Localizador de recursos electrónicos
TURISMO
 

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito do turismo
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización outubro 2019)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:

Acceso restrinxido UVigo [?] Business Source Premier
Ofrece acceso ao texto completo ou a referencia de artigos de revista e outros documentos de diversa tipoloxía recompilados en bases de datos especializadas en economía e empresa. Tamén inclúe informes de citas, informes económicos de empresas, buscador de imaxes e índices bibliográficos.

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus
Base de datos bibliográfica multidisciplinar que indexa máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
Base de datos bibliográfica multidisciplinar, recolle  unhas 12.000 revistas de investigación das máis prestixiosas e de alto impacto,  ademais de actas de congresos. 
Outros recursos para localizar bibliografía
Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Recurso bibliográfico multidisciplinar que recompila e difunde principalmente artigos de investigación publicados en revistas científicas españolas.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Portal que ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, recensións e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
Portais Temáticos
Turismo en España
Guía de servizos turísticos de España, (axencias de viaxes, aloxamentos, mapas, etc.)

Calidad Turística 
Sitio web do Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidade de certificación de sistemas de calidade especialmente creados para empresas turísticas.
Estatísticas
Estadísticas turísticas de España
Páxina web do Ministerio con enlaces á información estatística española.

[?] IGE (Instituto Galego de Estatística)
Recolle información estatística sobre distintos aspectos da actualidade económica, demográfica e social de Galicia (poboación, sanidade, educación, servizos, administración pública, economía etc.)

[?] INEbase
Contén toda a información estatística que o Instituto Nacional de Estadística de España produce en formatos electrónicos.

INE Hostelería y Turismo
Datos de turismo e ocupación hoteleira do INE

UNWTO Statistics
Portal de UNWTO (World Tourism Organization) con datos sobre turismo internacional

[?] EUROSTAT
Proporciona acceso á información estatística da Unión Europea.

Acceso restrinxido UVigo ISY (International Statistic Yearbook)
Nota: A licenza contratada só inclúe as fontes estatísticas que están en cor verde
Engloba estatísticas de diversos organismo coma EUROSTAT, OCDE, FMI etc.  Consúltase a través de AllThatStats, onde aparecen en verde as fontes estatísticas ás que a licenza contratada permite o acceso.
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access
Guias relacionadas