Localizador de recursos electrónicos
Impacto: Boletín de Información Bibliométrica da Universidade de Vigo
Nº 5, 17 de xuño de 2019. Número de citas e impacto normalizado
Nº 4, 8 de marzo de 2019. Highly cited researchers 2018
Nº 3, xaneiro de 2019. As publicacións científicas da Universidade de Vigo en cifras
Nº 2, outubro de 2018. Acceso aos artigos científicos
Nº 1, xuño de 2018. Acceso aberto
Nº 0, 8 de marzo de 2018. Bibliometría. Visión de xénero