Localizador de recursos electrónicos
ENXEÑARÍA AEROESPACIAL

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito de Enxeñaría Aeroespacial.
Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización outubro 2019)
Recursos destacados
Recomendámosche, sobre todo, os seguintes recursos:     

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus  
Base de datos bibliográfica multidisciplinar que indexa máis de 18000 publicacións científicas procedentes duns 5000 editores, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970. Ademais inclúe series de libro, patentes, webs científicas etc.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science
Base de datos bibliográfica multidisciplinar, recolle  unhas 12.000 revistas de investigación das máis prestixiosas e de alto impacto,  ademais de actas de congresos. 

Acceso restrinxido UVigo [?] IEEExplore Journals & Magazines
Nota: Para acceder dende fóra da Universidade a este recurso: ver instrucións de acceso
Proporciona acceso ao texto completo de máis de 3000 publicacións no campo da Enxeñaría Eléctrica, Informática e  Electrónica do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
Outros recursos para buscar bibliografía
Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
Recurso bibliográfico multidisciplinar que recompila e difunde principalmente artigos de investigación publicados en revistas científicas españolas.

Acceso restrinxido UVigo [?] ACM Digital Library
Colección de citas bibliográficas e texto completo dos artigos publicados nas revistas, boletíns e actas de congresos da  Association for Computing Machinery.

Acceso restrinxido UVigo [?] IOP Science
Revistas a texto completo do Institute of Physics.

NASA Technical Reports Server  (NTRS)
Ofrece acceso ao texto completo da literatura científica e informes técnicos da NASA, así como a imaxes, películas e videos técnicos.
Normas
ETSI Standars
Acceso á normativa, especificacións, informes técnicos etc. do European Telecommunications Standards Institute, no campo das telecomunicacións, tecnoloxías da información e sistemas de radiodifusión e televisión. 

Acceso restrinxido UVigo [?] IEEE Conference Proceedings & Standards
Nota: O acceso remoto a este recurso é por autentificación federada (SIR). Ver instrucións de acceso
Incúe o  texto completo das normas IEEE, elaboradas polo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).  

ITU-T Recomendations
Acceso ás recomendacións do sector de Telecomunicacións da Unión Internacional de Telecomunicaciones.

ITU-R Recomendations
Acceso ás recomendacións do sector de Radiocomunicacións da Unión Internacional de Telecomunicacións.

AENORmás (Norweb)
Acceso en modo lectura ao texto completo das normas UNE aprobadas por AENOR  ou que adoptan unha norma europea ou internacional (UNE-EN, UNE-EN ISO/IEC etc). Inclúe as normas ratificadas e anuladas

CEN  (European Committee for Standardization)
Realiza actividades de estandarización nunha ampla gama de campos e sectores a nivel europeo.
Patentes
PATENTSCOPE
Base de datos da Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI-WIPO) que permite buscar información sobre as solicitudes internacionais de patentes publicadas. 

Oficina Española de Patentes e Marcas
Proporciona acceso á base de datos INVENES que recolle documentos de patentes e modelos de utilidade españois e patentes iberoamericanas, e á base de datos de Deseños Industriais que contén datos bibliográficos de modelos, debuxos e deseños industriais.

Espacenet
Base de datos da Oficina Europea de Patentes (EPO) que da acceso a patentes de todo o mundo, incluídas as españolas. Ofrece en moitos casos o texto completo das patentes.

USPTO (United States Patent and Trademark Office)
Ofrece copias electrónicas gratuítas de patentes emitidas e solicitudes de patentes da Oficina de Patentes e Marcas de Estados Unidos.
 
Organismos e Institucións
  • INTA  (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)
  • ESA    (European Space Agency)
  • AIAA  (American Institute of Aeronautics and Astronautics)
  • IATA   (International Air Transport Association)
  • CEAC  (European Civil Aviation Conference)
  • NASA  (National Aeronautics and Space Administration)
  • FAA    (Federal Aviation Administration)
  • CNES  (Centre National d'Études Spatiales)
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar en
    Catálogo    /    Revistas-e    /    Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access