Localizador de recursos electrónicos
TRABALLO SOCIAL


Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito do Traballo Social
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
 
Recursos Destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:     

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus  base de datos multidisciplinar que indiza máis de 18000 publicacións científicas, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970.
Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science base de datos multidisciplinar con referencias de artigos publicados en máis de 9.300 publicacións internacionais, detallando os documentos que son citados en cada artigo.
Acceso restrinxido UVigo [?] CSIC base de datos multidisciplinar que recolle as referencias dos artigos publicados en revistas científicas editadas en España
Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus

 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Dialnet Plus é a versión avanzada de Dialnet que proporciona unha serie de servizos de valor engadido, ofrecendo todas as ferramentas necesarias para optimizar as buscas. O portal ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
 • Produtor: Fundación Dialnet

Acceso restrinxido UVigo [?] PsycInfo
 • Ámbito temático: Psicoloxía e disciplinas relacionadas
 • Contido:  proporciona acceso á literatura internacional no campo da Psicoloxía e outras ciencias relacionadas como Psiquiatría, Educación etc. Contén referencias e resumos de artigos de revistas, libros,  teses etc. dende 1967.
 • Produtor: American Psychological Association

Enlaces de interés

Espacio Mayores
Portal dirixido a profesionais dos servizos sociais e ás persoas maiores , contén información e documentación sobre persoas maiores e servizos sociais no marco das Administracións Públicas, noticias de actualidade, documentación (informes, monografías, etc.), normativa, estatísticas e unha axenda de eventos (congresos, xornadas, simposios, etc.)
 

Servicio de Información sobre Discapacidad (SID)

 • Produtor:  REDID (Red Española de Información sobre Discapacidad)
 • Ámbito temático: Discapacidade
 • Contido: normativa, recursos, prestacións, axudas, centros e servizos, organizacións, congresos, cursos,  bibliografía, noticias de actualidade, estatísticas, etc

SIIS: Centro de Documentación y Estudios
Servizo internacional de información especializado no ámbito das deficiencias, aberto aos Servizos Sociais en xeral

Social Research Methods
Sitio web para a investigación social aplicada e a avaliación.

Social Security Online
Programas, estudos, datos estatísticos relativos á Seguridade Social no mundo.

Informes Raxen (MCI. Movimiento Contra la Intolerancia)
Estudos sobre o racismo, a xenofobia, o antisemitismo e a intolerancia, dos españois cara aos inmigrantes.

Eldd (European Legal Database on Drugs)

 • Produtor: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 • Ámbito temático: Situación das drogas nos Estados membros da UE
 • Contido:  textos legais; estudos comparativos, noticias…

Informes del Observatorio Español de la Droga y las toxicomanías (OEDT) 
Información sobre as drogas en España a través de informes, estudos, indicadores e enquisas
 

Oberaxe. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

 • Produtor: Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración, Dirección Xeral de Integración dos Inmigrantes.​
 • Ámbito temático: Situación do racismo e xenofobia en Españal. Aglutina distintas iniciativas neste ámbito
 • ​Contido: datos, estatísticas, informes, lexislación, xurisprudencia, boletíns bibliográficos, noticias, campañas…

Repositorio OXFAM policy & practice

 • Produtor: ONG OXFAM
 • Ámbito temático: axuda humanitaria e ao desenvolvemento.
 • Contén: materiais sobre a investigación, os programas e as políticas que leva a cabo a organización, accesibles a texto completo, libros, artigos de revistas, documentos de traballo, informes de investigación, estudos de casos, noticias e análises a través do blogue
Organismos

Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales

 • Máximo órgano de representación da profesión de Traballo Social a nivel estatal que coordina os Colexios de Diplomados en Traballo Social para o cumprimento dos seus fins.

Instituto de Política Social
 • Ámbito temáticó: Política social nacional e internacional, xustiza social, benestar social, economía e desenvolvemento, educación social, intervención social.
 • Contido:Programas de investigación, recursos, publicacións, informes etc
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
Entidade adscrita ao Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Sanidad, con competencias en pensións non contributivas, persoas con discapacidade, persoas dependentes e persoas maiores
Lexislación
Acceso restrinxido UVigo [?] Aranzadi (Westlaw)
 • Ámbito temático: Xurídico
 • Contido:
  • Lexislación estatal: texto completo de todas as disposicións de carácter xeral publicadas no BOE dende 1978, e as máis relevantes dende 1930 (algunhas coa versión consolidada).
  • Lexislación autonómica: dende o inicio, e a texto vixente dende 2001.
  • Xurisprudencia: todas as sentenzas do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo dende 1979, e dende 2001 da Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xustiza e Audiencias provinciais, e unha selección dos anos anteriores e dos Tribunais de Primeira Instancia.
  • Prácticos: ofrece normativa básica, comentarios, casos prácticos, formularios, sentenzas, bibliografías, etc. para as áreas Fiscal, Social e Administración Local.
  • Bibliografía: textos íntegros dos artigos publicados en publicacións periódicas e repertorios da Editorial Aranzadi, así como referencias ao seu fondo monográfico e a unha selección de publicacións doutras editoriais.
  • Convenios colectivos: sectoriais, de ámbito empresarial, provincial ou autonómico.
 • Produtor: Aranzadi / Thomson Reuters
 • Máis guías e/ou titoriais: Videotitoriais

Nota: Para pechar correctamente a sesión premer no botón "Salir" situado na parte superior dereita da pantalla.
Cando se supera o número de licenzas contratadas non permite accceder á base de datos.EUR-LEX
 • Ámbito temático: Dereito comunitario
 • Contido: ofrece acceso á lexislación da Unión Europea, permitindo consultar o Diario Oficial da Unión Europea e os tratados, lexislación, xurisprudencia e traballos preparatorios da lexislación.
 • Produtor: Unión Europea
 • Lingua: varias linguas oficiais da Unión Europea, entre elas o castelán.
Estatísticas

UNdata. Bases de datos estatísticas da ONU
Portal creado pola división estatística do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais (DESA) da ONU que posibilita, a través dunha única entrada, buscar nas diferentes bases de datos estatísticas de Nacións Unidas.

[?] INEbase

 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: recolle a información estatística sobre distintos temas que o INE produce en formato electrónico
 • Produtor: Instituto Nacional de Estadística

KILM: Key Indicators of the Labour Market
 • Produtor: International Labour Organization (ILO)
 • Ámbito temático: ofrece estatísticas do mercado de traballo, estudos sobre paro e emprego, pobreza relacionada co traballo e produtividade
 • Lingua: español e francés

Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte á Aprendizaxe e a Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar no catálogo
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access
Guias relacionadas