Localizador de recursos electrónicos
Impacto: Boletín de Información Bibliométrica da Universidade de Vigo
Nº 2, 15 de outubro de 2018. Acceso aos artigos científicos
Nº 1, 1 de xuño de 2018. Acceso aberto
Nº 0, 8 de marzo de 2018. Bibliometría. Visión de xénero