Localizador de recursos electrónicos
Ciencias e Tecnoloxía dos alimentos
Tecnoloxía dos alimentos

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización agosto 2014)
Recursos Destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:

Acceso restrinxido UVigo [?] CSIC-ICYT
 • Ámbito temático: ciencia e tecnoloxía
 • Contido: base de datos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que recolle as referencias de artigos publicados en revistas especializadas editadas en España nas seguintes áreas:

Acceso restrinxido UVigo [?] Essential Science Indicators
 • Ámbito temático: Tecnolóxico, Científico e Ciencias Sociais
 • Contido: proporciona indicadores de calidade para clasificar autores, institucións, países e publicacións. Perrmite realizar análises cuantitativas do rendemento da investigación e facer un seguimento das tendencias da ciencia, en base aos produtos de información electrónica de ISI.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: indiza máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970, polo que permite recuperar as citas recibidas por un autor/a. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.
 • Produtor: Elsevier
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titoriais (inglés)
Bases de Datos
Acceso restrinxido UVigo [?] ScienceDirect
 • Ámbito temático: Acuicultura, Agricultura, Bioloxía, Enxeñería, Física, Forestais, Informática, Matemáticas, Medicina, Medio Ambiente, Tecnoloxía dos Alimentos, Telecomunicacións, Xeoloxía. Empresas, Psicoloxía, Química.
 • Contido: contén información bibliográfica científica e técnica a texto completo procedente de máis de 3000 revistas revisadas por pares, series bibliográficas, manuais e obras de referencia.
 • Produtor: Elsevier
 • Cobertura temporal: dende 1995 (a través da subscrición consorciada) e con acceso aos "backfiles" dos seguintes paquetes de títulos: Bioquímica, Xenética e Bioloxía Molecular; Ciencias Medioambientais; Ciencias Sociales; Física Nuclear e Astronomía*.
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: vídeosguías e titoriais dende a web do editor

Nota: O acceso a estes títulos é dende o primeiro número ata 1995, pero se algún dos títulos destes paquetes coincide con títulos da colección consorciada, teremos acceso ata a actualidade.  Para maior seguridade hai que ver a cobertura que aparece no menú de "sfx" de cada título.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Dialnet Plus é a versión avanzada de Dialnet que proporciona unha serie de servizos de valor engadido, ofrecendo todas as ferramentas necesarias para optimizar as buscas. O portal ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
 • Produtor: Fundación Dialnet

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: referencias de artigos publicados en máis de 9.300 publicacións internacionais, detallando os documentos que son citados en cada artigo. Divídese en tres eidos:
  • Science Citation Index Expanded: dende 1900, ofrece acceso a aproximadamente 6.125 revistas.
  • Social Sciences Citation Index: dende 1956, ofrece acceso a unhas 1.810 revistas  no campo das Ciencias Sociais.
  • Arts and Humanities Citation Index: dende 1975, ofrece acceso a unhas 1.130 revistas no campo das letras e das artes.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: Titoriais

Acceso restrinxido UVigo [?] ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)
 • Ámbito temático: Ciencias acuáticas e mariñas, Oceanografía e Acuicultura.
 • Contido: referencias bibliográficas de artigos publicados en revistas especializadas; recolle tamén citas de actas de congresos, teses e literatura gris.
 • Produtor: ASFA Partnership

Acceso restrinxido UVigo [?] SciFinder
 • Ámbito temático: Química, Enxeñaría Química e áreas relacionadas.
 • Contido: recolle artigos de revistas, patentes, actas de conferencias e simposios etc.  Inclúe CAplus (máis de 16 millóns de rexistros bibliográficos con familias de patentes e citas), REGISTRY (información sobre máis de 28 millóns de substancias localizables subestruturalmente), CASREACT (información sobre reaccións),  CHEMLIST (información sobre regulacións) e CHEMCATS (información sobre subministradores).
 • Produtor: CAS
 • Lingua de consulta: inglés

Nota: Para acceder a Scifinder hai que rexistrarse previamente

Acceso restrinxido UVigo [?] Medline
 • Ámbito temático: Ciencias da Saúde
 • Contido: referencias bibliográficas e resumos de artigos de máis de 5.000 revistas especializadas en medicina, enfermería, odontología, veterinaria etc., e tamén capítulos de libros. Inclúe o tesauro MESH (Medical Subject Headings)
 • Produtor: U. S. National Library of Medicine
 • Lingua de consulta: inglés

AGRIS
 • Ámbito temático: Agricultura
 • Contido: bases de datos creada pola FAO que recolle referencias bibliográficas de revistas, monografías, capítulos de libros, informes técnicos etc.  da área de agricultura, gandería, pesca, nutrición humana etc. É un sistema cooperativo e descentralizado no que participan 140 Centros Nacionales e Supranacionais, onde cada país participante envía información sobre a literatura agraria de interese que aparece dentro dos seus límites xeográficos.
 • Produtor: FAO (Food and Agriculture Organization)

Recurso Open Access FoodRisk
 • Fontes de información sobre riscos e seguridade alimentaria

IBIDS DataBase
 • Base de datos bibliográfica sobre suplementos dietéticos 

Recurso Open Access National Agricultural Library Catalog
 • Base de datos do Departamento de Agricultura de EUA. 
 • Inclúe temas agrarios e alimentarios 

Acceso restrinxido UVigo [?] AIP Conference Proceedings
 • Ámbito temático: Física
 • Contido: actas de congresos da AIP
 • Produtor: AIP
Portais Temáticos
Base de Datos de Alimentos
 • Programa de uso xeral e profesional para valoración de axudas e cálculos alimentarios 

USDA Nutrient Database
 • Base de datos sobre composición dos alimentos
 • Producida por: United States Department of Agriculture 

USDA Food Safety Research Database
 • Contén proxectos de investigación en alimentación levados a cabo en Estados Unidos e por organizacións internacionais 
 • Producida por: United States Department of Agriculture

INNOCUA
 • Documentación sobre seguridade alimentaria, análise, microorganismos, produción etc.
Revistas Electrónicas
Acceso restrinxido UVigo [?] Science
 • Ámbito temático: Bioloxía, Ciencias Ambientais, Mediciña, Xeoloxía…
 • Contido: publicación semanal de temática científica en sentido amplo; medicina, medio ambiente etc.
 • Produtor: AAAS HighWire Press
 • Cobertura temporal: dende 1997 (tamén hai acceso libre de 1880-1922,  ver acceso dende o catálogo)
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo Acceso restrinxido UVigo [?] Nature
 • Ámbito temático: Bioloxía, Medicina
 • Contido: publicada por Nature Publishing Group, é unha fonte primordial de información en Bioloxía básica e Ciencias Físicas.
 • Produtor: Nature Publishing Group de Macmillan Publishers
 • Cobertura temporal: dende 1997 (tamén hai acceso libre de 1869-1875, ver acceso dende o catálogo)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: outras guías

Acceso restrinxido UVigo [?] AIP Journals
 • Ámbito temático: Física e ciencias afíns
 • Contido: portal de acceso ás revistas editadas polo American Institute of Physics.
 • Produtor: AIP Publishing
 • Cobertura temporal: dende 1999, inda que con posible acceso a outros anos
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titorial en vídeo

Acceso restrinxido UVigo APS Journals
 • Ámbito temático: Física
 • Contido: principais revistas internacionais de investigación en Física.
 • Produtor: American Physical Society
 • Cobertura temporal: dende o principio da fundación do Physical Review en 1893  (7 títulos)
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] IOP Science
 • Ámbito temático: Física
 • Contido: revistas a texto completo do Institute of Physics.
 • Produtor: IOP Publishing
 • Cobertura temporal: dende o primeiro número
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: (inglés)


Acceso restrinxido UVigo [?] Oxford Academic
 • Ámbito temático: Economía, Dereito, Ciencias da Vida, Matemáticas, Física, Ciencias Sociais e Humanidades
 • Contido: acceso ao texto completo de máis de 200 revistas académicas e de investigación producidas por Oxford University Press en conxunto con sociedades científicas de alto prestixio internacional.
 • Produtor: Oxford University Press
 • Cobertura temporal: dende 1996
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] RSC Journals
 • Ámbito temático: Química
 • Contido: revistas editadas pola RSC, Royal Society of Chemistry, editor científico de Bioloxía, Biofísica, Química, Ciencia de materiais.
 • Produtor: Royal Society of Chemistry
 • Cobertura temporal: dende o primeiro número
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo SpringerLink
 • Ámbito temático: Enxeñaría, Informática, Matemáticas, Telecomunicacións. Bioloxía, Medicina, Medio Ambiente, Química.
 • Contido: base de datos interactiva do campo das ciencias, a técnica ou a medicina. Contén publicacións seriadas, series monográficas, libros, obras de referencia e recompilación de arquivos en liña.
 • Produtor: Springer
 • Cobertura temporal: en 2015 subscríbese a Colección Cruzada como negociación colectiva de consorcios e universidades españolas (1.852 títulos); o acceso é, á maioría dos títulos, dende 1997.
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titorial en vídeo (inglés), titorial para busca de artigos en vídeo (inglés)

 
Libros Electrónicos
Food & Nutrition Library
 • Máis de 600 publicacións a texto completo sobre alimentos e nutrición.
 • New Zeland Digital Library

Acceso restrinxido UVigo [?] Books on ScienceDirect. Química, Enxeñaría e Ciencia dos Materiais (Engineering Village/Referex Engineering)
Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo

Acceso restrinxido UVigo [?] EbscoHost eBooks
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: máis de 4000 títulos de todos os ámbitos temáticos. Aproximadamente 1000 de acceso contratado e os demáis de acceso gratuito ou aberto.
 • Produtor: Ebsco (na plataforma EbscoHost)
 • Termos de uso: permite imprimir ata 60 páxinas. Non se permite a descarga de todo o documento pero pódese descargar sección a sección no lector Reader Sony (non noutros modelos) ou en calquera lector de PDF 

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Estatísticas
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • Estatísticas sobre agricultura, nutrición, pesca e produtos forestais, entre outras.

[?] INEbase
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: recolle a información estatística sobre distintos temas que o INE produce en formato electrónico
 • Produtor: Instituto Nacional de Estadística

[?] IGE (Instituto Galego de Estatística)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: base de datos que recolle información estatística sobre distintos aspectos da actualidade económica, demográfica e social de Galicia (poboación, sanidade, educación, servizos, administración pública, economía etc.)
 • Produtor: IGE
Lexislación
Codex Alimentarius
 • Recolle normas, directrices e códigos de prácticas alimentarias internacionais destinadas a protexer a saúde e asegurar prácticas equitativas no comercio dos alimentos. 

AECOSAN
 • Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
 • Contén lexislación alimentaria, ademais de informes, guías de avaliación, datos de consumo, estudos de dieta e nutrición, etc. 
Organismos
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 • Ámbito temático: Agricultura, alimentación, pesca, nutrición, produción, explotación forestal.
 • Contido: publicacións da FAO
 • Produtor: FAO
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: inglés, francés e castelán

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 • Contén lexislación, estatísticas, informes, campañas, plans estratéxicos, datos de consumo, normas e en xeral toda a información oficial relativa a este ámbito

EFSA
 • Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
 • Prové información científica sobre os alimentos e riscos alimentarios 

Organización Mundial para la Salud
 • Contén datos estatísticos, informes e publicacións

Laboratorio Central de Referencia de la UE
 • As tarefas principais son a avaliación científica e a validación de métodos de detección de alimentos e pensos como parte do procedemento de autorización da UE e a coordinación dos laboratorios nacionais de referencia nos 27 Estados membros.
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte á Aprendizaxe e a Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access
Guias relacionadas