Localizador de recursos electrónicos
Descontos para publicar en MDPI
MDPI
Última actualización: marzo de 2024
Descrición do acordo
MDPI é unha editorial académica que publica máis de 200 revistas científicas revisadas por pares, en formato electrónico e de acceso aberto. Máis dunha cuarta parte dos títulos contan con factor de impacto no JCR e máis dunha quincena están clasificados no primeiro cuartil da súa disciplina.

A Universidade de Vigo asinou un acordo anual de membresía “Institutional Open Access Program” (IOAP) que ofrece ós/as autores/as un desconto do 10% nas taxas de publicación (APCs) en todas as súas revistas. (Este desconto non é acumulable a outros descontos maiores que o/a autor/a poida obter por outros programas, por exemplo por traballos de revisión para MDPI).

Características do acordo:
  • Tipoloxía documental: Artigo de investigación
  • Tipoloxía de Fonte: Revistas de acceso aberto
  • Tipos de licencia: Creative Commons CC-BY
  • Autores: Autor/a con e-mail da universidade
  • Cobertura do custo dos APCs: 10% do custo do APC
Instrucións para os/as autores/as
a) Seleccione a revista e consulte os requisitos propios de cada título. Para iso, consulte o listado A/Z de revistas.

b) Rexistro e identificación: Para que se poida aplicar o desconto, é fundamental que os datos de filiación e o correo electrónico queden claros, tanto no rexistro como no envío do manuscrito. O/a autor/a debe ser membro da Universidade de Vigo e estar rexistrado/a cunha dirección de correo electrónico baixo algún dos dominios institucionais. 

c) Envíe o manuscrito e marque o nome da Universidade de Vigo no despregable de institución que se mostra para o envío online.

d) O desconto aplícase seleccionando a institución participante no “Institutional Open Access Program (IOAP)” no momento da publicación do traballo. O prezo final reflectirase na factura que recibirá o/a autor/a.
Outras ligazóns de interese