Localizador de recursos electrónicos
Catálogo

  (Última actualización setembro 2019) 
 
Que é o catálogo?
O catálogo da biblioteca e a ferramenta que permite buscar e localizar desde un único punto de acceso os materiais que forman parte da colección da Biblioteca Universitaria de Vigo: libros, revistas, prensa, audiovisuales etc.
Trátase dun catálogo único para as bibliotecas dos tres campus, porque a colección da Biblioteca universitaria é unha colección única.
Como buscar
No catálogo hai dúas opcións de busca: a "Busca directa" e a "Busca asistida". Dende calquera pódese empregar, entre outras, a opción de buscar por autor, título, palabra clave etc.
   
Nos seguintes videotitoriais explícase como consultar o catálogo
 
  • A busca por título


 

 

 

  • A busca por tema


 
   

  
  • Interpretando os datos do catálogo


    

 
Para practicar as buscas no catálogo, acceder a este titorial interactivo e seguir os pasos que se indican.  
Contacta coa Biblioteca
Picture: Biblioteca Central Campus Vigo

Biblioteca Central Campus Vigo
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.813.843

Picture: Biblioteca Central Campus Pontevedra

Biblioteca Central Campus Pontevedra
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 986.802.001 / 986.801.996

Picture: Biblioteca Central Campus Ourense

Biblioteca Central Campus Ourense
Soporte Aprendizaxe e Investigación
Tel: (+34) 988.387.230 / 988.387.158

Buscar no catálogo