Localizador de recursos electrónicos
INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO
                    
Como consulto o catálogo da Biblioteca?
Na web da Biblioteca Universitaria hai unha ligazón ao catálogo Perseo.

Olla este videotitorial sobre como consultalo:

Videotitorial catálogo Perseo
Como localizo a bibliografía recomendada polos profesores/as?
Dende a apartado "Atopar información" da páxina web da Biblioteca e tamén dende o catálogo hai un enlace directo á ''Bibliografía recomendada''.
A busca pode facerse polos apelidos do docente ou polo nome desa materia/asignatura en galego. Neste titorial explícase como buscar a bibliografía recomendada.

Para que serve a ''A miña conta''?
"A miña conta" permite facer algúns trámites, como renovar préstamos, sen necesidade de achegarse á biblioteca.
Dende pantalla principal do catálogo hai un enlace "A miña conta / Renovar préstamos".
Neste videotitorial explícase como funciona "A miña conta" e os trámites que se poden realizar.

Cales son as condicións do préstamo?
Para facer uso do servizo de préstamo precisa amosar o teu carné universitario. 
Como estudante de grao podes  ter en préstamo 5 obras durante 14 días, e de ser preciso podes renovalas ata dúas veces pero sempre que non teñan unha reserva doutro usuario/a.
As renovacións podes facelas nos mostradores de préstamo das Bibliotecas, a través da opción do catálogo " A miña conta / Renovar préstamos" ou por teléfono.

Se queres reservar unha obra que está prestada podes solicitar a reserva persoalmente nos mostradores de préstamo ou enviando un correo-e á túa Biblioteca.
Como consulto os recursos electrónicos da Biblioteca?
Dende a web da biblioteca tes acceso ás distintas bases de datos, revistas e libros electrónicos subscritos pola Universidade de Vigo, e a unha selección de recursos gratuítos. Neste titorial tes unha explicación de como consultar os recursos electrónicos da biblioteca.
 

Como activo a miña conta de correo electrónico da Universidade?
Para saber como activar a túa conta de correo electrónico da Universidade de Vigo consulta a guía "O correo da UVIGO" elaborada polos Servizos Informáticos.
Esta conta de correo é a que tes que empregar para poder acceder aos recursos electrónicos subscritos pola Biblioteca dende fóra da Universidade.
Identidade dixital na Universidade de Vigo
Para acceder a diversos servizos que a Universidade de Vigo ofrece a través de internet precisarás identificarte. Na maioría dos casos esta identificación será mediante o NIU (Número de Identificación Universitaria) ou ben mediante a conta de correo da Universidade de Vigo (@alumnos.uvigo.es). Tanto o NIU coma a conta de correo créanse de forma automática ao realizar a matrícula.
O carné universitario é unha tarxeta emitida polo Banco Santander ás persoas que pertencen á comunidade universitaria. É completamente independente do NIU, aínda que unha vez a solicites o teu NIU será estampado nela.
Estes sistemas de identificación daranche acceso a diversos servizos:
 • correo electrónico
 • secretaría virtual
 • préstamo de libros na biblioteca
 • plataforma ensinanza virtual Faitic
 • rede wifi
 • recursos electrónicos da Biblioteca mediante proxy
Como podo conectarme á wifi da Universidade de Vigo?
Hai dúas opcións:

Mediante a rede Alumnos, que é a rede sen fíos que ten implantada a Universidade de Vigo en todos os campus e para conectarse só hai que introducir os datos do correo electrónico.

Mediante Eduroam, unha rede e conexión máis segura, que poden utilizala tanto usuarios/as internos da Universidade de Vigo coma usuarios/as doutras institucións afiliadas ao proxecto Eduroam.


Para empregalas consulta a guía "Conéctate nos Campus" elaborada polos Servizos Informáticos.
Para contactar coa túa Biblioteca
 • Central Vigo
  986 813 825 | prescen@uvigo.es
 • Central Ourense
  988 387 192 | presour@uvigo.es
 • Central Pontevedra
  986 802 002 | presbcp@uvigo.es
 • Torrecedeira
  986 813 739 | prestor@uvigo.es
 • Filoloxía e Tradución
  986 812 296 | presfft@uvigo.es
 • Ciencias Experimentais
  986 812 659 | prescie@uvigo.es
 • Económicas e Empresariais
  986 812 408 | preseco@uvigo.es
 • Ciencias Xurídicas e do Traballo
  986 812 682 | presxur@uvigo.es
 • Industriais-Minas
  986 812 208 | presind@uvigo.es
 • Telecomunicación
  986 812 105 | prestel@uvigo.es
 • Belas Artes
  986 801 836 | presbel@uvigo.es
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.