Localizador de recursos electrónicos
ARTE

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Arte. Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización: abril 2017)
Bases de datos

Acceso restrinxido UVigo [?] ARTBibliographies Modern (ABM): Base de datos de arte moderna e contemporánea (fins do século XIX en diante). Contén a referencia e resumo de artigos de revistas, monografías, catálogos de exposicións, teses, revisións de exposicións, etc. de todas as formas de arte contemporáneo, incluíndo fotografía, video, instalacións, arte electrónico, deseño, etc. dende 1974 á actualidade.

Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: recolle as bases de datos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cubrindo as referencias de artigos publicados en revistas científicas especializadas editadas en España. 
 • Produtor: CSIC.


Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus: portal que ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas (insuficientemente recollidas na maioría das bases de datos), teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science: Base de datos multidisciplinar. Arts & Humanities Citation Index: Proporciona acceso á información en curso e retrospectiva dende 1975 a unhas 1.700 revistas de artes e humanidades.

Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus: base de datos multidisciplinar que indiza máis de 18000 publicacións científicas, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970. Indiza aproximadamente 6.800 revistas de Ciencias Sociais e Arte e Humanidades.
Revistas electrónicas (coleccións)

Acceso restrinxido UVigo [?] JSTOR (Arts & Sciences I, II e III): reúne máis de 1.500 revistas académicas de diversas disciplinas, con predominio das Humanidades e as Ciencias Sociais. A súa cobertura temporal adoita ser dende os primeiros títulos de cada título ata 3 ou 5 anos previos ao actual.

Acceso restrinxido UVigo [?] Wiley Online Library
Nota: Libros no catálogo da Biblioteca Uvigo
: portal multidisciplinar que inclúe,entre outras, as categorías: Art and Applied Arts, Art & Photography, Clothing & Fashion, Architecture, Museum & Heritage Studies.

Acceso restrinxido UVigo [?] Project MUSE: reúne unha importante colección de revistas de Ciencias Sociais e Humanidades publicadas por editoriais universitarias. Inclúe as categorías Art & ArchitectureFilm, Theater, and Performing Arts.

Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals: directorio de revistas publicadas na modalidade de acceso aberto de ámbito internacional, orixe académica e ámbito multidisciplinar.
Repositorios
Recurso Open Access Europeana
Portal que actúa como punto de acceso único a millóns de recursos dixitais de arquivos, museos, bibliotecas e coleccións audiovisuais europeas. Máis de 2.200 institucións europeas contribuíron á súa creación e desenvolvemento dende o Rijksmuseum, a British Library ou o Louvre ata arquivos rexionais e museos locais de todos os membros da Unión Europea.
 

Recurso Open Access Collections Online
Proporciona acceso ás obras de arte da colección permanente do Metropolitan Museum of Art. Moitas das imaxes pódense utilizar libremente para contidos académicos e están marcados cun Access OASC.

Recurso Open Access Documentos del Arte Latinoamericano y Latino del Siglo XX: arquivo dixital que ofrece acceso ás fontes e a documentación que analiza o desenvolvemento da arte do século vinte de Latinoamérica e dos latinos residentes nos Estados Unidos.

Fundación Juan March. "Todos nuestros catálogos de Arte desde 1973": inclúe o contido completo dos 180 catálogos das exposicións organizadas dende 1973 nas súas sedes de Madrid, Cuenca (Museo de Arte Abstracta Española) e Palma (Museu Fundación Juan March).

Recurso Open Access Hispana: Directorio e recolector de recursos dixitais procedentes de repositorios universitarios españoles e de bibliotecas dixitais das Comunidades Autónomas.

Recurso Open Access Internet Archive: Portal destinado á preservación de historiais Web e recursos multimedia. Ten unha gran cantidade de arquivos de audio, video e texto, algúns deles en dominio público, ou baixo licenzas Creative Commons ou calquera outra licenza que permita a distribución.
Portais
Atalaia. Iniciativa da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega que ofrece unha ollada panorámica (Artistas e Obras) sobre os creadores en activo máis representantivos do sector, así como un arquivo das actividades e programacións expositivas (Eventos), un directorio de infraestructuras (Espazos) e un apartado para coñecer o que se está a editar en Galicia (Publicacións).

Exit mail
É un servizo internacional de información de actividades artísticas. En forma de correo electrónico, as noticias chegarán en tempo real máis de 65.000 enderezos de correo-e de profesionais do mundo da arte contemporánea, continuamente actualizada e crecente.

HANGAR
Centro para a investigación e a produción artística da Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.

Lata Muda
Grupo que traballa no eido do panorama artístico actual, a comunicación e difusión da arte e a xestión cultural. Ofrecen información sobre exposicións, cursos, e eventos artísticos e inclúen unha sección de entrevistas.

Nonsite: Plataforma de vídeo online sobre producción, difusión y distribución de las prácticas artísticas contemporáneas.

PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo)
Sitio para a difusión, intercambio e creación de proxectos artístico-culturais. Inclúe o Proxecto Entrevistas: arquivo de entrevistas a artistas contemporáneos.

UbuWeb
Sitio web sobre arte vangardista. Foi fundado en 1996 polo poeta Kenneth Goldsmith. Reune poesía concreta e sonora, arquivos de vídeoarte, cine underground e arte sonora.

Universes in Universe
Website dedicado á difusión de bienais, exposicións, eventos, protagonistas e destinos de arte no contexto internacional.

w3art:
Servizo de correo electrónico de divulgación das actividades de servizos profesionais de arte contemporánea máis prestixiosas da comunidade artística especializada, a ser usado por grandes institucións e galerías.
Outros recursos
A web da Facultade de Belas Artes, baixo o epígrafe "Mediateca", reúne distintos materiais producidos pola Facultade no eido das súas actividades de estudo e investigación. Inclúe os seguintes apartados:
 • Publicacións: catálogos de exposicións.
 • Conferencias: vídeos de conferencias, talleres, encontros e proxectos.
 • Exposicións: material audiovisual relacionado cos proxectos expositivos da Facultade.
 • Titoriais
 • Traballos de alumnos: selección de proxectos resultantes dos estudos de grao e mestrados, xunto con Traballos Fin de Grao.
   
Recurso Open Access Clouds Baliza: Arquivo multimedia desenvolvido no marco do proxecto Baliza da Facultade de Belas Artes cuxo obxectivo é  de servir de instrumento de traballo e medio de comunicación tanto entre os membros da Facultade como entre a nosa comunidade e os distintos investigadores e colaboradores externos.
Dossieres de artistas
Archivo Documental de Artistas de Castilla León: desenvolvido polo MUSAC é un proxecto constituído para dar a coñecer e documentar a traxectoria dalgúns dos creadores máis relevantes da Comunidade. O punto de partida do arquivo é o labor de documentación e rexistro dos artistas de Castela e León que son adquiridos pola Colección MUSAC.

Atalaia: o portal da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, na sección Artistas e Obras ofrece unha ollada panorámica sobre os creadores galegos máis representantivos en activo.

Design & Fashion Future Lab. Base de datos impulsada polo grupo de investigación DX7, da Facultade de Belas Artes que reúne información e imaxes de preto de 300 proxectos vinculados tanto a investigacións académicas como ao traballo de deseñadores e firmas en eidos como os biotecidos, wearables ou o desenvolvemento de elementos téxtiles interactivos.

DokuArt: arquivo documental da Biblioteca do ARTIUM no que pode consultarse información sobre unha selección de artistas contemporáneos: a súa biografía, obra, exposicións e unha selección de recursos na web.

Editante.org: é o primeiro arquivo de edición de arte de Galicia, creado en 2014 por electrodomésticas&co. co propósito de catalogar as obras de artistas galegos ou residentes en Galicia que desenvolven o seu traballo no mundo da edición artística.

The-artists.org/
Portal que recolle información sobre artistas contemporáneos (biografía, enlaces a webs con información, imaxes das súas obras, etc.)
Entrevistas
ArtPatrol. Interviews with contemporary artists
Canle en Youtube que recompila unha colección de entrevistas a artistas contemporáneos nos seus estudios e exposicións. O responsable é Vasily Kaliman.

Búmerang
Entrevistas de Manuel Lens con artistas galegos contemporáneos.

Oral memories
Plataforma para a promoción e difusión dos artistas emerxentes e de media carreira españois, a nivel nacional e internacional. Este proxecto baséase na realización dunha serie de entrevistas audiovisuais a estes creadores sobre as formulacións estéticos-conceptuais e as prácticas artísticas que aglutinan os seus proxectos creativos.

PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo)
Sitio para a difusión, intercambio e creación de proxectos artístico-culturais. Inclúe o Proxecto Entrevistas: arquivo de entrevistas a artistas contemporáneos.
Bibliotecas e Centros de Documentación de Arte

Galicia
 

España
 

 • Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Biblioteca y Centro de Documentación.
   
 • ARTIUM: O seu Centro de Documentación, ademáis do catálogo da súa biblioteca inclúe a sección Dossieres de artistas, con información sobre unha selección de artistas contemporáneos: a súa biografía, obra, exposicións e unha selección de recursos na web. Inclúe ademáis un arquivo sonoro.
   
 • Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM): contén unha extensa colección bibliográfica e documental, especializada preferentemente en Arte Contemporánea. Destacan as adquisicións específicas dos tres continentes - África, Europa, América -, que define a nosa xenealoxía xeográfica e cultural, e, á súa vez o criterio programático do propio Centro de Arte, a noción da tricontinentalidad.
   
 • CER.es: é un catálogo colectivo en liña, que reúne información e imaxes dunha importante selección dos bens culturais que forman as coleccións de todos os museos integrantes da Rede Dixital de Coleccións de Museos de España. CER.ES permite realizar buscas xerais e avanzadas en todos os museos ou nunha selección realizada polo usuario. É posible consultar no catálogo de cada un dos museos ou nunha ou varias agrupacións por tipoloxía de museo, situación xeográfica ou titularidade.
   
 • INDOC: Centro de documentación especializado en Arte e Natureza que alberga o CDAN de Huesca. Inclúe unha Base de datos sobre Arte, Natureza e Paisaxe. Dende xaneiro de 2013 permanece pechado.
   
 • IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno): Conta con máis de 32.000 documentos relacionados ca arte contemporánea.
   

  Internacional
 

 • Bibliothèque Centre Pompidou: Unha das máis importantes coleccións sobre a arte do século XX e a arte contemporánea. Inclúe entre outros recursos a Base de datos BpiDoc que reune referencias de artigos de prensa e revistas especializadas francesas sobre cuestións de actualidade social e cultural en Francia e no mundo. Inclúe acceso á Bibliography of The History of Art (BHA) e ao Répertoire international de la littérature de l'art (RILA).
   
 • DADABASE: é o catálogo da Biblioteca do MOMA (Museum of Modern Art) que reúne todo tipo de materiais impresos e audiovisuais sobre a arte contemporánea.
   
 • Getty Research Institute: A Biblioteca do Getty Research Institute céntrase na historia da arte, arquitectura e arqueoloxía, a colección reúne máis de 800.000 volúmenes de libros, revistas, etc. Inclúe un Tesauro de arte e arquitectura. A Getty Publications Digital Library reúne máis de 250 publicacións a texto completo sobre arte. Tamén proporciona acceso ás bases de datos Bibliography of the History of Art (BHA) e Répertoire international de la littérature de l'art (RILA) que reúne materiais sobre artes visuais de Europa e América publicados entre 1975 e 2007.
   
 • National Art Library ( Victoria and Albert Museum ): O catálogo recolle os fondos dunha da máis relevantes coleccións do Reino Unido de libros e materiais relacionados coa Historia da Arte.
   
 • Tate Gallery: Unha importante colección de materiais relacionadas ca arte contemporánea: libros (incluídos libros de artistas), catálogos de exposicións, material audiovisual, revistas, etc.
   
 • Watsonline: The catalogue of the Libraries of The Metropolitan Museum of Art: contén aproximadamente 500.000 volumes, 2.500 publcacións periódicas, e otras coleccións coma correspondencia. O catálogo reúne os fondos de tódalas librerías do museo que están especializadas temáticamente.
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Consultar
Catálogo   /   Revistas-e   /   Libros-e
Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas
refworks             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access