Localizador de recursos electrónicos
FACTOR DE IMPACTO
    
 Última actualización xaneiro 2017
Que é o factor de impacto?
O factor de impacto é un indicador que se emprega para medir a importancia relativa dunha revista na súa categoría temática, tendo en conta a frecuencia coa que se cita por termo medio un artigo publicado nunha determinada revista.
O Factor de impacto (Impact Factor), en sentido estrito, é o que proporciona  Journal Citation Report (JCR ), pero existen outros recursos que aportan índices de impacto.
Como localizar o Factor de impacto en JCR?
Acceso restrinxido UVigo Journal Citation Report  (JCR)  é o recurso máis  valorado na  avaliación do impacto das revistas. Elabórase a partir das bases de datos Science Citation Index  (SCI) e Social Sciences Citation Index (SSCI) da Web of Science (WoS), polo que conta cunha edición  de Ciencias (SCIE) e outra de Ciencias Sociais  (SSCI), pero non existe unha edición para Arte e Humanidades.

 

O Factor de impacto ou Impact Factor (IF) calcúlao en base ao número de citas recibidas nun determinado ano polos artigos publicados na mesma revistas nos dous anos anteriores.

 

Ademais do Factor de impacto é importante a posición da revista respecto ao total da categoría temática na que  está englobada e o cuartil no que se sitúa.

 

                         
                                                       Titorial de Journal Citation Report
Como podo saber que revistas do meu ámbito e/ou españolas están incluídas no JCR?
Dende Journal Citation Report (JCR)  pódense  localizar as revistas dun ámbito e/ou dun país.

              


Ademais, a FECYT dispón dunha ferramenta de análise interactivo do JCR que permite  realizar buscas por revista e temática das versións de Ciencias e Ciencias Sociais dende o ano 2002, así como os datos do factor de impacto e outras métricas.
Se a revista non está en JCR?
Ademais de JCR, existen outros recursos que proporcionan índices de impacto, entre eles SJR e Journal Metrics.

SJR (Scimago Journal & Country Rank) obtén os datos de citas da base de datos Scopus.
Abrangue máis revistas que JCR, e ten unha edición conxunta para Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades. 
O índice SJR  expresa o promedio de citas recibidas no ano seleccionado polos documentos publicados na revista nos tres anos anteriores.  O valor das citas recibidas varía en función do campo temático, a calidade e a reputación da revista citante. Este índice recalcúlase cada ano para todos os anos anteriores, polo que pode variar para unha mesma revista e ano en función da data na que se obtivo o dato. 
                               Guía sobre como localizar datos dunha revista en SJRJournal Metric de Elsevier,  proporciona distintas métricas como CiteScore , SJR e SNIP das revistas recollidas na súa base de datos Scopus.

 
Se precisa asesoramento
A Biblioteca pode axudarlle na obtención de datos ou indicadores relativos á avaliación das publicacións científicas. Para contactar:
referencia@uvigo.es / 986813843