Localizador de recursos electrónicos
PSICOLOXÍA
Imaxe
Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Psicoloxía.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización agosto 2014)
Bases de Datos
Acceso restrinxido UVigo [?] PsycInfo
 • Ámbito temático: Psicoloxía e disciplinas relacionadas
 • Contido:  proporciona acceso á literatura internacional no campo da Psicoloxía e outras ciencias relacionadas como Psiquiatría, Educación etc. Contén referencias e resumos de artigos de revistas, libros,  teses etc. dende 1967.
 • Produtor: American Psychological Association

Recurso Open Access PSYKE: Artículos de psicología en español
 • Ámbito temático: psicoloxía
 • Contido: base de datos formada coas revistas en español da biblioteca de Psicoloxía da Universidade Complutense de Madrid.
 • Cobertura: 1970 á actualidade
 • Língua de consulta: español

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: indiza máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970, polo que permite recuperar as citas recibidas por un autor/a. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.
 • Produtor: Elsevier
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titoriais (inglés)

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: referencias de artigos publicados en máis de 9.300 publicacións internacionais, detallando os documentos que son citados en cada artigo. Divídese en tres eidos:
  • Science Citation Index Expanded: dende 1900, ofrece acceso a aproximadamente 6.125 revistas.
  • Social Sciences Citation Index: dende 1956, ofrece acceso a unhas 1.810 revistas  no campo das Ciencias Sociais.
  • Arts and Humanities Citation Index: dende 1975, ofrece acceso a unhas 1.130 revistas no campo das letras e das artes.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: Titoriais

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: recolle as bases de datos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cubrindo as referencias de artigos publicados en revistas científicas especializadas editadas en España. 
 • Produtor: CSIC.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: Dialnet Plus é a versión avanzada de Dialnet que proporciona unha serie de servizos de valor engadido, ofrecendo todas as ferramentas necesarias para optimizar as buscas. O portal ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas, teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
 • Produtor: Fundación Dialnet.

[?] PubPsych
 • Recurso de información sobre psicoloxía. Inclúe as bases de datos: Psyndex, Pascal, ISOC-Psicoloxía, Eric, Narcis, Norart, PsychOpen, PsychData. O idioma de consulta pode ser: alemán, inglés, francés ou español.

Recurso Open Access [?] IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud)
 • Ámbito temático: ciencias da saúde.
 • Contido: contén referencias de artigos de 160 revistas científico-sanitarias editadas en España. Inclúe contidos dos diferentes campos das ciencias da saúde, como medicina (saúde pública, epidemioloxía e administración sanitaria), farmacia, veterinaria, psicoloxía, odontoloxía e enfermería. Inclúe Tesauro DeCS (Descriptores en Ciencias da Saúde), tradución do tesauro MeSH de Medline.
 • Produtor: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud e BIREME.
 • Lingua de consulta: castelán. 
Revistas Electrónicas
Acceso restrinxido UVigo [?] SAGE Journals
 • Ámbito temático: Economía, Educación, Informática, Medicina, Psicoloxía, Socioloxía.
 • Contido: máis de 600 revistas de Empresas, Humanidades, Ciencias Sociais, Ciencia, Tecnoloxía e Medicina
 • Produtor: SAGE Publications
 • Cobertura temporal: acceso dende 1999
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titorial

Acceso restrinxido UVigo [?] ScienceDirect
 • Ámbito temático: acuicultura, agricultura, bioloxía, enxeñaría, física, forestais, informática, matemáticas, medicina, medio ambiente, tecnoloxía dos alimentos, telecomunicacións, xeoloxía, empresas, psicoloxía, química.
 • Contido: contén información bibliográfica científica e técnica a texto completo procedente de máis de 3.000 revistas revisadas por pares, series bibliográficas, manuais e obras de referencia.
 • Produtor: Elsevier.
 • Cobertura temporal: dende 1995 (a través da subscrición consorciada) e con acceso aos "backfiles" dos seguintes paquetes de títulos: bioquímica, xenética e bioloxía molecular; ciencias medioambientais; ciencias Sociales; física nuclear e astronomía*.
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: vídeosguías e titoriais dende a web do editor

Nota: O acceso a estes títulos é dende o primeiro número ata 1995, pero se algún dos títulos destes paquetes coincide con títulos da colección consorciada, teremos acceso ata a actualidade.  Para maior seguridade hai que ver a cobertura que aparece no menú de "sfx" de cada título.

Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: directorio de revistas mantido polas bibliotecas da Universidade de Lund que recompila de maneira actualizada os títulos de todas as revistas científicas adscritas ao movemento "Acceso Aberto". A meirande parte dos artigos son de investigación e accesibles a texto completo.
 • Produtor: DOAJ
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: multilingüe
Libros Electrónicos
Acceso restrinxido UVigo [?] EbscoHost eBooks
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: máis de 4000 títulos de todos os ámbitos temáticos. Aproximadamente 1000 de acceso contratado e os demáis de acceso gratuito ou aberto.
 • Produtor: Ebsco (na plataforma EbscoHost)
 • Termos de uso: permite imprimir ata 60 páxinas. Non se permite a descarga de todo o documento pero pódese descargar sección a sección no lector Reader Sony (non noutros modelos) ou en calquera lector de PDF 

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo

Recurso Open Access INTECH
 • Ámbito temático: Ciencia, Tecnoloxía e Medicina
 • Contido: acceso a máis de  2000 libros de Ciencia, Tecnoloxía e Medicina
 • Produtor: InTech

Recurso Open Access OAPEN
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: libros académicos de acceso libre principalmente na área de humanidades e ciencias sociais

Recurso Open Access University of California Press
 • Ámbito temáticos: multidisciplinar
Estatísticas e Datos
[?] INEbase
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: recolle a información estatística sobre distintos temas que o INE produce en formato electrónico
 • Produtor: Instituto Nacional de Estadística

[?] EUROSTAT
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: proporciona acceso á información estatística da Unión Europea.
 • Produtor: Oficina Estadística de la Unión Europea
 • Lingua de consulta: inglés, francés a alemán.
Buscadores
Buscador APA
 • Buscador da organización profesional e científica: American Psychological Association.
 • Contén publicacións e recursos en educación, investigacion etc. no ámbito da psicoloxía.
InfoCOP
 • Buscador de artigos, entre máis de 3000, procedentes das publicacións editadas polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos dende 1981 ata os nosos días.
Psych Web
 • Web que proporciona información relacionada coa psicoloxía estruturada en subáreas temáticas, destinada a estudantes e profesores.
Portais Temáticos
AllPsiche Online
 • Completo recurso en Internet sobre psicoloxía que contén referencias bibliográficas, enlaces a páxinas web, artigos, test etc.
Classics in the History of Psychology
 • Páxina web para o estudo da historia da psicoloxía con enlace a artigos e libros a texto completo dos autores clásicos da disciplina ordenados por autores ou materias.
Listas de Distribución
RedIRIS Psicología
As listas de distribución de RedIRIS son ferramentas que favorecen a coordinación e colaboración de grupos de investigadores con intereses comúns. Existen 35 listas relacionadas coa psicoloxía. Algúns exemplos:
 • psi-forense: Foro sobre psicoloxía forense
 • psi-eviden: Foro sobre psicoloxía baseada na evidencia
 • psicofarm: Foro sobre psicofarmacoloxía e conducta
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access
Guias relacionadas