Localizador de recursos electrónicos
LINGUAS E LITERATURAS ESTRANXEIRAS

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito das Linguas e Literaturas estranxeitas.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización marzo 2023)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:  

LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts )
Referencias bibliográficas e resumo de artigos aparecidos en máis de 2.000 publicacións periódicas, monografías, teses etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] LION: Literature Online
Colección de máis de 350000 obras a texto completo de poesía (a partir do 600 ata actualidade), prosa (1500-1900) e drama (1285-1915) de escritores británicos e norteamericanos. A esta base de datos engádese un dicionario (biográfico e bibliográfico) de autores, así como uns índices de textos, de fontes secundarias, traballos de referencia, de bibliografías, de catálogos etc.

Linguistics collection
Consulta simultánea das base de datos LLBA e Linguistics database. Proporciona acceso ao resumo e/ou texto completo de artigos de revista, libros, documentos de traballo, teses, disertacións... relacionadas coa lingüística e as ciencias da linguaxe.

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que fundamentalmente recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbitos das Ciencias Sociais e Humanas, e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías, cubrindo dende 1975 ata xaneiro de 2023.
Bases de datos bibliográficas
Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Base de datos que fundamentalmente recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbito das Ciencias Sociais e Humanas e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías, cubrindo dende 1975 ata xaneiro de 2023.

Acceso restrinxido UVigo [?] L'Année philologique
Nota: Para acceder, configure o proxy do navegador, seguindo as instrucións desta guía.

Publicada pola  Société  Internationale de  Bibliographie  Classique, é unha base de datos bibliográfica especializada en obras académicas relacionadas con todos os aspectos das civilizacións grega e romana, dende a literatura e a lingüística ata a historia política ou o dereito, concedendo especial  importancia a discipliñas auxiliares como a epigrafía ou a paleografía. Inclúe citas de artigos de publicacións e libros, con resumos en inglés, alemán, español, francés ou italiano. Cobertura: dende 1924 á actualidade.

Acceso restrinxido UVigo [?] LION: Literature Online
Colección de máis de 350000 obras a texto completo de poesía (a partir do 600 ata actualidade), prosa (1500-1900) e drama (1285-1915) de escritores británicos e norteamericanos. A esta base de datos engádese un dicionario (biográfico e bibliográfico) de autores, así como uns índices de textos, de fontes secundarias, traballos de referencia, de bibliografías, de catálogos etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] LLBA (Linguistic and Language Behavior Abstracts )
Referencias bibliográficas e resumo de artigos aparecidos en máis de 2.000 publicacións periódicas, monografías, teses etc.

Linguistics Collection
Consulta simultánea da base de datos LLBA e Linguistics database. Proporciona acceso ao resumo e/ou texto completo de artigos de revista, libros, documentos de traballo, teses, disertacións... relacionadas coa lingüística e as ciencias da linguaxe.

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
Base de datos que indiza máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970, polo que permite recuperar as citas recibidas por un autor/a. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
Base de datos bibliográfica multidisciplinar que recolle unhas 12.000 revistas de investigación das máis prestixiosas e de alto impacto,  ademais de actas de congresos

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Nota: Para acceder a todas as prestacións de Dialnet Plus cómpre rexistrase utilizando un enderezo de correo electrónico da Universidade de Vigo. Este rexistro permite acceder a Dialnet Plus con todas as súas prestacións, tanto desde a universidade coma desde fóra dela.

Portal multidisciplinar que ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
Revistas electrónicas (coleccións)
Armand Colin Revues
As revistas de Armand Colin teñen como obxectivo difundir en Francia e no estranxeiro, as mellores investigacións sobre historia e literatura en Francia. O portal permite o acceso ás revistas das que a BUV ten suscrición en papel: "Annales de géographie", "Annales, histoire, sciences sociales",  "Langages", "Langue française", "Littérature" e "Revue Tiers Monde"
Inclue publicacións dende 2007; aos anos anteriores accédese a través dos portais CAIRN e Érudit


Acceso restrinxido UVigo [?] Cambridge Core Journals
Recolle as principais revistas editadas por Cambridge University Press sobre ciencias, ciencias sociais e humanidades


Recurso Open Access [?] REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
Documentos científicos e académicos de distintas materias (humanidades, ciencias sociais, medio ambiente, etc) de temática iberoamericana ou publicados por editores iberoamericanos

Acceso restrinxido UVigo John Benjamins
Revistas sobre lingüística, tradución e terminoloxía, estudos literarios, lexicografía e materias análogas recompiladas pola editorial John Benjamins
Nota: cobertura temporal dende os anos 2000 ou 2015 (dependendo da revista) ata 2019

Recurso Open Access JURN directory
Motor de busca que indexa e clasifica revistas de acceso aberto de distintas materias, inda que con predominio das artes e humanidades. Ofrece ligazón directa ós URLs de cada título


Acceso restrinxido UVigo [?] Oxford Academic
Acceso ó texto completo de revistas científicas de distintas temáticas publicadas por Oxford University Press


Acceso restrinxido UVigo [?] JSTOR Archival Journal and Primary Source Collection
Máis de 1.500 revistas académicas de diversas disciplinas, con predominio das Humanidades e as Ciencias Sociais.


Acceso restrinxido UVigo [?] Taylor & Francis
Recolle publicacións científicas e académicas de Taylor & Francis, Routledge e Psychology Press,  CRC Press e Garland Press, enciclopedias (a antiga colección enciclopedia Dekker) de Taylor & Francis, bases de datos de abstracts de Taylor & Francis e máis de 10,000 libros electrónicos de Taylor & Francis e Routledge.


 Project Muse
Revistas científicas a texto completo do ámbito das Humanidades e as Ciencias Sociais.


Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals
Directorio de revistas mantido polas bibliotecas da Universidade de Lund que recompila de maneira actualizada os títulos de todas as revistas científicas adscritas ao movemento "Acceso Aberto". A meirande parte dos artigos son de investigación e accesibles a texto completo.
Libros electrónicos
Acceso restrinxido UVigo [?] LION: Literature Online
Colección de máis de 350000 obras a texto completo de poesía (a partir do 600 ata actualidade), prosa (1500-1900) e drama (1285-1915) de escritores británicos e norteamericanos. A esta base de datos engádese un dicionario (biográfico e bibliográfico) de autores, así como uns índices de textos, de fontes secundarias, traballos de referencia, de bibliografías, de catálogos etc.

Recurso Open Access OAPEN
Libros académicos de acceso libre principalmente na área de humanidades e ciencias sociais.

Recurso Open Access University of California Press
Colección de máis de 2.000 obras procedentes de editoriais académicas, das que unhas 500 están dispoñibles para o público en xeral. 

Recurso Open Access DOAB
Libros académicos de acceso libre, principalmente na área de Humanidades e Ciencias Sociais.

Acceso restrinxido UVigo EEBO-Early English Books Online
Colección dos textos completos (facsímiles dixitais) de obras de literatura inglesa editados entre 1473-1700.
 
Repositorios
Recurso Open Access OpenDoar
Directorio de repositorios académicos de acceso aberto de ámbito internacional. Pódese acceder ao listado completo de repositorios (agrupados por países), ou realizar buscas en base a varios criterios (idioma, país, temática, software, tipo de contido).
Teses
Recurso Open Access DART (Europe E-Theses Portal)
Consorcio de bibliotecas universitarias e de investigación europeas que proporciona acceso á teses doctorais de consulta aberta elaboradas en Europa. Permite consultas por ano, universidade, país e repositorios ou coleccións

 NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
Rede internacional de bibliotecas dixitais de teses doutorais, adicada a promover a creación, uso, difusión e preservación de teses e disertacións electrónicas. Aínda que destacan as universidades estadounidenses, reúne institucións de todo o mundo. Inclúe unha exhaustiva recopilación de recursos sobre teses.

Recurso Open Access OATD (Open Access Theses and Dissertations)
Buscador de teses electrónicas en acceso aberto publicadas arredor do mundo.

Acceso restrinxido UVigo [?] ProQuest Dissertations & Theses
Información sobre teses doutorais e ponencias de masters presentados en universidades de todo o mundo, cubrindo case por completo o ámbito norteamericano e parte do europeo. Ofrece o texto completo das obras agregadas desde 1997, e dunha selección de obras anteriores a este ano. 

TDX
Repositorio cooperativo que contén, en formato dixital, teses doutorales lidas nas universidades de Cataluña e outras comunidades autónomas.

Teseo
Recolle as teses lidas en universidades españolas dende 1976. A maior parte dos datos son referenciais,  aínda que hai algúns textos completos.
 
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
     end  
       
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Acceso a través do SIR
= Precisa identificación
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access