Localizador de recursos electrónicos
Ciencias Ambientais

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito das Ciencia Ambientais. Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización marzo 2023)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:     

Acceso restrinxido UVigo [?] GreenFILE
Base de datos que recolle información sobre enerxías renovables, agricultura sustentable, polución, reciclaxe, construción ecolóxica etc. Contén documentos académicos, gobernamentais e de interese xeral sobre os efectos dos individuos no medio e o que podemos facer para minimizar os efectos negativos.

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus  
Base de datos bibliográfica multidisciplinar que indexa máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970. Ademais inclúe series de libros, patentes, webs científicas etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
Base de datos bibliográfica multidisciplinar, recolle  unhas 12.000 revistas de investigación das máis prestixiosas e de alto impacto,  ademais de actas de congresos. 

Acceso restrinxido UVigo La página del Medio Ambiente (Ecoiuris)
Nota: Pida contrasinais en:
- Campus Ourense 988-387192
- Campus Vigo  986-813843  
- Campus Pontevedra 986-802001

Base de datos xurídica sobre Medio Ambiente que inclúe lexislación vixente, xurisprudencia, etc. Recolle tamén o Código Ambiental coa lexislación básica en Medio Ambiente.
Normas
Acceso restrinxido UVigo AENORmás (Norweb)   base de datos a texto completo das normas UNE aprobadas por AENOR  ou que adoptan unha norma europea ou internacional (UNE-EN, UNE-EN ISO/IEC etc)  Inclúe as normas ratificadas e anuladas.

Nota:
AENOR permite a visualización e a descarga das normas a texto completo. 

Termos de uso: o acceso a AENORmás está limitado aos membros da comunidade universitaria da UVigo, asinante da licenza, e implica aceptar que o uso desta plataforma e dos documentos nela incluídos é estritamente académico. 
Instruccións de acceso: ao acceder á base de datos despregue "Indique el perfil de usuario", seleccione o seu perfil de usuario e marque "Acepto condiciones de uso"

Consulte as instrucións de acceso.


 
Patentes

PATENTSCOPE base de datos da Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI-WIPO) para a busca de información sobre solicitudes internacionais de patentes publicadas. Permite buscas específicas en coleccións nacionais.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS web de acceso libre a distintas bases de datos como INVENES que recolle documentos de patentes e modelos de utilidade españois e patentes iberoamericanas e DISEÑOS que contén datos bibliográficos de modelos, debuxos e deseños industriais. Ademáis ofrece información sobre marcas e nomes comerciais e permite a busca sobre a situación de expedientes

 ESP@CENET base de datos da Oficina Europea de Patentes (EPO) que da acceso a patentes de todo o mundo, incluidas as españolas. Ofrece en moitos casos o texto completo das patentes.

USPTO Patent Full-text and Image Database  base de datos da United States Patent and Trademark Office que é a Oficina de Patentes dos EE.UU. Consta de dúas sub-bases a texto completo: dende 1790 a 1975 en formato imagen (é unha copia idéntica do original) e  textual dende 1976 ata a actualidade.  
 
Libros electrónicos (coleccións)
Acceso restrinxido UVigo[?] IngeBook plataforma de libros electrónicos en español, fundamentalmente manuais universitarios.
         Nota: permite a consulta en liña pero non a descarga dos contidos. Rexistrándose previamente é posible engadir notas, ter un espazo persoal onde organizar libros como favoritos, etc.
Acceso restrinxido UVigo Books on ScienceDirect. Enerxía e Medio Ambiente colección de libros sobre enerxía e medio ambiente da editorial Elsevier.
Acceso restrinxido UVigo Books on ScienceDirect. Química, Enxeñaría e Ciencia dos Materiais (Engineering Village/Referex Engineering)  colección de libros de química, petroquímica, electricidade e electrónica, enxeñaría mecánica e materiais
Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Acceso restrinxido UVigo IEEE Conference Proceedings & Standards actas de congresos e normas do IEEE
Nota: O acceso remoto a este recurso é por autentificación federada (SIR). Ver instrucións de acceso
Recurso Open Access INTECH  acceso a máis de 2000 libros de ciencias, tecnoloxía e mediciña
Acceso restrinxido UVigo Springer Link  colección de libros que cobren distintos ámbitos temáticos: enxeñaría, informática, matemáticas, telecomunicacións. bioloxía, mediciña, medio ambiente, química etc
Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Outros recursos para buscar bibliografía
Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Nota: Para acceder a todas as prestacións de Dialnet Plus cómpre rexistrase utilizando un enderezo de correo electrónico da Universidade de Vigo. Este rexistro permite acceder a Dialnet Plus con todas as súas prestacións tanto desde a universidade coma desde fóra dela.

Portal que ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas, teses, libros, recensións e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
Portais temáticos
 • Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
  Portal do ministerio con diversa información relativa á calidade e avaliación medioambiental.
   
 • SIAM (Sistema de Información Ambiental de Galicia)
  Creado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facilitar o acceso á información medioambiental.
   
 • RECIDA (Red Nacional Española de Centros de Información y Documentación Ambiental)
  Formada por máis de 100 centros de documentación e bibliotecas de medio ambiente e espazos naturais protexidos de diferentes Comunidades Autónomas para promover a colaboración entre os seus membros, conta cun apartado de publicacións dos distintos centros que a integran.
   
 • OCDEiLibrary - Environment
  Biblioteca en liña da OCDE que ofrece acceso aos libros, publicacións periódicas, documentos de traballo e estatísticas deste organismo relativos ao medio ambiente.
   
 • EUR-Lex (Medio ambiente y cambio climático)
  Apartado de EUR-Lex onde se recollen as políticas medioambientais e a lexislación da Unión Europea.
   
 • AMBIENTUM
  Portal do profesional do medio ambiente.
Estatísticas
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
     end  
       
Guias relacionadas
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Acceso a través do SIR
= Precisa identificación
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access