Localizador de recursos electrónicos
Bibliografía recomendada
É a listaxe dos documentos que un profesor/a recomenda para a preparación da materia que imparte
            
Como accedo á bibliografía recomendada?
Dende o apartado "Atopar información" da páxina web da Biblioteca e tamén dende o catálogo hai un enlace directo á Bibliografía recomendada.
  • Bibliografía recomendada (por materia)
  • Bibliografía recomendada (por profesor/a)
Como busco a bibliografía recomendada?
A busca pode facerse polos apelidos do/a profesor/a ou polo nome desa materia en galego.

    

    


Neste titorial explícase como buscar a bibliografía recomendada.

Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar no catálogo