Localizador de recursos electrónicos
Como afrontar o teu TFG

                       


Imaxe de StockSnap en Pixabay

(Última actualización: novembro 2020)

Contacta coa Biblioteca
Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843
referencia@uvigo.es
Información xeral
  • Dirixido ao alumnado matriculado no TFG.
  • Modalidade virtual a través de MooVi
  • Duración: o curso permanece aberto para a súa realización ata o 31 de xullo e para a súa realización precísanse unhas 30 horas, dependendo das habilidades previas e da dificultade que lle supoña a comprensión dos temas e a realización dos exercicios e/ou tarefas de avaliación.
  • O alumnado que acade a cualificación de "Apto" recibirá un certificado computable por 30 horas de traballo (1 crédito ECTS).
Que contidos se tratan?
Os contidos do curso organízanse en 6 temas.
 
Tema 0. Comenzando o TFG
Tema 1. Onde buscar información para o TFG.
Tema 2. Como buscar información
Tema 3. Citar e evitar o plaxio
Tema 4. Redactar o TFG
Tema 5. Defensa do TFG
Como se organiza o curso?

O curso  desenvólvese en modalidade virtual a través de MooVi, e para a súa realización precísanse unhas 30 horas de traballo.
Está estruturado en seis unidades, con diverso material didáctico e cuestionarios que permiten ao alumnado comprobar o seu grao de aprendizaxe.

 

    

Que consigo coa realización deste curso?
Ademais do recoñecemento de crédtos, a realización deste curso axudarache na realización e defensa do TFG, xa que che permitirá:
 
  • Coñecer as diferentes fontes de información e os recursos electrónicos que ofrece a biblioteca.
  • Atopar información de calidade en internet e avaliala correctamente.
  • Identificar as ferramentas de busca especializadas do ámbito temático.
  • Elaborar estratexias de busca axeitadas.
  • Citar as fontes impresas e electrónicas usando o estilo de cita adecuado, facendo así un uso responsable, ético e legal da información.
  • Empregar unha metodoloxía básica para a elaboración e defensa do Traballo Fin de Grao.
Conta con recoñecemento de créditos?
O alumnado que acade a cualificación de "Apto" recibirá un certificado computable por 30 horas de traballo (1 crédito ECTS).
Como podo acceder ao curso?
Para a maioría dos graos, cando un alumno/a estea matriculado no TFG poderá realizar o curso accedendo coas súas claves persoais a MooVi. De non ser así, o estudante poderá solicitar a súa inscrición contactando coa Biblioteca do campus:


Campus Vigo: referencia@uvigo.es / 986 813 843

Campus Ourense: saibco@uvigo.es / 988 387 230

Campus Pontevedra: refbcp@uvigo.es / 986 802 001