Localizador de recursos electrónicos
INFORMES E ESTUDOS BIBLIOMÉTRICOS
Índice
As publicacións científicas da Universidade de Vigo en Acceso aberto. Semana do Acceso Aberto 2023
As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto. Semana do Acceso Aberto 2022
As publicacións científicas da Universidade de Vigo. Informe 2020
As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto. Semana do Acceso Aberto 2021

Acceso ao informe
Investigadoras da noite: publicacións sobre astronomía e astrofísica, 1991-2020
As publicacións científicas da Universidade de Vigo. Informe 2019
As publicacións científicas da Universidade de Vigo en acceso aberto. Semana do Acceso Aberto 2020
As publicacións científicas da Universidade de Vigo sobre envellecemento. 2020
As publicacións científicas da Universidade sobre cidades intelixentes. 2020
Desenvolvemento sostible e ODS nas publicacións científicas, 2010-2019
As publicacións científicas da Universidade de Vigo. Informe 2018
A violencia de xénero nas publicacións científicas. 25 de novembro de 2019
Número de citas e impacto normalizado. Publicacións científicas da Universidade de Vigo, 2009-2018
As publicacións da Universidade de Vigo en bioloxía vexetal. Informe 2018
As publicacións da Universidade de Vigo en ciencias do deporte. Informe 2018
As publicacións científicas da Universidade de Vigo. Informe 2017
Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto. Febreiro de 2018
As publicacións científicas da UVigo no contexto das universidades do suroeste de Europa. Xaneiro de 2018
Contacta coa biblioteca
Área de Servizos Bibliométricos
Beatriz Tizón Vázquez
bibliometria@uvigo.gal
986 130 236 / 986 813 843