Localizador de recursos electrónicos
MULTIDISCIPLINAR

Esta guía é unha selección dos recursos multidisciplinares máis útiles para atopar información.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización agosto 2014)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:  
   
Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus  base de datos multidisciplinar que indiza máis de 18000 publicacións científicas, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970.
Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science base de datos multidisciplinar con referencias de artigos publicados en máis de 9.300 publicacións internacionais, detallando os documentos que son citados en cada artigo.
Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC base de datos multidisciplinar que recolle as referencias dos artigos publicados en revistas científicas editadas en España
Todos os recursos

Bases de datos bibliográficas

Acceso restrinxido UVigo Dialnet Plus
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: Dialnet Plus é a versión avanzada de Dialnet que proporciona unha serie de servizos de valor engadido, ofrecendo todas as ferramentas necesarias para optimizar as buscas. O portal ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas, teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.
 • Produtor: Fundación Dialnet.

Acceso restrinxido UVigo ÍnDICEs CSIC
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: recolle as bases de datos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cubrindo as referencias de artigos publicados en revistas científicas especializadas editadas en España. 
 • Produtor: CSIC.

Recurso Open Access Pascal Francis
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: proporciona acceso libre a máis de 14 millóns  de referencias bibliográficas de artigos de revistas, comunicacións  e actas de congresos producidas polos organismos franceses Inist-CNRS de 1984-2015 para PASCAL (12 millóns) e de 1972-2015 para FRANCIS (2 millóns). Progresivamente enriquecerase con outro tipo de documentos.
 • Produtor: Inist-CNRS

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR Scopus
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: indiza máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970, polo que permite recuperar as citas recibidas por un autor/a. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.
 • Produtor: Elsevier
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titoriais (inglés)
 • Como acceder a través do SIR

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR Web of Science
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: referencias de artigos publicados en máis de 9.300 publicacións internacionais, detallando os documentos que son citados en cada artigo. Divídese en tres eidos:
  • Science Citation Index Expanded: dende 1900, ofrece acceso a aproximadamente 6.125 revistas.
  • Social Sciences Citation Index: dende 1956, ofrece acceso a unhas 1.810 revistas  no campo das Ciencias Sociais.
  • Arts and Humanities Citation Index: dende 1975, ofrece acceso a unhas 1.130 revistas no campo das letras e das artes.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: Titoriais
 • Como acceder a través do SIR

Revistas electrónicas (coleccións)

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR Cambridge Core Journals
 • Ámbito temático: Dereito, Historia, Lingua e Lingüística, Socioloxía, Matemáticas, Medicina e Psicoloxía
 • Contido: principais revistas de Cambridge University Press sobre Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades.
 • Produtor: Cambridge University Press
 • Cobertura temporal: dende 1997 (polo xeral)
 • Lingua de consulta: inglés
 • Como acceder a través do SIR

Acceso restrinxido UVigo EBSCOHOST Electronic Journals Service
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: servizo de acceso ao texto completo das publicacións periódicas estranxeiras que a Biblioteca da UVigo ten subscritas en papel, e aos sumarios e resumos para as publicacións que non subscritas.
 • Produtor: EBSCO Industries
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: inglés

Recurso Open Access HighWire
 • Ámbito temático: Ciencias Biolóxicas, Ciencias Médicas, Ciencias Sociais, Ciencias Físicas.
 • Contido: división de Stanford University Libraries, que produce versións en liña de revistas científicas e académicas de calidade contrastada e elevado factor de impacto.
 • Produtor: HighWire Press
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación (pode ter embargo dos últimos anos)
 • Lingua de consulta: inglés

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR Ingentaconnect
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: da acceso a millóns de artigos, capítulos e informes, sumarios etc.
 • Produtor: Publishing Technology
 • Cobertura temporal: Variable según a publicación
 • Lingua de consulta: Inglés
 • Como acceder vía SIR

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR JSTOR (Arts & Sciences I, II e III)
 • Ámbito temático: Arte, Filosofía, Historia, Lingua e Lingüística, Literatura, Socioloxía. Economía, Empresa, Matemáticas.
 • Contido: máis de 1.500 revistas académicas de diversas disciplinas, con predominio das Humanidades e as Ciencias Sociais.
 • Produtor: JSTOR (ITHAKA)
 • Cobertura temporal: dende os primeiros anos da publicación, con embargo dos anos recentes
 • Lingua de consulta: inglés
 • Como acceder vía SIR

Recurso Open Access JURN directory
 • Ámbito temático: Arte e Humanidades (dende 2014 ciencias, biomedicina, empresa e ecoloxía)
 • Contido: motor de busca dedicado á indexar revistas electrónicas libres e  de "acceso aberto"  nas disciplinas de Artes e Humanidades. Dende 2014 o ámbito de aplicación ampliouse para incluír outras publicacións académicas abertas, como teses e revistas de temas relacionados cas Ciencias, a Bbiomedicina, Empresa e Ecoloxía.
 • Produtor: WordPress
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: inglés

Latindex
 • Ámbito temático: Artes e Humanidades, Ciencias agrícolas, Enxeñaría, Ciencias exactas e naturais, Ciencias médicas e Ciencias Sociais.
 • Contido: sistema de información sobre as revistas de investigación científica, técnico-profesionais e de divulgación científica e cultural que se editan nos países de América Latina, O Caribe, España e Portugal. Ademais da acceso a unhas 6000 revistas electrónicas.
 • Produtor: Universidad Nacional Autónoma de México
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Recurso Open Access RACO Revistes Catalanes amb Accés Obert
 • Ámbito temático: Filosofía e Psicoloxía, Ciencias sociais, Ciencias puras e naturais, Ciencias aplicadas, Belas artes, Lingüística e literatura, Xeografía e Historia.
 • Contido: sistema cooperativo desde o que se poden consultar, en acceso aberto, os artigos a texto completo de máis de 400 revistas científicas, culturais e eruditas catalás. 
 • Produtor: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya, Biblioteca de Catalunya co soporte da Generalitat de Catalunya.
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

RECYT (Repositorio Español de Ciencia y TecnologÍa)
 • Ámbito temático:  multidisciplinar
 • Contido: plataforma de xestión, edición e acceso ao contido das revistas científicas españolas de calidade contrastada, creada pola FECYT co obxecto de apoiar a profesionalización e internacionalización das publicacións científicas españolas.
 • Produtor: FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
 • Cobertura temporal: variable segundo a revista
 • Lingua de consulta: castelán

Recurso Open Access Redalyc
 • Ámbito temático: Ciencias Sociais, Artes e Humanidades e Ciencias Naturais e Exactas
 • Contido: da acceso ao texto completo de máis de 900 revistas científicas de libre acceso co obxectivo de contribuír á difusión da actividade científica editorial que se produce en Iberoamérica, e contén tamén títulos de España e Portugal.
 • Produtor: Universidad Autónoma del Estado de México
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Recurso Open Access REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
 • Ámbito temático: Agricultura, Bioloxía, Medio Ambiente, Biomedicina, Ciencias Sociais, Humanidades, Enxeñaría e Ciencias da saúde.
 • Contido: documentos científicos e académicos de calidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de contidos científicos e académicos de países iberoamericanos ou de temática iberoamericana.
 • Produtor: CSIC, Universia, Mº de Economía y Competitividad
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Recurso Open Access Revistas científicas del CSIC
 • Ámbito temático: Ciencia e Tecnoloxía, Arte e Humanidades e Ciencias Sociais
 • Contido:  revistas científicas do CSIC.
 • Produtor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR SAGE Journals
 • Ámbito temático: Economía, Educación, Informática, Medicina, Psicoloxía, Socioloxía.
 • Contido: máis de 600 revistas de Empresas, Humanidades, Ciencias Sociais, Ciencia, Tecnoloxía e Medicina
 • Produtor: SAGE Publications
 • Cobertura temporal: acceso dende 1999
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titorial
 • Como acceder a través do SIR

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR ScienceDirect (Elsevier)
 • Ámbito temático: acuicultura, agricultura, bioloxía, enxeñaría, física, forestais, informática, matemáticas, medicina, medio ambiente, tecnoloxía dos alimentos, telecomunicacións, xeoloxía, empresas, psicoloxía, química.
 • Contido: contén información bibliográfica científica e técnica a texto completo procedente de máis de 3.000 revistas revisadas por pares, series bibliográficas, manuais e obras de referencia.
 • Produtor: Elsevier.
 • Cobertura temporal: dende 1995 (a través da subscrición consorciada) e con acceso aos "backfiles" dos seguintes paquetes de títulos: bioquímica, xenética e bioloxía molecular; ciencias medioambientais; ciencias Sociales; física nuclear e astronomía*.
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: vídeosguías e titoriais dende a web do editor
 • Como acceder a través do SIR

Nota: O acceso a estes títulos é dende o primeiro número ata 1995, pero se algún dos títulos destes paquetes coincide con títulos da colección consorciada, teremos acceso ata a actualidade.  Para maior seguridade hai que ver a cobertura que aparece no menú de "sfx" de cada título.
Acceso restrinxido UVigo SpringerLink
 • Ámbito temático: enxeñaría, informática, matemáticas, telecomunicacións, bioloxía, medicina, medio ambiente, química.
 • Contido: base de datos interactiva do campo das ciencias, a técnica ou a medicina. Contén publicacións seriadas, series monográficas, libros, obras de referencia e recompilación de arquivos en liña.
 • Produtor: Springer.
 • Cobertura temporal: en 2015 subscríbese a Colección Cruzada como negociación colectiva de consorcios e universidades españolas (1.852 títulos); o acceso é, á maioría dos títulos, dende 1997.
 • Lingua de consulta: inglés
 • Máis guías e/ou titoriais: titorial en vídeo (inglés), videotitorial para busca de artigos en vídeo (inglés).

Acceso restrinxido UVigo Walter de Gruyter
 • Ámbito temático:  Arquitectura e deseño, Arte, Química, Estudos clásicos e antigos, Ciencias da computación, Económicas, Enxeñaría, Xeociencias, Historia, Estudos Xudaicos, Dereito, Ciencias da Información, Ciencias da Vida, Lingüística e Semiótica, Estudos literarios, Matemáticas, Medicina, Música, Filosofía, Física, Ciencias Sociais e Relixión.
 • Contido: colección multidisciplinar de libros e revistas da editorial Walter de Gruyter, con acceso ao texto completo dos títulos de revistas aos que a Universidade de Vigo ten subscrición e a outros títulos gratuítos proporcionados pola editorial.
 • Produtor: Walter de Gruyter GmbH
 • Cobertura temporal: a maior parte dos títulos dende 2002
 • Lingua de consulta: inglés e alemán

Libros electrónicos (coleccións)

Acceso restrinxido UVigo De Gruyter
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: acceso gratuíto ata o 30 de xuño de 2020 en formato e-book a 75.000 títulos publicados entre 1650 e 2016.
 • Produtor: De Gruyter
 • Cobertura temporal: 1650-2016
 • Lingua de consulta: inglés

Nota: Xunto a máis de 35.800 títulos publicados pola propia editorial De Gruyter, figuran os libros doutros prestixiosos editores universitarios e académicos.
Para obter información sobre os editores e os fondos accesibles, pulsar, neste documento, as ligazóns "click  for more  info" que figuran para cada editor.
Acceso restrinxido UVigo Digitalia Hispánica (Subscrición cancelada no 2023)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Plataforma de libros electrónicos con máis de 35.000 títulos de todas as materias, tanto de autores clásicos como actuais; de máis de 200 editoriais españolas e latinoamericanas.
 • Cobertura:
 • Idioma: español

   

Nota: Os libros pódense ler en liña e tamén se poden descargar con Adobe Digital Editions. Para isto é necesario crearse previamente unha conta en Digitalia dende un ordenador conectado á rede da universidade ou dende o proxy da UVigo. Pódense ter prestados (descargados) ata 5 títulos ao mesmo tempo, durante 21 días.
Ayuda (FAQ)
Guía de uso (pdf)
Guía para descargar textos completos
Recurso Open Access DOAB
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Libros académicos de acceso libre, principalmente na área de Humanidades e Ciencias Sociais

Acceso restrinxido UVigo E-Libro
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: plataforma de libros académicos en español. Permite a consulta en liña e a descarga de máis de 100.000 libros publicados por editoriais comerciais, institucionais e universitarias.
 • Cobertura:
 • Idioma: español

Nota: Titorial (pdf)
Titorial aplicación móbil
Acceso restrinxido UVigo EbscoHost eBooks
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: máis de 4000 títulos de todos os ámbitos temáticos. Aproximadamente 1000 de acceso contratado e os demáis de acceso gratuito ou aberto.
 • Produtor: Ebsco (na plataforma EbscoHost)
 • Termos de uso: permite imprimir ata 60 páxinas. Non se permite a descarga de todo o documento pero pódese descargar sección a sección no lector Reader Sony (non noutros modelos) ou en calquera lector de PDF 

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Acceso restrinxido UVigo IngeBook
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: plataforma de libros electrónicos en español, fundamentalmente manuais universitarios.
 • Idioma: español
 • Nota: permite a consulta en liña pero non a descarga dos contidos. Rexistrándose previamente é posible engadir notas, ter un espazo persoal onde organizar libros como favoritos, etc.

Nota: Só permite a lectura en pantalla (non se pode descargar o texto)
Videotitorial
Acceso restrinxido UVigo Netbiblo
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: fondo da editorial Netbiblo
 • Produtor: Netbiblo

Nota: No catálogo da Biblioteca Uvigo
Recurso Open Access OAPEN
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: libros académicos de acceso libre principalmente na área de humanidades e ciencias sociais

Recurso Open Access Pombalina Books
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: biblioteca dixital de libros ligada á actividade editorial da Universidade de Coimbra,  pretende ser unha plataforma de difusión da cultura e ciencia producida no espazo lusófono.
 • Produtor: Universidade de Coimbra

Acceso restrinxido UVigo ScienceDirect eBooks (Elsevier)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Acceso temporal do 1 de setembro ata o 31 de outubro á colección de libros electrónicos de Elsevier.
 • Produtor: Elsevier
 • Idioma: inglés

Nota: Dentro da páxina web pódese filtrar polo título, tipo de publicación ou área temática.
 
Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR Springer eBook collection. Life Science
 • Ámbito temático: ciencias da vida
 • Contido: colección de libros electrónicos do ámbito das ciencias da vida
 • Produtor: Springer
 • Como acceder vía SIR

Nota: No catálogo da Biblioteca Biomedical and Life Science
Acceso restrinxido UVigo Walter De Gruyter e-books
 • Ámbito temático: ciencias sociais e humanidades (principalmente historia, linguística, literatura, filosofía, economía, socioloxía e dereito)
 • Contido: Colección de libros da editorial Walter de Gruyter (1068 deles en acceso aberto).
 • Produtor: De Gruyter
 • Lingua de consulta: inglés

Nota: No catálogo da biblioteca

Estatísticas e datos

Acceso restrinxido UVigo Essential Science Indicators
 • Ámbito temático: Tecnolóxico, Científico e Ciencias Sociais
 • Contido: proporciona indicadores de calidade para clasificar autores, institucións, países e publicacións. Perrmite realizar análises cuantitativas do rendemento da investigación e facer un seguimento das tendencias da ciencia, en base aos produtos de información electrónica de ISI.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Lingua de consulta: inglés

Portais

Recurso Open Access Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: proxecto da Asociación de Bibliotecas Nacionais de Iberoamérica (ABINIA) que ten como obxectivo a creación dun portal que permita o acceso desde un único punto de consulta aos recursos dixitais de todas as Bibliotecas participantes. A selección de prensa e revistas constitúen testemuñas directas do seu tempo e axudan a facer un percorrido pola historia de Iberoamérica a través de diversos prismas. 
 • Produtor: Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA)
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación

Recurso Open Access Érudit
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: consorcio interuniversitario conformado pola Université de Montréal, a Université Laval e a Université du Québec à Montréal, que propón un modelo innovador para a promoción e a difusión dos resultados de investigación. Recolle varios tipos de documentos: revistas especializadas, libros, actas, teses e outros documentos e datos.
 • Produtor: Consorcio Érudit
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: francés, inglés e castelán
 • Máis guías e/ou titoriais: vídeo (previo rexistro)

Gallica
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: biblioteca dixital da Bibliothèque Nationale de France. Ofrece cceso a máis de dous millóns de documentos representados en diferentes tipos de soportes: impresos (monografías, revistas e prensa), en modo imaxe e en modo texto, manuscritos, documentos sonoros, documentos iconográficos, mapas e planos.
 • Produtor: Bibliothèque Nationale de France
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: francés, portugués, inglés, alemán e español

Portais temáticos

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 • Ámbito temático: Agricultura, alimentación, pesca, nutrición, produción, explotación forestal.
 • Contido: publicacións da FAO
 • Produtor: FAO
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: inglés, francés e castelán

OECD iLibrary
 • Ámbito temático: Economía e Empresa
 • Contido: biblioteca en liña da OCDE que ofrece acceso aos libros, publicacións periódicas, documentos de traballo e estatísticas, así como as analises e datos da OCDE. A meirande parte do contido pódese consultar en liña coa opción “Ler en liña; os títulos subscritos pódense tamén descargar.
 • Produtor: OECD
 • Lingua de consulta: francés, inglés e chinés
 • Máis guías e/ou titoriais: Introduction to OECD iLibrary / Navigating OECD iLibrary
   

Repositorios

Recurso Open Access BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Multidisciplinar. Converteuse nun dos recolectores de repositorios científicos máis importantes a nivel mundial. Ofrece máis de 73 millóns de documentos de máis de 3.500 fontes e pódese acceder aos textos completos de arredor do 70% dos documentos indexados.
Recurso Open Access Europeana
Portal que actúa como punto de acceso único a millóns de recursos dixitais de arquivos, museos, bibliotecas e coleccións audiovisuais europeas. Máis de 2.200 institucións europeas contribuíron á súa creación e desenvolvemento dende o Rijksmuseum, a British Library ou o Louvre ata arquivos rexionais e museos locais de todos os membros da Unión Europea.
 
Recurso Open Access Hispana
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: directorio e recolector de recursos dixitais procedentes de repositorios universitarios españoles e de bibliotecas dixitais das Comunidades Autónomas
 • Produtor: Ministerio de Cultura

Recurso Open Access OpenDoar
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: directorio de repositorios académicos de acceso aberto de ámbito internacional. Pódese acceder ao listado completo de repositorios (agrupados por países), ou realizar búscas en base a varios criterios (idioma, país, temática, software, tipo de contido).
 • Produtor: Universidade de Nottingham
 • Lingua de consuta: inglés

Recurso Open Access Recolecta
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: portal de acceso a documentos científicos a texto completo pertencentes a repositorios institucionais abertos do ámbito español.
 • Produtor: FECYT - REBIUN

Teses

Recurso Open Access DART (Europe E-Theses Portal)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: teses electrónicas europeas.
 • Produtor: DART-Europe é unha  asociación de bibliotecas de investigación e de consorcios bibliotecarios (entre elas  LIBER e Networked Digital Library of Theses and Dissertations) que traballan na mellora do acceso ás teses doctorais europeas.

Recurso Open Access NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Rede internacional de bibliotecas dixitais de teses doutorais, adicada a promover a creación, uso, difusión e preservación de teses e disertacións electrónicas. Aínda que destacan as universidades estadounidenses, reúne institucións de todo o mundo. Inclúe unha exhaustiva recopilación de recursos sobre teses.
 • Productor: NDLTD
 • Lingua: inglés

Recurso Open Access OATD (Open Access Theses and Dissertations)
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: buscador de teses electrónicas en acceso aberto publicadas arredor do mundo.
 • Lingua: inglés

Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR ProQuest Dissertations & Theses
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: Información sobre teses doutorais e ponencias de masters presentados en universidades de todo o mundo, cubrindo case por completo o ámbito norteamericano e parte do europeo.Ofrece o texto completo das obras agregadas desde 1997, e dunha selección de obras anteriores a este ano. 
 • Produtor: Proquest
 • Lingua de consulta: inglés
 • Como acceder vía SIR

Recurso Open Access TDR
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: repositorio cooperativo que contén, en formato dixital, teses doutorales lidas nas universidades de Cataluña e outras comunidades autónomas.
 • Produtor: CBUC
 • Lingua: catalán - español

Teseo
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: recolle as teses lidas en universidades españolas dende 1976. A maior parte dos datos son referenciais,  aínda que hai algúns textos completos.
 • Produtor: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Directorios de revistas

Recurso Open Access DOAJ: Directory of Open Access Journals
 • Ámbito temático: Multidisciplinar
 • Contido: directorio de revistas mantido polas bibliotecas da Universidade de Lund que recompila de maneira actualizada os títulos de todas as revistas científicas adscritas ao movemento "Acceso Aberto". A meirande parte dos artigos son de investigación e accesibles a texto completo.
 • Produtor: DOAJ
 • Cobertura temporal: variable segundo a publicación
 • Lingua de consulta: multilingüe

Acceso restrinxido UVigo ISSN
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: rexistro mundial do código ISSN. Contén información das publicacións periódicas editadas en 193 países e en 144 idiomas.Inclúe ademáis os títulos abreviados das revistas
 • Produtor: ISDS International Centre (International Serials Data System)
 • Lingua de consulta: inglés

Nota: Pida contrasinais en:
- Campus Ourense 988-387192
- Campus Vigo  986-813843  
- Campus Pontevedra 986-802001
Acceso restrinxido UVigo Acceso_SIR Journal Citation Report (JCR)
 • Contido: aporta os datos necesarios para a avaliación das revistas especializadas, entre eles o factor de impacto, segundo o estudo das citas bibliográficas que aparecen nelas. Ten unha edición de Ciencias e outra de Ciencias Sociais, cubrindo máis de 7.600 publicacións científicas das máis citadas do mundo, de aproximadamente 220 disciplinas.
 • Produtor: Clarivate Analytics (antes Thomson Reuters)
 • Como acceder vía SIR

Nota: En liña dispoñible dende o ano 1997; anos anteriores dispoñibles noutros formatos (consultar o catálogo para máis información)
Acceso restrinxido UVigo Ulrichsweb
 • Ámbito temático: multidisciplinar
 • Contido: citas bibliográficas de máis de 170.000 publicacións periódicas, actuais ou desaparecidas, incluíndo series, anuarios e publicacións de aparición irregular, e indicando os datos do editor.
 • Produtor: Bowker
 • Lingua de consulta: inglés

Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Acceso a través do SIR
= Precisa identificación
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access