Localizador de recursos electrónicos

1. Como podo acceder aos recursos electrónicos dende a miña casa?

Para poder consultar os recursos electrónicos subscritos pola biblioteca dende fóra da Universidade hai que empregar o proxy. Máis información sobre: Lembra que co proxy terás que empregar a túa conta de correo electrónico da Universidade de Vigo; se non sabes como activala consulta este titorial.
Buscar FAQs
Se tes algunha outra pregunta ou dúbida contacta coa Biblioteca: referencia@uvigo.es / 986.813.843