Localizador de recursos electrónicos
LINGUA E LITERATURA GALEGA E ESPAÑOLA

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Lingua e Literatura Galega e Española.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización maio 2018)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que fundamentalmente recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbitos das Ciencias Sociais e Humanas, e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías, cubrindo dende 1975 ata a actualidade.

 Revistas Científicas del CSIC
Revistas científicas publicadas polo CSIC nas materias de Ciencia e Tecnoloxía, Arte e Humanidades e Ciencias Sociais.

 Bibliografía de la Literatura Española
Comprende edicións, traducións e estudos, aparecidos dende 1980 en libros, publicacións periódicas, homenaxes, actas de congresos etc. das obras literarias de autores españoles, dende a Idade Media ata a actualidade,  e dos hispanoamericanos e filipinos anteriores á independencia dos seus países.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Portal multidisciplinar que ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.

 
Bases de datos bibliográficas
 Bibliografía de la Literatura Española
Comprende edicións, traducións e estudos, aparecidos dende 1980 en libros, publicacións periódicas, homenaxes, actas de congresos etc. das obras literarias de autores españoles, dende a Idade Media ata a actualidade,  e dos hispanoamericanos e filipinos anteriores á independencia dos seus países.

Acceso restrinxido UVigo [?] LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts )
Contén referencias as bibliográficas e o resumo de artigos aparecidos en máis de 2.000 publicacións periódicas, monografías, teses etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Portal multidisciplinar que ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que fundamentalmente recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbitos das Ciencias Sociais e Humanas, e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías, cubrindo dende 1975 ata a actualidade.
Revistas electrónicas (coleccións)

Acceso restrinxido UVigo [?] JSTOR (Arts & Sciences I, II e III)
Máis de 1.500 revistas académicas de diversas disciplinas, con predominio das Humanidades e as Ciencias Sociais.

Recurso Open Access JURN directory
Motor de busca dedicado á indexar revistas electrónicas libres e  de "acceso aberto"  nas disciplinas de Artes e Humanidades. Dende 2014 o ámbito de aplicación ampliouse para incluír outras publicacións académicas abertas, como teses e revistas de temas relacionados cas Ciencias, a Bbiomedicina, Empresa e Ecoloxía.

Acceso restrinxido UVigo [?] Project MUSE
Revistas científicas a texto completo do ámbito das Humanidades e as Ciencias Sociais

Recurso Open Access [?] REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Documentos científicos e académicos de calidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de contidos científicos e académicos de países iberoamericanos ou de temática iberoamericana.

Acceso restrinxido UVigo [?] Oxford Academic
Acceso ao texto completo de máis de 200 revistas académicas e de investigación producidas por Oxford University Press en conxunto con sociedades científicas de alto prestixio internacional.

Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals
Directorio de revistas mantido polas bibliotecas da Universidade de Lund que recompila de maneira actualizada os títulos de todas as revistas científicas adscritas ao movemento "Acceso Aberto". A meirande parte dos artigos son de investigación e accesibles a texto completo.
Libros Electrónicos

Recurso Open Access OAPEN
Libros académicos de acceso libre principalmente na área de humanidades e ciencias sociais
Dicionarios da lingua española
Diccionario de la Real Academia Española
Diccionario en liña editado pola Real Academia Española de la Lengua

Diccionario de variantes del Español
Conxunto de dicionarios, glosarios e vocabularios accesibles a través da rede, que se ocupan das variantes que non figuran nos dicionarios ó uso.

Diccionario de sinónimos
Dicionario de sinónimos da Universidade de Oviedo

Signum
Conxugador de verbos en castelán
Dicionarios da lingua galega
Dicionario da Real Academia Galega
Dicionario que establece a normativa da lingua galega en canto ó léxico. Contén información sobre ortografía, pronunciación, sinónimos, antónimos, etc.

Dicionario de pronunciación da lingua galega
Ten como finalidade ofrecer un modelo de pronunciación da lingua galega

Vocabulario ortográfico da lingua galega
Este dicionario contén o estandar léxico do galego

Conjugador de verbos
Conxugador verbal de español, portugués e galego

Neoteca
Banco de datos de neoloxismos da Universidade de Vigo

Dicionario CLUVI inglés Galego
Dicionario bilingüe inglés-galego

Dicionario de sinónimos do Galego
Dicionario editado pola Universidade de Vigo, que contén máis de 200.000 voces agrupadas nunhas 30.000 entradas. Conta con versión web e móbil.  

DIGALEGO: dicionario de galego
Dicionario dixital que recolle máis de 65.000 entradas coa súa equivalencia en portugués, castelán, inglés, francés, italiano, alemán e chinés. Inclúe todos os vervos coas súas conxugacións, e un "Repertorio de formas incorrectas", con voces non admitidas en galego que remiten a súa forma correcta.
 
Corpus do español
Corpus de referencia del español actual
Corpus elaborado pola Real Academia Española centrado no uso do español actual

Corpus Diacrónico del Español
Corpus textual de todas as épocas e lugares onde se falou español, dende os inicios do idioma ata o ano 1974, en que limita co Corpus de referencia do español actual.

Corpus del español (Mark Davies)
Corpus do español elaborado polo profesor Mark Davies da Universidade de Brigham Young, que permite facer buscas combinadas, buscar palabras que acompañan a un nome, buscas por flexións verbais, por época de uso, etc.

PRESEEA, Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América
PRESEEA é un proxecto para a creación dun corpus da lingua española falada representativa do mundo hispánico na súa variedade xeográfica e social.
Corpus do galego
Corpus lingüístico da Universidade de Vigo
O CLUVI (Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo) é un conxunto de córpora textuais paralelos de rexistros especializados de lingua galega contemporánea, elaborado polo SLI (Seminario de Lingüística Informática) desta universidade e dispoñíbel para consulta pública na web desde setembro de 2003

Corpus Técnico do Galego
O Corpus Técnico do Galego (CTG) é un corpus lingüístico de rexistros especializados de lingua galega contemporánea elaborado polo Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo.

Corpus Xelmirez
Corpus lingüístico do galego medieval

Tesouro informatizado da lingua galega
O Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TILG) é un corpus do galego moderno, lematizado e etiquetado gramaticalmente, desenvolvido no Instituto da Lingua Galega. A súa versión actual, inclúe 1.958 obras de 704 autores e autoras, producidas todas elas entre 1612 e 2013, e permite realizar consultas nunha base integrada por máis de 26 millóns de palabras, correspondentes a 95.409 lemas diferentes.

Tesouro medieval informatizado da lingua galega
Corpus das obras e coleccións documentais redactadas en romance galego na época medieval. Co TILG forma o corpus histórico do Instituto da Lingua Galega.
Teses

Recurso Open Access DART (Europe E-Theses Portal)
DART-Europe é unha  asociación de bibliotecas de investigación e de consorcios bibliotecarios (entre elas  LIBER e Networked Digital Library of Theses and Dissertations) que traballan na mellora do acceso ás teses doctorais europeas.

Recurso Open Access NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
Catálogo unificado que reúne rexistros de teses e disertacións en formato electrónico de ámbito internacional. Ofrece información con resumos e accesos a algúns textos completos

Recurso Open Access OATD (Open Access Theses and Dissertations)
Buscador de teses electrónicas en acceso aberto publicadas arredor do mundo.

Acceso restrinxido UVigo ProQuest Dissertations & Theses
Información sobre teses doutorais e ponencias de masters presentados en universidades de todo o mundo, cubrindo case por completo o ámbito norteamericano e parte do europeo. Permite ver as primeiras 24 páxinas de cada tese (dende 1997).

Recurso Open Access TDR
Repositorio cooperativo que contén, en formato dixital, teses doutorales lidas nas universidades de Cataluña e outras comunidades autónomas.

Teseo
Recolle as teses lidas en universidades españolas dende 1976. A maior parte dos datos son referenciais, aínda que hai algúns textos completos.
Repositorios
OpenDOAR
Directorio de repositorios académicos de acceso aberto de ámbito internacional. Pódese acceder ao listado completo de repositorios (agrupados por países), ou realizar búscas en base a varios criterios (idioma, país, temática, software, tipo de contido).

Recolecta
Portal de acceso a documentos científicos a texto completo pertencentes a repositorios institucionais abertos do ámbito español.

Europeana
Portal que actúa como punto de acceso único a millóns de recursos dixitais de arquivos, museos, bibliotecas e coleccións audiovisuais europeas. Máis de 2.200 institucións europeas contribuíron á súa creación e desenvolvemento dende o Rijksmuseum, a British Library ou o Louvre, ata arquivos rexionais e museos locais de todos os membros da Unión Europea.

Hispana
Directorio e recolector de recursos dixitais procedentes de repositorios universitarios españoles e de bibliotecas dixitais das Comunidades Autónomas.

Galiciana
Galiciana é a biblioteca digital de Galicia. Co obxectivo de preservar e difundir o patrimonio bibliográfico e documental galego, contén os fondos dixitalizados propios da Biblioteca de Galicia, ademais de obras dixitalizadas en colaboración coas principais bibliotecas patrimoniales galegas (Universidade de Santiago, Museo do Pobo Galego, Fundación Penzol...)

Recurso Open Access Internet Archive
Portal destinado á preservación de historiais Web e recursos multimedia. Ten unha gran cantidade de arquivos de audio, video e texto, algúns deles en dominio público, ou baixo licenzas Creative Commons ou calquera outra licenza que permita a distribución.

 
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access