Localizador de recursos electrónicos
TURISMO
 

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito do turismo
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización agosto 2014)
Recursos Destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:    
 
Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: indiza máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970, polo que permite recuperar as citas recibidas por un autor/a. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.
 • Produtor: Elsevier
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titoriais (inglés)

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: referencias de artigos publicados en máis de 9.300 publicacións internacionais, detallando os documentos que son citados en cada artigo. Divídese en tres eidos:
  • Science Citation Index Expanded: dende 1900, ofrece acceso a aproximadamente 6.125 revistas.
  • Social Sciences Citation Index: dende 1956, ofrece acceso a unhas 1.810 revistas  no campo das Ciencias Sociais.
  • Arts and Humanities Citation Index: dende 1975, ofrece acceso a unhas 1.130 revistas no campo das letras e das artes.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: Titoriais

Acceso restrinxido UVigo [?] CSIC-ISOC
Base de datos que fundamentalmente recolle referencias de artigos publicados en revistas españolas do ámbito das Ciencias Sociais e Humanas e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías. Cobertura: dende 1975 á actualidade.
Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Dialnet Plus é a versión avanzada de Dialnet que proporciona unha serie de servizos de valor engadido, ofrecendo todas as ferramentas necesarias para optimizar as buscas. O portal ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
 • Produtor: Fundación Dialnet

Acceso restrinxido UVigo [?] Business Source Premier
 • Ámbito temático: Ciencias Económicas e Empresariais
 • Contido: indexa publicacións relacionadas coas distintas áreas da economía, a empresa e o mundo dos negocios, ofrecendo o contido a texto completo de máis de 2000 revistas. Ademais inclúe outras fontes de información como perfís de empresas, estudos de casos etc.
 • Produtor: Ebsco
 • Lingua de consulta: inglés
Revistas Electrónicas
Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: directorio de revistas mantido polas bibliotecas da Universidade de Lund que recompila de maneira actualizada os títulos de todas as revistas científicas adscritas ao movemento "Acceso Aberto". A meirande parte dos artigos son de investigación e accesibles a texto completo.
 • Produtor: DOAJ
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: multilingüe

Acceso restrinxido UVigo [?] Emerald
 • Ámbito temático: Economía, Empresa, Enxeñaría
 • Contido: acceso a unha colección de libros e a máis de 300 revistas sobre distintas disciplinas relacionadas coa Xestión.
 • Produtor: Emerald Group Publishing Limited
 • Cobertura temporal: dende o primeiro número e con acceso aos arquivos.
 • Lingua de consulta: inglés

Nota: Libros no catálogo da Biblioteca Uvigo

[?] Latindex
 • Ámbito temático: Artes e Humanidades, Ciencias agrícolas, Enxeñaría, Ciencias exactas e naturais, Ciencias médicas e Ciencias Sociais.
 • Contido: sistema de información sobre as revistas de investigación científica, técnico-profesionais e de divulgación científica e cultural que se editan nos países de América Latina, O Caribe, España e Portugal. Ademais da acceso a unhas 6000 revistas electrónicas.
 • Produtor: Universidad Nacional Autónoma de México
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Recurso Open Access [?] REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
 • Ámbito temático: Agricultura, Bioloxía, Medio Ambiente, Biomedicina, Ciencias Sociais, Humanidades, Enxeñaría e Ciencias da saúde.
 • Contido: documentos científicos e académicos de calidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de contidos científicos e académicos de países iberoamericanos ou de temática iberoamericana.
 • Produtor: CSIC, Universia, Mº de Economía y Competitividad
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Acceso restrinxido UVigo [?] EBSCOHOST Electronic Journals Service
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: servizo de acceso ao texto completo das publicacións periódicas estranxeiras que a Biblioteca da UVigo ten subscritas en papel, e aos sumarios e resumos para as publicacións que non subscritas.
 • Produtor: EBSCO Industries
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] Ingentaconnect
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: rición: da acceso a millóns de artigos, capítulos e informes, sumarios.
 • Produtor: Publishing Technology
 • Cobertura temporal: Variable según a publicació
 • Lingua de consulta: Inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] JSTOR (Arts & Sciences I, II e III)
 • Ámbito temático: Arte, Filosofía, Historia, Lingua e Lingüística, Literatura, Socioloxía. Economía, Empresa, Matemáticas.
 • Contido: máis de 1.500 revistas académicas de diversas disciplinas, con predominio das Humanidades e as Ciencias Sociais.
 • Produtor: JSTOR (ITHAKA)
 • Cobertura temporal: dende os primeiros anos da publicación, con embargo dos anos recentes
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] Oxford Academic
 • Ámbito temático: Economía, Dereito, Ciencias da Vida, Matemáticas, Física, Ciencias Sociais e Humanidades
 • Contido: acceso ao texto completo de máis de 200 revistas académicas e de investigación producidas por Oxford University Press en conxunto con sociedades científicas de alto prestixio internacional.
 • Produtor: Oxford University Press
 • Cobertura temporal: dende 1996
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo [?] Taylor & Francis
 • Ámbito temático: Atención Sanitaria e Social, Ciencias do comportamento, Ciencias Sociais, Economía, Finanzas, Empresas e Industria, Educación, Enxeñería e Tecnoloxía, Física, Humanidades, Medio ambiente e Agricultura, Medio ambiente e Sostenibilidade, Política e Relacións Internacionais, Xeografía.
 • Contido: recolle publicacións científicas e académicas de Taylor & Francis, Routledge e Psychology Press,  CRC Press e Garland Press, enciclopedias (a antiga colección enciclopedia Dekker) de Taylor & Francis, bases de datos de abstracts de Taylor & Francis e máis de 10,000 libros electrónicos de Taylor & Francis e Routledge.
 • Produtor: Taylor & Francis Group
 • Cobertura temporal: dende 1997 (a Universidade de Vigo ten acceso só ás revistas das que temos subscrición)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titoriais de busca (inglés)

Acceso restrinxido UVigo [?] Wiley Online Library
 • Ámbito temático: Agricultura, Arte, Bioloxía, Economía, Empresa, Enxeñaría, Filosofía, Historia, Lingua e Lingüística, Literatura, Medicina, Medio Ambiente, Química, Socioloxía, Xeoloxía.
 • Contido: información científica, técnica, médica e profesional procedente de máis de 2500 revistas, libros, obras de referencia, bases de datos, manuais de laboratorio e a Cochrane Library, recurso para a medicina baseada en evidencias.
 • Produtor: John Wiley & Sons
 • Cobertura temporal: variable segundo os títulos; algúns dende 1996, outros dende 2005 a 2009.
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titorial en vídeo (inglés)

Nota: Libros no catálogo da Biblioteca Uvigo 
Libros Electrónicos
Acceso restrinxido UVigo [?] EbscoHost eBooks
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: máis de 4000 títulos de todos os ámbitos temáticos. Aproximadamente 1000 de acceso contratado e os demáis de acceso gratuito ou aberto.
 • Produtor: Ebsco (na plataforma EbscoHost)
 • Termos de uso: permite imprimir ata 60 páxinas. Non se permite a descarga de todo o documento pero pódese descargar sección a sección no lector Reader Sony (non noutros modelos) ou en calquera lector de PDF 

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo

Recurso Open Access INTECH
 • Ámbito temático: Ciencia, Tecnoloxía e Medicina
 • Contido: acceso a máis de  2000 libros de Ciencia, Tecnoloxía e Medicina
 • Produtor: InTech

Acceso restrinxido UVigo Netbiblo
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: fondo da editorial Netbiblo
 • Produtor: Netbiblo

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo

Recurso Open Access OAPEN
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: libros académicos de acceso libre principalmente na área de humanidades e ciencias sociais

Recurso Open Access University of California Press
 • Ámbito temáticos: multidisciplinar
Estatísticas
[?] INEbase
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: recolle a información estatística sobre distintos temas que o INE produce en formato electrónico
 • Produtor: Instituto Nacional de Estadística

[?] IGE (Instituto Galego de Estatística)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: base de datos que recolle información estatística sobre distintos aspectos da actualidade económica, demográfica e social de Galicia (poboación, sanidade, educación, servizos, administración pública, economía etc.)
 • Produtor: IGE

[?] EUROSTAT
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: proporciona acceso á información estatística da Unión Europea.
 • Produtor: Oficina Estadística de la Unión Europea
 • Lingua de consulta: inglés, francés a alemán.

Estadísticas Turísticas​
 • Enlaces a toda a información estatística dispoñible na WEB do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, agrupados, por operación estatística 
GEO Data Portal
 • Datos estatísticos e mapas de ámbito nacional, rexional, global, etc.. Entre os temas que cobre: auga, poboación, bosques, emisións, clima, desastres e saúde. Ofrece a posibilidade de obter a información en diversos formatos: gráficos, táboas de datos ou mapas. 
Portais Temáticos
LIN (Lifesytle Information Network)
 • Ámbito temático: ocio, recreación e tempo libre.
 • Contido: portal canadiense cuxo obxectivo é a recopilación, difusión e intercambio de información entre os profesionais dos servizos de ocio e recreación. Na National Recreation Database reúnese documentación non publicada a texto completo sobre deporte, ocio e tiempo libre, principalmente de Canadá e Norteamérica.
 • Produtor: Ontario Ministry of Tourism y el Recreation and the Fitness Program of Health Canada.
 • Lingua: inglés

Infodoctour
 • Base de datos da OMT que contén información sobre actividades, produtos e servizos dispoñibles en bibliotecas e centros de documentación sobre turismo. 
Lextour​
 • Base de datos da OMT accesible en liña sobre lexislación turística. Funciona como servizo de referencia aos servidores externos de carácter gobernamental ou oficial. 
Instituto de Estudios Turísticos
 • Conta cun importante Centro de Documentación Turística e unha base de datos lexislativa a nivel autonómico, nacional e europeo. 
Tourism Offices Worldwide Directory 
 • Directorio con datos básicos das oficinas oficiais de turismo e axencias similares de todos os países
Biblioteca TurismoNet
 • Biblioteca dixital, creada pola Biblioteca de Turismo e Finanzas da Universidade de Sevilla, que recompila e organiza documentos de libre disposición na rede e enlaza a revistas electrónicas, bases de datos, boletíns de información, blogs, centros de documentación de investigación turística..
Juniper
 • Portal con servizos destinados ao profesional do Turismo, provedores turísticos e ás axencias de viaxe
Guías de Viajes
 • Portal especializado en viaxes, guías de viaxes, etc.
Tourism Research Links 
 • Portal especializado na recompilación de enlaces sobre Turismo destinado ao investigador no sector
Turismo en España
 • Guía de servizos turísticos de España, (axencias de viaxes, aloxamentos, mapas, etc.)
ICTE Instituto para la Calidad Turística Española
Calidad Turística (Establecementos españois con Calidade Turística)
Institucións e Organismos
OMT: Organización Mundial del Turismo
 • Web oficial da Organización Mundial do Turismo, principal organización en materia turística. Entre outras cousas podemos encontrar os programas marco de cooperación mundial ou por rexións, o calendario anual de eventos turísticos ou servizos en liña tales como a Biblioteca Virtual.
Instituto de Estudios Turísticos
 • Depende do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. É o órgano responsable da elaboración, recompilación e valoración de estatísticas, información e datos relativos ao turismo en España.
Secretaría de Estado del Turismo
 • Contén diferentes apartados da área de Turismo. Interesante os apartados de I+D, con información sobre proxectos, e de internacionalización, con información sobre os países con posibilidades de investimento.
AECIT: Asociación Española de Expertos científicos en Turismo
 • Entre as súas actividades destaca a realización de Congresos a nivel estatal, as publicacións, a participación en feiras, ou a comunicación entre os socios a través dos seminarios realizados. En Link's de interese recóllense os enlaces a páxinas oficiais de turismo das comunidades autónomas. 
Tourespaña
 • Dende esta páxina podemos acceder á Web Oficial de Turismo de España. Conta cun buscador e abundante información sobre sitios, rutas e alternativas de interese. Interesante destacar o Caderno de Viaxe e as súas Visitas Virtuais. 
Exceltour
 • Asociación de profesionais do sector turístico formada polos máis relevantes grupos empresariais turísticos españois. Web que proporciona abundante información de congresos e eventos. 
ASTA American Society of Travel Agents
ETC European Travel Commission
IFITT International Federation for Information Technology and Travel & Tourism
WTTC World Travel and Tourism Council


 
Obras de Referencia
Diccionario Turístico 
 • Dicionario e siglas do mundo turístico
Boletín Turístico .com
 • Dicionario de termos turísticos e outros recursos
Directorio Cartográfico de España
 • Cartografía, mapas, mapas aéreos, guías e recursos turísticos
Matton Images
 • Banco de Imaxes sobre turismo
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte á Aprendizaxe e a Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988387158

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access
Guias relacionadas