Localizador de recursos electrónicos
BIOLOXÍA

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Bioloxía.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización abril 2018)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, as seguintes bases de datos:

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
Base de datos de ámbito multidisciplinar que indiza máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970, polo que permite recuperar as citas recibidas por un autor/a. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
Base de datos de ámbito multidisciplinar que contén referencias de artigos publicados en revistas especializadas, detallando os documentos que son citados en cada artigo, así como os rexistros relacionados.

Acceso restrinxido UVigo [?] ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)
Base de datos que contén referencias bibliográficas de artigos publicados en revistas especializadas do ámbito das ciencias acuáticas e mariñas, oceanografía e acuicultura. Recolle tamén citas de actas de congresos, teses e literatura gris. Ofrece unha ampla cobertura da literatura mundial sobre ciencia, tecnoloxía, xestión e conservación de recursos e contornas mariñas, salobres e de auga doce incluíndo os seus aspectos socioeconómicos e legais. Pode consultarse de xeito independente ou como parte de Earth, Atmospheric & Aquatic Science.

Acceso restrinxido UVigo [?]Earth, Atmospheric & Aquatic Science
Inclúe as bases de datos Meteorological & Geoastrophysical Abstracts (MGA) e Aquatic Sciences and Fisheries Abstacts (ASFA).
  • Meteorological & Geoastrophysical Abstracts está especializada en meteoroloxía, climatoloxía, química atmosférica e física, astrofísica, hidroloxía, glacioloxía, oceanografía física e ciencias ambientais.
  • Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts ofrece unha ampla cobertura da literatura mundial sobre ciencia, tecnoloxía, xestión e conservación de recursos e contornas mariñas, salobres e de auga doce incluíndo os seus aspectos socioeconómicos e legais.
 Consultando Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database temos acceso ao texto completo de moitas revistas académicas, informes técnicos, revistas xerais dun sector,  actas de congresos, publicacións gobernamentais, etc.
 
 
Outras bases de datos bibliográficas
Acceso restrinxido UVigo [?] GreenFILE
Base de datos que recolle información sobre enerxías renovables, agricultura sustentable, polución, reciclaxe, construción ecolóxica etc. Contén documentos académicos, gubernanmentais e de interese xeral sobre os efectos dos individuos no medio e o que podemos facer para minimizar os efectos negativos.

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
  • Ámbito temático: multidisciplinar.
  • Contido: recolle as bases de datos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cubrindo as referencias de artigos publicados en revistas científicas especializadas editadas en España. 
  • Produtor: CSIC.

 
Revistas electrónicas (coleccións)
Acceso restrinxido UVigo [?] Annual Reviews
Annual Reviews é unha editorial sen ánimo de lucro adicada á síntese e integración de coñecementos para o progreso da ciencia e o beneficio da sociedade. Contén revistas científicas dos ámbitos, entre outros, da Bioloxía, Biomedicina, Bioquímica etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Oxford Academic
Acceso ao texto completo de máis de 200 revistas académicas e de investigación producidas por Oxford University do ámbito temático, entre outros, das Ciencias da Vida, Matemáticas, Física etc. 

Acceso restrinxido UVigo [?] RSC Journals  Revistas editadas pola Royal Society of Chemistry do ámbito temático da Química, Bioloxía, Biofísica e Ciencia dos materias.

Acceso restrinxido UVigo [?] Science Publicación semanal do ámbito da Bioloxía, Ciencias Ambientais, Mediciña, Xeoloxía…producida por AAAS HighWire Press.

Acceso restrinxido UVigo [?] ScienceDirect
Nota: O acceso a estes títulos é dende o primeiro número ata 1995, pero se algún dos títulos destes paquetes coincide con títulos da colección consorciada, teremos acceso ata a actualidade.  Para maior seguridade hai que ver a cobertura que aparece no menú de "sfx" de cada título.
Revistas do ámbito temático da Acuicultura, Agricultura, Bioloxía, Matemáticas, Medicina, Medio Ambiente, Tecnoloxía dos Alimentos, Xeoloxía, Química etc. producidas por Elsevier.

Recurso Open Access SciELO (Scientific Electronic Library Online) Portal de revistas científicas electrónicas de América Latina e o Caribe, publicadas baixo o modelo de acceso aberto. Dende 2014 está incluida na Web of Science.

Acceso restrinxido UVigo [?] Wiley Online Library
Nota: Libros no catálogo da Biblioteca Uvigo
Información científica e técnica do ámbito temático da Agricultura, Bioloxía, Medio Ambiente, Química etc. Producida por John Wiley & Sons.

Recurso Open Access BioMed Central Journals Contido editorial independente que ofrece acceso libre e gratuíto a artigos revisados por pares e borradores de investigacións biomédicas. Todos os artigos son arquivados en PubMed Central e noutros repositorios dixitais.

Recurso Open Access [?] PLOS Iniciativa de acceso aberto da Public Library of Science (PLOS) organización sen ánimo de lucro dirixida polo premio Nobel Harold Varmus. Baseada no modelo no que os autores pagan pola publicación dos seus artigos, persigue a creación dunha biblioteca pública virtual de revistas científicas na que os artigos que se publican poidan ser distribuídos en liña de maneira libre e gratuíta. Ámbito temático: Medicina e Ciencias da vida. 
 
Libros electrónicos / Enciclopedias
Acceso restrinxido UVigo [?] Books on ScienceDirect. Enerxía e Medio Ambiente
Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Libros electrónicos sobre enerxía e medio ambiente da editorial Elsevier.

Acceso restrinxido UVigo [?] EbscoHost eBooks
Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Máis de 4000 títulos de todos os ámbitos temáticos do productor Ebsco. Permite imprimir ata 60 páxinas. Non se permite a descarga de todo o documento pero pódese descargar sección a sección no lector Reader Sony (non noutros modelos) ou en calquera lector de PDF.

Recurso Open Access INTECH Editor dunha gran colección de libros en acceso aberto de gran calidade do ámbito da Ciencia, Tecnoloxía e Medicina. Editorial avalada polo Book Citation Index (Clarivate Analytics).


Enciclopedias

Acceso restrinxido UVigo Encyclopedia of Geology
Acceso restrinxido UVigo Encyclopedia of Ocean Sciences
Historical Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences
Acceso restrinxido UVigoEncyclopedia of Genetics
Acceso restrinxido UVigoMagill's Encyclopedia of Science : Animal Life

 
Lexislación/Xurisprudencia
Acceso restrinxido UVigo La página del Medio Ambiente (Ecoiuris)
Nota: Pida contrasinais en:
- Campus Ourense 988-387192
- Campus Vigo  986-813843  
- Campus Pontevedra 986-802001

 Base de datos xurídica sobre Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais que recolle lexislación, xurisprudencia, formularios, comentarios, subvencións... Ademáis conta cun blog e coa publicación Eco sostenible.
 
Repositorios
Recurso Open Access [?] ArXiv
Repositorio de e-prints en acceso aberto con contido entre outros do ámbito das Matemáticas e Bioloxía cuantitativa. Actualmente está sustentado grazas ao apoio económico da Universidade de Cornell, da Simon Fundation e de varias bibliotecas universitarias e centros de investigación de todo el mundo.

Recurso Open AccessBiology Research Network (BioRN)
Nova sección do repositorio SSRN (Social Sciences Research Network) no que aínda que predominan as Ciencias Sociais e a Lexislación tamén inclúe preprints e documentos de traballo a texto completo sobre Biotecnoloxía, Bioética e Ecoloxía. 
Recurso Open AccessbioRxiv
  • Repositorio de preprints no ámbito das Ciencias da Vida.
  • Produtor: Cold Spring Harbor Laboratory unha institución educativa e de investigación sen fins de lucro.

 
Bibliotecas dixitais, portais temáticos
Recurso Open AccessDivulgación 360 E un espazo de divulgación e a comunicación da ciencia, a tecnoloxía e a innovación en Galicia. Un punto de encontro e información para as entidades que organizan actividades e tamén para o público interesado en asistir a elas. Trátase dunha iniciativa da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, da Consellería de Economía e Industria, para atender as demandas das persoas e entidades que veñen traballando no ámbito da divulgación en Galicia nos últimos anos.

Recurso Open Access Biblioteca Digital – Real Jardín Botánico (CSIC)  A Biblioteca dixital do Real Jardín Botánico (CSIC), segundo se sinala na súa web, é un servizo de información de bibliografía botánica en liña. É a biblioteca dixital botánica de referencia da Península Ibérica, Baleares, Macaronesia, norte de África, rexión mediterránea e America Latina. Ofrece a maior colección de obras clásicas, publicacións periódicas e outros traballos botánicos (históricos, florísticos, taxonómicos etc.).

CSIC - Portais temáticos. Información, noticias e recursos de información seleccionados polo CSIC.

Recurso Open AccessBioChemWeb.net, The Virtual Library of Biochemistry, Molecular Biology and Cell Biology.

SciCentral. Fontes de información sobre ciencia seleccionadas polos editores de SciCentral aplicando criterios de rigor, actualidade, cobertura etc.

World Library of Science. A Global Community for Science Education. Portal da UNESCO sobre educación e ciencia.
Entidades, organismos, institutos de investigación
Recurso Open AccessECIMAT. Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. Foi inaugurado en 2006 en resposta á vocación mariña da Universidade, unha das institucións líderes en investigación mariña en España. 

Recurso Open AccessCentro Oceanográfico de Vigo. E un dos nove centros oceanográficos do Insituto Español de Oceanografía (IEO) que se dedica á investigación en ciencias do mar. Dende a súa páxina accédese a moita información sobre a investigación mariña.

Recurso Open AccessMisión Biológica de Galicia (MBG). A "Misión Biológica de Galicia" é un centro do CSIC adscrito á área de Ciencias Agrarias. Ocúpase dos cultivos de Galicia, abarcando diversos aspectos da conservación e caracterización de recursos fitoxenéticos, mellora xenética e resistencia a estreses de millo, vide, xudía, guisantes e as brásicas.

Recurso Open AccessUnidade de Muller e Ciencia de Galicia. Portal da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, que ten como finalidade incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico de Galicia. Contén información sobre teses de doutoramento, proxectos de investigacións, noticias sobre convocatorias etc.
 
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access