Localizador de recursos electrónicos
Como afrontar o teu TFG


Este curso ofrece unha serie de pautas para a elaboración e defensa do Traballo Fin de Grao.
Que contidos se tratan?
Os contidos do curso organízanse nos seguintes temas:
 
 1. Comezando o TFG
 2. Recopilar información
 3. Citar e evitar o plaxio
 4. Redactar o TFG
 5. Defensa do TFG
 
 

Como se organiza o curso?
O curso  desenvólvese en modalidade virtual a través de Faitic, e para a súa realización precísanse unhas 30 horas de traballo.
Está estruturado en cinco unidades, con diverso material didáctico e cuestionarios que permiten ao alumnado comprobar o seu grao de aprendizaxe.

 

   

Que consigo coa realización deste curso?
Ademais do recoñecemento de crédtos, a realización deste curso axudarache na realización e defensa do TFG, xa que che permitirá:
 
 • Coñecer as diferentes fontes de información e os recursos electrónicos que ofrece a biblioteca.
 • Atopar información de calidade en internet e avaliala correctamente.
 • Identificar as ferramentas de busca especializadas do ámbito temático.
 • Elaborar estratexias de busca axeitadas.
 • Citar as fontes impresas e electrónicas usando o estilo de cita adecuado, facendo así un uso responsable, ético e legal da información.
 • Empregar unha metodoloxía básica para a elaboración e defensa do Traballo Fin de Grao.
Conta con recoñecemento de créditos?
O alumnado que acade a cualificación de "Apto" recibirá un certificado computable por 30 horas de traballo (1 crédito ECTS).
Como podo acceder ao curso?
Para a maioría dos graos, cando un alumno/a estea matriculado no TFG poderá realizar o curso accedendo coas súas claves persoais a Faitic. De non ser así, o estudante poderá solicitar a súa inscrición contactando coa Biblioteca do campus:


Campus Vigo: referencia@uvigo.es / 986 813 843Campus Ourense: saibco@uvigo.es / 988 387 230Campus Pontevedra: dirbcp@uvigo.es / 986 802 001