Localizador de recursos electrónicos

1. Que cursos e actividades formativas ofrece a Biblioteca?

A biblioteca ofrece diversos cursos e actividades formativas, tanto presenciais como virtuais, coa finalidade de facilitar a estudantes e investigadores/as as competencias informacionais necesarias na aprendizaxe e na investigación.
Entre estes cursos e actividades están:

 

Cursos virtuais

 
 

 

Formación presencial

 
  • Sesións solicitadas polos usuarios/as:  feitas á súa medida, tanto nos contidos coma nos horarios. Poden ser tamén peticións de docentes para impartir formación axustada ás necesidades dos seus estudantes. 
     
  • Sesións programadas pola Biblioteca:  formación en bases de datos e outros recursos de información, xestores bibliográficos etc.    
     
  • Sesións de acollida ao alumnado de 1º curso:  realizadas a comezos de cada curso académico, están orientadas a informar aos novos estudantes dos servizos bibliotecarios e formar no manexo do catálogo.
Buscar FAQs
Se tes algunha outra pregunta ou dúbida contacta coa Biblioteca: referencia@uvigo.es / 986.813.843