Localizador de recursos electrónicos
ARTE

Esta guía é unha selección dos recursos máis útiles para atopar información no ámbito da Arte. Algúns destes recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria, e outros son de acceso libre.
(Última actualización: marzo 2023)
Bases de datos
  Art, Design & Architecture Collection: Esta colección inclúe as bases de datos especializadas ARTbibliographies Modern (arte moderno e contemporáneo), Design and Applied Arts Index (deseño e artes decorativas) e a International Bibliography of Art (estudios sobre historia da arte occidental), xunto coa colección de revistas a texto completo Arts & Humanities Database sobre arte, arquitectura, deseño, historia, filosofía, música, literatura, teatro e estudos culturais.


Acceso restrinxido UVigo [?] ARTBibliographies Modern (ABM): Base de datos de arte moderna e contemporánea (fins do século XIX en adiante). Contén as referencias, resumos e, nalgúns casos, textos completos de artigos de revistas, monografías, catálogos de exposicións, teses, revisións de exposicións, etc. de todas as formas de arte contemporáneo, incluíndo fotografía, video, instalacións, arte electrónico, deseño, etc. dende 1974 á actualidade.

BHA and RILA: A Bibliography of the History of Art (BHA) e o Répertoire International de la littérature de lárt (RILA) abarcan publicacións sobre as artes visuais europea e americana publicadas entre 1975 e 2007. BHA foi producida conxuntamente polo Getty Research Institute e o INIST ata 2008, cando continuou como a International Bibliography of Art (IBA), proporcionada a través de ProQuest e incluída en Art, Design & Architecture Collection.

Acceso restrinxido UVigo [?] Dialnet Plus
Nota: Para acceder a todas as prestacións de Dialnet Plus cómpre rexistrase utilizando un enderezo de correo electrónico da Universidade de Vigo. Este rexistro permite acceder a Dialnet Plus con todas as súas prestacións tanto desde a universidade coma desde fóra dela.
Dialnet Plus é a versión avanzada de Dialnet que proporciona unha serie de servizos de valor engadido, ofrecendo todas as ferramentas necesarias para optimizar as buscas. O portal ten coma finalidade dar maior visibilidade á literatura científica hispana, recompilando artigos de revistas, teses, libros, reseñas bibliográficas e actas de congresos, proporcionando ás veces o texto completo do documento.


Acceso restrinxido UVigo [?] ÍnDICEs CSIC
 • Ámbito temático: multidisciplinar.
 • Contido: recolle as bases de datos do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cubrindo as referencias de artigos publicados en revistas científicas especializadas editadas en España. 
 • Produtor: CSIC.
 • Atención: Esta base de datos deixou de actualizarse en xaneiro de 2023.

Acceso restrinxido UVigo [?] Web of Science: Base de datos multidisciplinar. Arts & Humanities Citation Index proporciona acceso á información en curso e retrospectiva dende 1975 a unhas 1.700 revistas de artes e humanidades.


Acceso restrinxido UVigo [?] Scopus: base de datos multidisciplinar que indiza máis de 18000 publicacións científicas, ofrecendo as referencias citadas dende o ano 1970. Indiza aproximadamente 6.800 revistas de Ciencias Sociais e Arte e Humanidades.

 
Revistas electrónicas (coleccións)

Acceso restrinxido UVigo [?] JSTOR Archival Journal and Primary Source Collection: reúne máis de 1.500 revistas académicas de diversas disciplinas, con predominio das Humanidades e as Ciencias Sociais. A súa cobertura temporal adoita ser dende os primeiros títulos de cada título ata 3 ou 5 anos previos ao actual.

Acceso restrinxido UVigo [?] Wiley Online Library: portal multidisciplinar que inclúe,entre outras, as categorías: Art and Applied Arts, Art & Photography, Clothing & Fashion, Architecture, Museum & Heritage Studies.

Acceso restrinxido UVigo [?] Project MUSE
Nota: Suscrición cancelada. Pódense consultar as coleccións de revistas ata o ano 2019 nun ordenador da Sección de Soporte á Aprendizaxe da Biblioteca Central de Vigo.
: reúne unha importante colección de revistas de Ciencias Sociais e Humanidades publicadas por editoriais universitarias. Inclúe as categorías Art & ArchitectureFilm, Theater, and Performing Arts.

Recurso Open Access [?] DOAJ: Directory of Open Access Journals: directorio de revistas publicadas na modalidade de acceso aberto de ámbito internacional, orixe académica e ámbito multidisciplinar.
Repositorios
Recurso Open Access Europeana
Portal que actúa como punto de acceso único a millóns de recursos dixitais de arquivos, museos, bibliotecas e coleccións audiovisuais europeas. Máis de 2.200 institucións europeas contribuíron á súa creación e desenvolvemento dende o Rijksmuseum, a British Library ou o Louvre ata arquivos rexionais e museos locais de todos os membros da Unión Europea.
 
Recurso Open Access Documentos del Arte Latinoamericano y Latino del Siglo XX: iniciativa do ICAA (International Center for the Arts of the Americas) centrada na recuperación e publicación de fontes primarias e textos críticos da arte latinoamericana e dos/as artistas latinos/as residentes en EEUU.

 Galiciana: é a biblioteca dixital de Galicia impulsada pola Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e xestionada pola Biblioteca de Galicia co obxectivo coa finalidade de lograr a máxima visibilidade dos recursos dixitais integrados nela e a interoperabilidade cos principais proxectos de dixitalización existentes actualmente (Hispana e Europeana).

Recurso Open Access Hispana: Directorio e recolector de recursos dixitais procedentes de repositorios universitarios españoles e de bibliotecas dixitais das Comunidades Autónomas.

Recurso Open Access Internet Archive: Portal destinado á preservación de historiais Web e recursos multimedia. Ten unha gran cantidade de arquivos de audio, video e texto, algúns deles en dominio público, ou baixo licenzas Creative Commons ou calquera outra licenza que permita a distribución.

 
Portais
Arteinfomado (Espacio iberoamericano de arte): o seu principal obxectivo é dar visibilidade á producción artística e as iniciativas culturais no ámbito das artes plásticas de artistas e institucións de Latinoamérica, Portugal e España. Ten un buscador no que se pode buscar información sobre artistas, obras, galerías, exposición, etc.

Atalaia. Iniciativa da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega que ofrece unha ollada panorámica sobre os creadores en activo máis representantivos do sector, así como un arquivo das actividades e programacións expositivas, un directorio de infraestructuras e un apartado para coñecer o que se está a editar en Galicia.

Exit mail
É unha plataforma internacional de difusión a través de e-mail e arquivo de información de exposicións, convocatorias, congresos, proxectos educativos e actividades artísticas de todo tipo. 


PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo)
Sitio para a difusión, intercambio e creación de proxectos artístico-culturais. Inclúe o proxecto Artist Interviews, un arquivo de entrevistas a artistas contemporáneos.

Research catalogue: é unha plataforma de publicación e colaboración para a investigación artística xestionada pola SAR (Society of Artistic Research) que pretende ser un espazo aberto para a investigación e o intercambio. O catálogo compila información sobre os/as investigadores/as e sobre as súas "expositions", páxinas web nas que combinan o texto con contidos multimedia para expoñer as súas investigacións. Tamén dá acceso a revistas académicas como o JAR (Journal of Artistic Research).  

UbuWeb
Sitio web sobre arte vangardista fundado en 1996 polo poeta Kenneth Goldsmith. Reúne poesía concreta e sonora, arquivos de vídeoarte, cine underground e arte sonora.

Universes in Universe
Website dedicado á difusión de bienais, exposicións, eventos, protagonistas e destinos de arte no contexto internacional.

Mujeres Artistas en España, 180-1945: proxecto colaborativo (Universidad Complutense, Universidad de Sevilla, Universitat de Valencia, Universidad de Zaragoza) para visibilizar a imaxe da muller como artista reflexada na produción artística da época.
 
Dossieres de artistas
Archivo Documental de Artistas de Castilla León (ADACYL): desenvolvido polo MUSAC (Museo de Arte Contemporánea de Castela e León) é un proxecto constituído para dar a coñecer e documentar a traxectoria dalgúns dos creadores máis relevantes da Comunidade. 

Atalaia: o portal da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, na sección Artistas, ofrece unha ollada panorámica sobre os creadores galegos máis representantivos en activo.

Design & Fashion Future Lab. Base de datos impulsada por DX7, grupo de investigación, da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, que reúne información e imaxes de preto de 300 proxectos vinculados tanto a investigacións académicas como ao traballo de deseñadores e firmas en eidos como os biotecidos, wearables ou o desenvolvemento de elementos téxtiles interactivos.

DokuArt: arquivo documental da Biblioteca do ARTIUM (Museo de Arte Contemporánea do País Vasco) no que pode consultarse información sobre unha selección de artistas contemporáneos: a súa biografía, obra, exposicións e unha selección de recursos na web.
 
Entrevistas

Búmerang
Entrevistas de Manuel Lens con artistas galegos contemporáneos.


Arquivo sonoro do ARTIUM (Museo de Arte Contemporánea do País Vasco): accédese a través de DokuArt, que recolle toda a documentación xerada polas actividades do museo. 

Entrevistas: colección de entrevistas aloxada na páxina web da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo co obxectivo de visibilizar o traballo das exalumnas e exalumnos.

Oral memories
Plataforma que compila unha serie de entrevistas en vídeo a artistas emerxentes e de media carreira españois acompañadas de imaxes dos seus proxectos máis destacados e información complementaria para a súa difusión e promoción a nivel nacional e internacional.
 

Artist Interviews: arquivo de entrevistas a artistas contemporáneos seleccionados pola PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo).

Tate Youtube: ofrece vídeos sobre arte e artistas de todo o mundo, entrevistas, anticipos de exposicións, performance en vivo, etc. Un dos canais é Tate Talks onde é posible seguir debates sobre arte de longa duración cos principais artistas e conferenciantes do mundo.

 
Exposicións
Recursos para exposiciones: recompilados por Promoción del Arte, área integrada na Subdirección General de Museos Estatales. Archivo Visual de exposiciones. Contén:
       
        Archivo Visual de Exposiones (plataforma que proporciona acceso aos contidos en imaxes de todas as exposicións realizadas por Promoción del Arte)

        Exposiciones Virtuales (espazo onde se pode facer un percorrido polas exposicións temporais levadas a cabo por esta área)

        Base de Datos de Exposiciones (contén información sobre todas as exposicións desde os inicios da súa actividade, en 1978)
 
Imaxes
Artvee: páxina web que permite ver online e descargar obras de arte de dominio público con alta resolución. 

Recurso Open Access Collections Online
Proporciona acceso ás obras de arte da colección permanente do Metropolitan Museum of Art. Moitas das imaxes pódense utilizar libremente para contidos académicos.

The Commons: comezou sendo un proxecto entre Flickr e a Library of Congress e actualmente inclúe a galerías, museos, arquivos e bibliotecas de todo o mundo co obxectivo de aumentar o acceso ás coleccións fotograficas de dominio público. 

Getty Search Gateway: permite aos usuarios buscar imaxes en varios dos repositorios do Getty, incluíndo bases de datos de coleccións, catálogos de bibliotecas, inventarios de coleccións e arquivos fotográficos. No buscador é posible seleccionar as imaxes de acceso libre.

Openverse: antigamente chamada CC Search, agora está unida a Wordpress como proxecto de acceso aberto. Todas as fotos teñen licenzas Creative Commons ou son de dominio público.

 Wellcome Collection: a través do catálogo é posible a visualización e descarga de imaxes de dominio público ou con licenzas Creative Commons relacionadas coa saúde, co corpo e a experiencia humana.
Bibliotecas e centros de documentación de arte

Galicia
 

España

 
 • DokuArt é o portal documental do Centro de Documentación do Artium (Museo de Arte Contemporáneo do País Vasco). Xunto co catálogo da Biblioteca, dá acceso á documentación xerada no propio Centro sobre artistas presentes nas exposicións do Museo, así como sobre os escritores e outros creadores que participan nas diferentes actividades. Inclúe tamén un arquivo sonoro, con entrevistas a artistas e visitas guiadas.
     
 • Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM): contén unha extensa colección bibliográfica e documental, especializada preferentemente en Arte Contemporánea. Destacan as adquisicións específicas dos tres continentes - África, Europa, América -, que define a nosa xenealoxía xeográfica e cultural, e, á súa vez o criterio programático do propio Centro de Arte, a noción da tricontinentalidad.
 
 • CER.es: é un catálogo colectivo en liña, que reúne información e imaxes dunha importante selección dos bens culturais que forman as coleccións de todos os museos integrantes da Rede Dixital de Coleccións de Museos de España. CER.ES permite realizar buscas xerais e avanzadas en todos os museos ou nunha selección realizada polo usuario. É posible consultar no catálogo de cada un dos museos ou nunha ou varias agrupacións por tipoloxía de museo, situación xeográfica ou titularidade.
 
 • INDOC (Centro de Investigación, Documentación y Cooperación sobre las relaciones entre Arte, Naturaleza y Paisaje) é o servizo de atención do CDAN  á comunidade investigadora interesada nesta temática. Desde o 2020 realizan podcasts de investigación, nos que profundizan no coñecemento sobre arte, natureza e paisaxe.
 
 • IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno): conta con máis de 32.000 documentos relacionados ca arte contemporánea.
   

  Internacional

 
 • ​​Biblioteca de Serralves: especializada en arte contemporánea a partir de1960, nas suas diferentes manifestacións (artes visuais, performance, cine, arquitectura, arquitetura paisaxista) e particularmente nas temáticas e nos artistas do programa do Museo e representados na Colección de Serralves.
 
 • Bibliothèque Centre Pompidou: unha das máis importantes coleccións sobre a arte do século XX e a arte contemporánea. Inclúe entre outros recursos a Base de datos BpiDoc que reune referencias de artigos de prensa e revistas especializadas francesas sobre cuestións de actualidade social e cultural en Francia e no mundo. Inclúe acceso á Bibliography of The History of Art (BHA) e ao Répertoire international de la littérature de l'art (RILA).
 
 • DADABASE: é o catálogo da Biblioteca do MOMA (Museum of Modern Art) que reúne todo tipo de materiais impresos e audiovisuais sobre a arte contemporánea.
 
 • Getty Research Institute: dedícase a fomentar o coñecemento e a comprensión das artes visuais. Desde a súa web, ademáis de ofrecer acceso ás súas coleccións, exposicións, publicacións e proxectos, pódese acceder á súa biblioteca, a bases de datos e tesauros sobre arte. 
 
 • National Art Library (Victoria and Albert Museum): o catálogo recolle os fondos dunha da máis relevantes coleccións do Reino Unido de libros e materiais relacionados coa Historia da Arte.
 
 • Tate Research: a sección de investigación na Tate abrangue unha serie de disciplinas temáticas, como a historia da arte, a conservación, a xestión das coleccións, a educación e a museoloxía. Dá acceso ao Tate Arquive,  que recolle unha grande cantidade de material relacionado coa historia da arte británica desde 1900 ata a actualidade e a Tate Library, colección de libros, catálogos de exposicións e outros materiais relacionados coa arte e os/as artistas británicos/as desde o ano 1500 en adiante, e co arte internacional a partir de 1900.
 
 • ​​Watsonline:  é o catálogo das bibliotecas de The Metropolitan Museum of Art que contén aproximadamente 500.000 volumes, 2.500 publcacións periódicas, e otras coleccións coma correspondencia. O catálogo reúne os fondos de tódalas librerías do museo que están especializadas temáticamente.
Centros de creación contemporánea

BilbaoArte: centro de produción artística dependente da Área de Cultura do Ayuntamiento de Bilbao.

C3A: Centro de Creación Contemporánea de Andalucía adscrito al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

HANGAR
Centro para a investigación e a produción artística da Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.

Huarte: centro de produción, experimentación e investigación artísticas xestionado pola fundación Centro Huarte.

Matadero Madrid: promovido pola Área de Gobierno de Cultura do Ayuntamiento de Madrid.

La Térmica: centro de creación, producción y formación cultural contemporánea da Diputación de Málaga.

Tabacalera Promoción del Arte: xestionada pola Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte.

 
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Organiza a túa bibliografía
Se queres organizar as túas referencias e elaborar bibliografías de forma automática, podes utilizar calquera destes programas

             end
         
Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.
Lenda / Significado das iconas
= Acceso restrinxido UVigo
= CD / DVD / USB
= Acceso a través do SIR
= Precisa identificación
= Enlace á Axuda
= Recurso Open Access