Resercher ID é preciso buscalas na WOS e exportalas a InCites para obter o CNCI e o percentil de citación. Prema na ligazón para ver o titorial.
FWCI e percentil de citación en Scopus

Para localizar o FWCI e o percentil de citación dunha publicación é preciso acceder a Scopus. Localice a publicación realizando unha busca polo título do documento.


 

Unha vez localizado, prema no título do artigo para acceder á información e identificar o indicador FWCI e o percentil do artigo:

FCR e RCR en Dimensions
O Field Citation Ratio (FCR) e o Relative Citation Ratio (RCR) son indicadores de impacto normalizado empregados en Dimensions.

Os dous indican a relación entre o número de citas recibido polo documento e a media de citas recibidas polos documentos do mesmo ámbito temático. No caso do FCR limítase a comparación a documentos publicados no mesmo ano.

Preséntanse como un número decimal; a media mundial sitúase no 1. Obter un 1,2 indica que ese documento recibiu un 20% máis de citas que a media, e un 0,9 indica que recibiu un 10% menos. O FCR calcúlase para todas as publicacións en Dimensions que teñen polo menos 2 anos de antigüidade e foron publicadas en 2000 ou despois.

Para localizar estes indicadores, acceda a Dimensions. Para consultar a versión gratuíta de Dimensions, cómpre crear unha conta.

Busque un artigo e cando o localice prema no título. Abrirase unha páxina coa información detallada do artigo e as métricas, entre elas o FCR e o RCR.

Impacto e percentil en Dialnet Métricas
Dialnet Métricas ofrece información de citación normalizada e percentil de citación das publicacións que reciben citas procedentes doutras publicacións indexadas en Dialnet.
Para localizar estes datos, entre en Dialnet métricas e faga unha busca por autor/a; no rexistro de cada autor/a aparecen as publicacións indexadas en Dialnet:


Prema na publicación que quere consultar e atopará máis información sobre a publicación, os artigos citantes, e na parte superior, os indicadores de citación:

Prema en "Máis indicadores" para localizar o percentil e o impacto:

O percentil e o impacto aparecen para cada un dos ámbitos nos que está clasificada a publicación.