Localizador de recursos electrónicos
ORCID
                     
(Última actualización maio 2019) 
Que é ORCID?
ORCID (Open Researcher and Contribution ID)  é unha organización internacional sen ánimo de lucro que proporciona un identificador dixital único e persistente para investigadores/as e académicos/as. Este identificador, que pretende solucionar o problema da duplicidade e ambigüidade dos nomes, permite ter un perfil investigador en ORCID e agrupar toda a produción científica dun/ha autor/a.

O identificador ORCID pódese incluír na páxina web do/a investigador/a, ao presentar publicacións (é un requisito para publicar nalgunhas editoriais), etc.
ORCID é un sistema independente de calquera editorial polo que se pode conectar con outros sistemas de identificación de autores como ResearcherID, Scopus Auhtor Identifier, RePEc...

Niveis de privacidade da información en ORCID
Pode configurar a visibilidade da información rexistrada no seu perfil con tres niveis de privacidade:


Nivel "Público": a información amósase publicamente e pódea usar calquera persoa.

   

Nivel "Limitado": a información pode  visualizala o investigador/a e terceiras persoas da súa confianza.

          

Nivel "Privado": a información só pode visualizala o investigador/a.
Como crear un perfil en ORCID
Antes de crear un perfil en ORCID, asegúrese de que non o fixo xa con anterioridade. Para crear un perfil en ORCID:  
 • Premer en "Regístrese ahora" e cubrir o formulario que aparece cos datos solicitados.


   
 • Xa está creado o perfil en ORCID. O seguinte paso será engadir a información persoal referente á filiación institucional (Empleo), formación (Educación), publicacións etc.                        
Como iniciar sesión en ORCID coa conta da UVigo
Pode acceder á sua conta en ORCID coas claves de identificación institucionais. Para iso previamente debe vincular a súa conta ORCID á Universidade de Vigo seguindo os seguintes pasos:
 
 • Ó iniciar sesión seleccione "Cuenta institucional". Introduza o nome da súa organización "Universidade de Vigo" e prema no botón "Continuar". Abrirase o sistema de identificación da Universidade de Vigo, introduza o seu usuario e o contrasinal.
Vincular o ORCID coa institución paso 1
 
 • A continuación debe vincular a súa conta institucional co seu perfil en ORCID. Para facelo, introduza o seu ORCID Id ou a súa conta de corrreo-e da UVigo e o contrasinal de ORCID e prema no botón "Sign into ORCID".
Vinculación ORCID ao sistema de identificación da UVigo paso 2
 
 • Unha vez vinculadas, poderá acceder á súa conta ORCID empregando o sistema de identificación da UVigo.
Acceso a ORCID co sistema de identificación da UVigo
Como engadir os datos das publicacións a ORCID
En ORCID as publicacións pódense engadir de forma manual, automaticamente dende Scopus, Researcher ID, CrossRef, Pubmed etc. ou dende BibText.

 
      
Como engadir os datos das publicacións dende Scopus a ORCID
 • No apartado "Obras", premer en "Agregar trabajos - Buscar y enlazar" 
      

   
 • Escoller "Scopus to ORCID", e posteriormente na pantalla que aparece darlle a "Autorizar"

     
   
 • Seguir os pasos que marca para seleccionar o noso perfil en Scopus, revisar as nosas publicacións etc.
   
 
 • Finalmente introducir o noso correo electrónico e premer en "Send Author ID"

    
Como engadir os datos das publicacións dende ResearcherID a ORCID
AVISO: Dende o pasado 15 de abril de 2019 todos os perfís públicos contidos en www.researcherid.com, pasaron a formar parte de Publons. ResearcherID integrouse na plataforma Publons, servizo que pertence a WOS, e que permite crear un perfil de autor/a, editor/a e revisor/a e reunir listados de publicacións.

 
 
 • No apartado "Obras", premer en "Agregar trabajos - Buscar y enlazar"   
 
 • Escoller ResearcherID, e posteriormente na pantalla que aparece darlle a "Autorizar"

 •  Buscar e seleccionar o noso perfil en ResearcherID, e premer en "Send ResearcherID publicactions to my ORCID account"
 
 • Na pantalla que amosa premer en Autorizar

Engadir publicacións manualmente
 • No apartado "Obras", premer en "Agregar trabajos - Enlazar manualmente" 

 
 • Cumprimentar o formulario cos datos do traballo

Como importar datos dende BibTex
BibTeX é unha ferramenta e un formato de arquivo que se utiliza para as referencias bibliográficas. Os ficheiros BibTeX poden crearse desde diferentes xestores bibliográficos, Google Académico e Dialnet.

Desde Google Académico:

         

Desde Dialnet:
       
ORCID creou unha ferramenta para importar as referencias dende ficheiros BibTeX (.bib). Para engadilas, no apartado "Obras", premer en "Agregar trabajos - Enlace BibTeX" e seguir as indicacións:

         


Máis información sobre como importar ficheiros BibTeX (Nota: as indicacións de como exportar a ficheiros BibTeX atópanse normalmente nas axudas dos xestores bibliográficos).

Cando publico un novo traballo actualízase automaticamente no meu rexistro en ORCID?
ORCID colabora con algunhas organizacións como CrossRef e DataCite (que proporcionan DOIs e traballan con editores e centros de datos) co fin de facilitar as actualizacións automáticas dos rexistros en ORCID. Se vostede emprega ORCID ID durante a presentación de manuscritos, estas organizacións poden enviar mensaxes á súa "bandexa de entrada" en ORCID solicitando permiso para actualizar o seu rexistro. O permiso outórgase unha soa vez e pódese revogar en calquera momento.

                          
                                                Imaxe tomada do Orcid Blog
Se precisa asesoramento
Se precisa máis información ou asesoramento sobre este tema contacte con:
           referencia@uvigo.es / 986813843