Localizador de recursos electrónicos
Dereito

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito do Dereito. Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.

(Última actualización outubro 2023)
Recursos destacados
  Aranzadi
Base de datos que inclúe lexislación e xurisprudencia estatal, autonómica e europea, doutrina administrativa, proxectos de lei, novas, bibliografía, formularios e dicionario. Ofrece tamén a posibilidade de buscar información especializada sobre dereito fiscal, social e administración local.

La Ley Digital 360
Base de datos que contén lexislación e xurisprudencia internacional, europea, estatal e autonómica, formularios, convenios colectivos, etc. Tamén da acceso ao texto completo das revistas da editorial Wolters Kluwer subscritas pola biblioteca, ao Diario la Ley e a Biblioteca básica Bosch. Para acceder solicite contrasinais en: Biblioteca Central Vigo, Tel.: 986 813 825, prescen@uvigo.es

Acceso restrinxido UVigo [?] Tirant Prime
Portal de dereito que inclúe lexislación e xurisprudencia estatal e autonómica, formularios, esquemas, expedientes...

Acceso restrinxido UVigo [?] Biblioteca Virtual Tirant Lo Blanch
Nota:

Plataforma dixital desde a que se pode acceder en formato electrónico a todos os libros publicados pola editorial  Tirant Lo Blanch.

Acceso restrinxido UVigo QMemento Fiscal (Quantor Fiscal)
Base de datos cuxo eixo principal son os mementos, solucións prácticas fundamentadas con comentarios de expertos. Ademais recolle xurisprudencia, doutrina administrativa, lexislación, formularios, modelos, exemplos, novidades e acceso á Revista de Jurisprudencia.

Acceso restrinxido UVigoAyuda HeinOnline
Base de datos que ofrece acceso ao texto completo dunha gran cantidade de revistas de dereito, obras clásicas, publicacións legais das Nacións Unidas e constitucións do mundo. Lingua de consulta: inglés
Recursos temáticos especializados
Base de datos sobre Regulación Publicitaria
Contén códigos e normas de autorregulación de Autocontrol e doutros organismos españois e estranxeiros. Ofrece axuda na tramitación de reclamacións.
Solicita contrasinais nas bibliotecas centrais de campus.

Esade Knowledge
Portal de acceso ás investigacións da ESADE e doutros centros de excelencia.

La página del Medio Ambiente (Ecoiuris)
Base de datos xurídica sobre Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais que recolle lexislación, xurisprudencia, formularios, comentarios, subvenciones... Ademais conta cun blog e coa publicación Eco sostenible.
Solicita contrasinais nas bibliotecas centrais de campus.

NATLEX
Lexislación internacional sobre traballo, seguridade social e dereitos humanos, nas tres linguas oficiais da OIT (francés, inglés e español).

 QMemento Contable (Quantor Contable) e  QMemento Fiscal (Quantor Fiscal)
Base de datos cuxo eixo principal son os mementos, solucións prácticas fundamentadas con comentarios de expertos. Ademais recolle xurisprudencia, doutrina administrativa, lexislación, formularios, modelos, exemplos, novidades e acceso á Revista de Jurisprudencia.

WIPO Lex
Servizo de busca única para leis nacionais e tratados sobre propiedade intelectual da OMPI, da OMC e das Nacións Unidas, así coma a información relacionada que elabora, analiza e interpreta esta normativa.
Outros recursos
  Legalteca (antes Smarteca)
Aplicación para acceder aos contidos das publicacións de Wolters Kluwer subscritas pola biblioteca: revistas, monografías e códigos. Solicite contrasinais en:
Biblioteca Central Vigo Tel.: 986 813 825  prescen@uvigo.es
Biblioteca Central Ourense Tel. 988 387 192  presour@uvigo.es
Biblioteca Central Pontevedra Tel. 986 802 002  presbcp@uvigo.es

ATENCIÓN:
Se envía un correo-e non esqueza identificarse co seu nome, apelidos e DNI.
Lembre desconectarse antes de pechar a sesión para non bloquear o acceso.

  ProView
Aplicación que permite a consulta de revistas-e subscritas pola Biblioteca da Universidade de Vigo das editoriais Aranzadi, Lex Nova e Civitas. Tamén da acceso a códigos e monografías das mesmas editoriais. Solicite contrasinais en: Biblioteca Central Vigo Tel.: 986 813 825  prescen@uvigo.es
Ámbito nacional
  Aranzadi
Base de datos que inclúe lexislación e xurisprudencia estatal, autonómica e europea, doutrina administrativa, proxectos de lei, novas, bibliografía, formularios e dicionario. Ofrece tamén a posibilidade de buscar información especializada sobre dereito fiscal, social e administración local.

  Acceso restrinxido UVigo [?] Tirant Prime 
Portal de dereito que inclúe lexislación e xurisprudencia estatal e autonómica, formularios, esquemas, expedientes, etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Biblioteca Virtual Tirant Lo Blanch
Nota:

Plataforma dixital desde a que se pode acceder en formato electrónico a todos os libros publicados pola editorial  Tirant Lo Blanch.

Portal do BOE
Base de datos de lexislación, Gazeta, códigos, BOE á carta... e outros servizos.

CENDOJ: Buscador del Sistema de Jurisprudencia
Contén xurisprudencia do Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia e Audiencia Nacional. Elaborado polo Consejo General del Poder Judicial.

Noticias Jurídicas
Novas de actualidade sobre xurisprudencia, lexislación, convenios e artigos doutrinais. Tamén informa sobre cursos e masters.
Ámbito comunitario
EUR-LEX
Ofrece acceso á lexislacion e xurisprudencia comunitaria e nacional de cada país membro, ao Diario Oficial da Unión Europea e aos procedimentos lexislativos. Tamén proporciona repertorios, estatísticas, documentos derivados das institucións e organismos, e unha síntese da lexislación da U.E.

CURIA
Base de datos do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

DOCEX
Selección de disposicións lexislativas de Alemania, Bélxica, Francia, Italia, Portugal e Reino Unido.

  HUOC
Contén xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.
Ámbito internacional
International Court of Justice
Páxina do principal órgano xudicial das Nacións Unidas.

NATLEX
Lexislación internacional sobre traballo, seguridade social e dereitos humanos, nas tres linguas oficiais da OIT (francés, inglés e español).

United Nations Treaty Collection
Dá acceso ao texto, en varios idiomas, e ao estado das ratificacións dos tratados asinados polos estados membros de Nacións Unidas.

WIPO Lex
Servizo de busca única para leis nacionais e tratados sobre propiedade intelectual da OMPI, da OMC e das Nacións Unidas. Inclúe a información relacionada que elabora, analiza e interpreta esta normativa.
Recursos para localizar bibliografía
Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que recolle referencias de artigos publicados en revistas científicas españolas e, de forma selectiva, actas de congresos, series, compilacións e monografías dende 1975 á actualidade.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Nota: Para acceder a todas as prestacións de Dialnet Plus cómpre rexistrase utilizando un enderezo de correo electrónico da Universidade de Vigo. Este rexistro permite acceder a Dialnet Plus con todas as súas prestacións tanto desde a universidade coma desde fóra dela.

Portal que ten como finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana. Recompila artigos de revista, teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos. Tamén ofrece servizo de alertas bibliográficas, hemeroteca virtual e repositorio Open Access.
Dicionarios, enciclopedias e tesauros
Diccionario Jurídico
Integra termos de doutrina, lexislación e xurisprudencia agrupados por área de especialización.

Enciclopedia Jurídica
Contén definicións de termos xurídicos en español, portugués e italiano.

Eurovoc
Tesauro multilingüe e multidisciplinar da Unión Europea. Contén termos en 23 linguas.

Glossary of legal terms
Glosario de termos legais en inglés.
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
     end  
       
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Acceso a través do SIR
= Precisa identificación
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access