Localizador de recursos electrónicos

1. Como podo acceder aos recursos electrónicos dende a miña casa?

Para poder consultar dende fóra da Universidade de Vigo os recursos electrónicos subscritos pola biblioteca (revistas-e, libros-e e bases de datos) cómpre formar parte da comunidade universitaria e ter activada a conta de correo-e no servidor (usuario@uvigo.es; usuario@uvigo.gal; usuario@alumnos.uvigo.es; usuario@alumnos.uvigo.gal).
 
O acceso pode ser de dous xeitos:
  • A través dos sistemas SIR (Servizo de Identidade de Recursos de RedIris) ou EZproxy, que non precisan de configuración previa. En ambos casos só será preciso empregar as credenciais de acceso que proporciona a Universidade de Vigo 
  • Configurando un proxy no navegador que esteas a utilizar, cando o recurso non permita identificarse directamente coas credenciais mencionadas.

IMPORTANTE: Por seguridade e privacidade, se a conexión fose mediante proxy non esquezas desactivalo ao finalizar a sesión, xa que estás a navegar a través dun equipo informático que fai de intermediario entre o teu ordenador persoal e o servidor de destino
Buscar FAQs
Se tes algunha outra pregunta ou dúbida contacta coa Biblioteca: referencia@uvigo.es / 986.813.843