Localizador de recursos electrónicos
Máis alá de Google. Como buscar e xestionar información para un traballo académico
Curso virtual organizado pola Biblioteca Universitaria de Vigo e que conta con recoñecemento de créditos por 30 horas de traballo.
Está dirixido principalmente ao alumnado dos últimos cursos, xa que proporciona aos estudantes competencias informacionais a nivel intermedio no acceso, uso e xestión da información.
Que contidos se tratan?
Os contidos do curso organízanse nos seguintes temas:
 
 1. A información
 2. Como buscar información
 3. Recursos de información na Biblioteca: bases de datos, revistas e libros electrónicos  
 4. Outros recursos en internet: Acceso aberto e buscadores científicos
 5. Avaliar a información e as súas fontes
 6. Como manterse actualizado: alertas e RSS
 7. Usar e comunicar a información: Citas e referencias bibliográficas; xestores bibliográficos
 8. Web social
Como se organiza o curso?
O curso  desenvólvese en modalidade virtual a través de Faitic,  e ten unha duración dunhas 30 horas  distribuídas en cinco semanas.
Estrutúrase nunha serie de unidades, cos seus obxectivos, material didáctico e tarefas que permiten comprobar o grao de aprendizaxe do alumnado así como a súa avaliación.

  
Que consigo coa realización deste curso?
Coa realización deste curso mellorarás os teus traballos académicos, xa que adquirirás as competencias informacionais que che permitirán:
 • Ser autónomo na busca de información para a realización de traballos.
 • Coñecer e usar un maior número de recursos de información fiables e pertinentes.
 • Desenvolver a capacidade de crítica e análise fronte a sobre abundancia de información.
 • Mellorar a capacidade de xestión e organización da información recuperada.
 • Facer un uso ético e legal da información, evitando o plaxio nos traballos académicos.
Que teño que facer para realizar o curso?
O curso está dirixido ao alumnado matriculado en estudos oficiais da Universidade de Vigo.
As distintas edicións do curso anúncianse no seu momento a través de Bubela, plataforma na que hai que realizar a matrícula (gratuíta).


Para máis información contactar coa Biblioteca:  referencia@uvigo.es / 986 813 843
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Formación
Se precisas coñecer mellor o funcionamento dalgún recurso, mellorar as túas buscas etc., consulta a nosa oferta formativa.