Localizador de recursos electrónicos
INFORMES E ESTUDOS BIBLIOMÉTRICOS
Número de citas e impacto normalizado. Publicacións científicas da Universidade de Vigo, 2009-2018
As publicacións da Universidade de Vigo en bioloxía vexetal. Informe 2018
As publicacións da Universidade de Vigo en ciencias do deporte. Informe 2018
As publicacións científicas da Universidade de Vigo. Informe 2018
Universidade de Vigo: publicacións científicas en acceso aberto. Febreiro de 2018
As publicacións científicas da UVigo no contexto das universidades do suroeste de Europa. Xaneiro de 2018
Se precisa asesoramento
Área de Servizos Bibliométricos
Ana B. Martínez Piñeiro
bibliometria@uvigo.es  /  986 130236