Localizador de recursos electrónicos
TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Tradución e Interpretación.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización maio 2018)
Recursos destacados
Te recomendamos, sobre todo, los siguientes recursos:  

Acceso restrinxido UVigo [?] LION: Literature Online
Colección de más de 350,000 trabajos de poesía de texto completo (desde 600 hasta ahora), en prosa (1500-1900) y drama (1285-1915) de escritores británicos y norteamericanos. Esta base de datos agrega un diccionario (biográfico y bibliográfico) de autores, así como índices de textos, fuentes secundarias, trabajos de referencia, bibliografías, catálogos, etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts )
Referencias bibliográficas y el resumen de artículos aparecieron en más de 2.000 publicaciones periódicas, monografías, tesis, etc. 

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que recoge esencialmente referencias de artículos publicados en revistas españolas en el campo de Ciencias Sociales y Humanas y selectivamente actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías. Cobertura: desde 1975 hasta la actualidad.
 
[?] BITRA: Bibliografía de Interpretación y Traducción
Base de datos de datos elaborada pola Universitat de Alacant que recolle máis de 70.000 referencias (máis de 9.000 libros, 26.000 capítulos, 30.000 artigos, 3.000 teses, 200 revistas, etc), moitas delas con resumo, sobre bibliografía relacionada directamente coa tradución e a interpretación. 


BITRAGA: Biblioteca da Tradución Galega
A Biblioteca da Tradución Galega contén a referencia bibliográfica dos textos literarios traducidos do galego e ao galego. Está elaborada polo grupo BITRAGA da UVigo, e recolle as traducións literarias publicades dende 1980 ata a actualidade.
Bases de datos bibliográficas
Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que fundamentalmente recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbitos das Ciencias Sociais e Humanas, e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías, cubrindo dende 1975 ata a actualidade.

[?] BITRA: Bibliografía de Interpretación y Traducción
Base de datos de datos elaborada pola Universitat de Alacant que recolle máis de 70.000 referencias (máis de 9.000 libros, 26.000 capítulos, 30.000 artigos, 3.000 teses, 200 revistas, etc), moitas delas con resumo, sobre bibliografía relacionada directamente coa tradución e a interpretación. 


Acceso restrinxido UVigo [?] LION: Literature Online
Colección de más de 350000 obras para texto completo de poesía (desde 600 hasta nuestros días), prosa (1500-1900) y drama (1285-1915) de escritores británicos y norteamericanos . Esta base de datos agrega un diccionario (biográfico y bibliográfico) de autores, así como índices de textos, fuentes secundarias, trabajos de referencia, bibliografías, catálogos, etc. 

Acceso restrinxido UVigo [?] LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts )
Referencias bibliográficas y el resumen de artículos aparecieron en más de 2.000 publicaciones periódicas, monografías, tesis, etc. 

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
Enumera más de 18,000 publicaciones científicas de alrededor de 5,000 editores, ofreciendo referencias citadas desde 1970, que le permiten recuperar citas recibidas por un autor. También incluye series de libros, patentes, sitios web científicos, etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
Base de datos multidisciplinaria. Índice de citas de Arts & Humanities: proporciona acceso a información actual y retrospectiva de 1975 a 1,700 revistas de arte y humanidades. 

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Portal multidisciplinar tiene como finalidad dar una mayor visibilidad a la literatura hispana, la compilación de artículos de revistas (insuficientemente recogidos en la mayoría de bases de datos), tesis, libros, revisiones bibliográficas y resúmenes de congresos, a veces proporcionando el texto completo del documento.

Index translationum
O  Index  Translationum é un repertorio de obras traducidas en todo o mundo, unha bibliografía internacional de traducións creado en 1932.
A base de datos contén unha información bibliográfica  acumulativa sobre as obras traducidas e publicadas nun centenar de Estados Membros da UNESCO entre 1979 e 2009. Máis de 1.800.000 referencias de todas as disciplinas: literatura, ciencias sociais e humanas, ciencias exactas e naturais, arte, historia, etc.

ISBN: Base de datos de libros editados en España
A Agencia española del ISBN proporciona nesta base de datos información sobre os libros publicados en España. Permite a busca por lingua de tradución e lingua de publicación, ademáis da busca polo nome dxs tradutorxs. 
Revistas electrónicas (coleccións)
Acceso restrinxido UVigo [?] Cambridge Core Journals
 • Ámbito temático: Dereito, Historia, Lingua e Lingüística, Socioloxía, Matemáticas, Medicina e Psicoloxía
 • Contido: principais revistas de Cambridge University Press sobre Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades.
 • Produtor: Cambridge University Press
 • Cobertura temporal: dende 1997 (polo xeral)
 • Lingua de consulta: inglés

Recurso Open Access [?] REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
 • Ámbito temático: Agricultura, Bioloxía, Medio Ambiente, Biomedicina, Ciencias Sociais, Humanidades, Enxeñaría e Ciencias da saúde.
 • Contido: documentos científicos e académicos de calidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de contidos científicos e académicos de países iberoamericanos ou de temática iberoamericana.
 • Produtor: CSIC, Universia, Mº de Economía y Competitividad
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Acceso restrinxido UVigo John Benjamins
 • Ámbito temático:  Lingüística, Estudos de Tradución e Terminoloxía, Psicoloxía, Filosofía, Estudos Literarios, Arte e Historia da Arte
 • Contido: comprende un total de 65 títulos que son seleccionados baixo a dirección editorial académica de expertos e revisados por pares.
 • Produtor: John Benjamins Publishing Company
 • Cobertura temporal: dende 2015, agás ás que ata agora tiñamos subscrición en papel que o acceso é dende 2002
 • Lingua de consulta: inglés
 • Termos de uso: https://benjamins.com/#customers/journals/e_terms

Recurso Open Access JURN directory
 • Ámbito temático: Arte e Humanidades (dende 2014 ciencias, biomedicina, empresa e ecoloxía)
 • Contido: motor de busca dedicado á indexar revistas electrónicas libres e  de "acceso aberto"  nas disciplinas de Artes e Humanidades. Dende 2014 o ámbito de aplicación ampliouse para incluír outras publicacións académicas abertas, como teses e revistas de temas relacionados cas Ciencias, a Bbiomedicina, Empresa e Ecoloxía.
 • Produtor: WordPress
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] Oxford Academic
 • Ámbito temático: Economía, Dereito, Ciencias da Vida, Matemáticas, Física, Ciencias Sociais e Humanidades
 • Contido: acceso ao texto completo de máis de 200 revistas académicas e de investigación producidas por Oxford University Press en conxunto con sociedades científicas de alto prestixio internacional.
 • Produtor: Oxford University Press
 • Cobertura temporal: dende 1996
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] SpringerLink
Base de datos interactiva do campo das ciencias, a técnica ou a medicina. Contén publicacións seriadas, series monográficas, libros, obras de referencia e recompilación de arquivos en liña.


Acceso restrinxido UVigo [?] Taylor & Francis
 • Ámbito temático: Atención Sanitaria e Social, Ciencias do comportamento, Ciencias Sociais, Economía, Finanzas, Empresas e Industria, Educación, Enxeñería e Tecnoloxía, Física, Humanidades, Medio ambiente e Agricultura, Medio ambiente e Sostenibilidade, Política e Relacións Internacionais, Xeografía.
 • Contido: recolle publicacións científicas e académicas de Taylor & Francis, Routledge e Psychology Press,  CRC Press e Garland Press, enciclopedias (a antiga colección enciclopedia Dekker) de Taylor & Francis, bases de datos de abstracts de Taylor & Francis e máis de 10,000 libros electrónicos de Taylor & Francis e Routledge.
 • Produtor: Taylor & Francis Group
 • Cobertura temporal: dende 1997 (a Universidade de Vigo ten acceso só ás revistas das que temos subscrición)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: guía de uso (inglés)

Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals
Directorio de revistas mantido polas bibliotecas da Universidade de Lund que recompila de maneira actualizada os títulos de todas as revistas científicas adscritas ao movemento "Acceso Aberto". A meirande parte dos artigos son de investigación e accesibles a texto completo.
 
Libros electrónicos
Acceso restrinxido UVigo [?] EbscoHost eBooks
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: máis de 4000 títulos de todos os ámbitos temáticos. Aproximadamente 1000 de acceso contratado e os demáis de acceso gratuito ou aberto.
 • Produtor: Ebsco (na plataforma EbscoHost)
 • Termos de uso: permite imprimir ata 60 páxinas. Non se permite a descarga de todo o documento pero pódese descargar sección a sección no lector Reader Sony (non noutros modelos) ou en calquera lector de PDF 

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo

Recurso Open Access OAPEN
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: libros académicos de acceso libre principalmente na área de humanidades e ciencias sociais
Recurso Open Access University of California Press
 • Ámbito temáticos: multidisciplinar
Teses
Recurso Open Access DART (Europe E-Theses Portal)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: teses electrónicas europeas.
 • Produtor: DART-Europe é unha  asociación de bibliotecas de investigación e de consorcios bibliotecarios (entre elas  LIBER e Networked Digital Library of Theses and Dissertations) que traballan na mellora do acceso ás teses doctorais europeas.

Recurso Open Access NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Rede internacional de bibliotecas dixitais de teses doutorais, adicada a promover a creación, uso, difusión e preservación de teses e disertacións electrónicas. Aínda que destacan as universidades estadounidenses, reúne institucións de todo o mundo. Inclúe unha exhaustiva recopilación de recursos sobre teses.
 • Productor: NDLTD
 • Lingua: inglés

Recurso Open Access OATD (Open Access Theses and Dissertations)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: buscador de teses electrónicas en acceso aberto publicadas arredor do mundo.
 • Lingua: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] ProQuest Dissertations & Theses
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Información sobre teses doutorais e ponencias de masters presentados en universidades de todo o mundo, cubrindo case por completo o ámbito norteamericano e parte do europeo.Ofrece o texto completo das obras agregadas desde 1997, e dunha selección de obras anteriores a este ano. 
 • Produtor: Proquest
 • Lingua de consulta: inglés

Recurso Open Access TDR
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: repositorio cooperativo que contén, en formato dixital, teses doutorales lidas nas universidades de Cataluña e outras comunidades autónomas.
 • Produtor: CBUC
 • Lingua: catalán - español

Teseo
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: recolle as teses lidas en universidades españolas dende 1976. A maior parte dos datos son referenciais,  aínda que hai algúns textos completos.
 • Produtor: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Portais e páxinas de tradución
Alfintra
Portal de contido formativo no marco do EEES para estudiantado, docentes e profesionais da tradución e interpretación
El atril del traductor
Aula virtual de tradución pensada para estudantes, profesores e profesionais da tradución. Contén exercicio, talleres e foros
Aula virtual de traducción
Ofrece un conxunto de fontes de información como dicionarios (monolingües, bilingües ou multilingües), glosarios, tesauros, enciclopedias e outros recursos lingüísticos (como conxugadores verbais ou gramaticais), bases de datos, listas de distribución, etc.
Recursos de traducción y redacción
Páxina da Comisión Europea sobre recursos de tradución
Dirección General de Interpretación de la UE
Páxina do servizo de interpretación e organización de conferencias da UE.
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access